Lapsia pakolaisleirillä

Työmme katastrofeissa

Humanitaarinen apumme keskittyy katastrofin keskelle joutuneiden lasten sekä vammaisten tukemiseen. Työ voidaan jakaa kolmeen alueeseen: varaudumme tuleviin katastrofeihin kehitysyhteistyössämme, välitämme apua uhreille osana kansainvälistä World Vision -verkostoa ja tuemme vammaisia pakolaisia Suomen ulkoministeriön rahoittamissa humanitaarisen avun projekteissa.  

World Vision -verkosto on yksi maailman suurimmista humanitaarisen avun toimijoista. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana autoimme 170 kriisissä yhteensä 13,9 miljoonaa avuntarvitsijaa.  

Lääkärisalkkuikoni

Autamme nopeasti

Autamme ihmisiä luonnonkatastrofien tai konfliktien keskellä. Jaamme ruokaa, puhdasta vettä ja muita hätäaputarvikkeita. Olemme usein jo läsnä maassa, joten pystymme välittämään apua jopa muutaman tunnin varoitusajalla.

Sydänikoni jossa lapsi

Keskitymme lasten suojeluun

Kriiseissä lasten turvattomuus ja väkivallan ja hyväksikäytön uhka kasvaa. Suojelemme yksinjääneitä lapsia ja autamme heitä löytämään turvallisen kodin. Rakennamme lapsiystävällisiä leikki- ja opetustiloja sekä tarjoamme psykososiaalista tukea.

Ikoni jossa kaksi kättä

Tuemme toipumista

Katastrofityömme pelastaa henkiä, lieventää kärsimystä sekä ylläpitää ihmisarvoa. Lisäksi tuemme yhteisöjä toipumisessa ja jälleenrakennuksessa. Kaikissa vaiheissa keskitymme erityisesti lasten selviytymiseen ja hyvinvointiin.

Humanitaarisen avun työmme koostuu kuudesta toisiaan täydentävästä ja osin päällekkäin tapahtuvasta osa-alueesta:

  • Varhainen varautuminen
  • Katastrofivalmiuden kehittäminen
  • Katastrofien vaikutusten lieventäminen
  • Humanitaariset operaatiot
  • Jälleenrakennus
  • Siirtyminen kehitysyhteistyövaiheeseen
Vammainen pakolaisäiti lastensa kanssa

Suomen World Visionin erityisteema: Vammaisten pakolaisten elinolojen ja oikeuksien parantaminen

Maailmassa elää arviolta miljardi vammaista ihmistä. Kun luonnonkatastrofi iskee tai sota syttyy, vammaisen ihmisen asema on hyvin heikko. Pakeneminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Eniten tuskaa aiheuttavat kuitenkin syrjintä ja väkivalta.

Olemme erikoistuneet vammaisten lasten ja aikuisten huomioimiseen humanitaarisissa kriiseissä. Olemme työskennelleet vuodesta 2014 lähtien pakolaisleireillä Ugandassa, Keniassa, Ruandassa ja Irakissa. 

Projekteissa rakennetaan ja kunnostetaan yhteisiä palveluita kuten vesipisteitä ja käymälöitä palvelemaan myös vammaisia lapsia ja aikuisia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisten tukirakenteiden ja luiskien käyttöönottoa. Vammaisten kokemaa syrjintää ja väkivaltaa ehkäistään lisäämällä pakolaisten ja avustustyöntekijöiden tietoisuutta vammaisuudesta sekä varmistamalla, että vammaiset henkilöt ovat mukana leirien toiminnoissa. Lisäksi autetaan vammaisia löytämään säännöllinen toimeentulo.

Tähän mennessä Suomen World Vision on auttanut yli 13 000  vammaista pakolaista ja vastaanottavan paikallisyhteisön asukasta . Kokonaisuudessa avustustyöstä, kuten esimerkiksi paremmista vessoista ja vesipisteistä, on hyötynyt yli 245 000 lasta ja aikuista.

Maailman pakolaisleirien asukkaista arviolta 15 prosenttia on vammaisia. Todellinen luku on todennäköisesti vieläkin suurempi.
Miikka Niskanen, humanitaarisen avun päällikkö