Työmme katastrofeissa

Humanitaarinen apumme keskittyy katastrofin keskelle joutuneiden lasten sekä vammaisten tukemiseen. Työ voidaan jakaa kolmeen alueeseen: varaudumme tuleviin katastrofeihin kehitysyhteistyössämme, välitämme apua uhreille osana kansainvälistä World Vision -verkostoa ja tuemme vammaisia pakolaisia Suomen ulkoministeriön rahoittamissa humanitaarisen avun projekteissa.

Suomen World Visionilla on EU:n humanitaarisen avun pääosasto ECHO:n myöntämä kumppanuusstatus. Katso kumppanuussertifikaatti ».

World Vision -verkosto on yksi maailman suurimmista humanitaarisen avun toimijoista. Esimerkiksi vuoden 2018 aikana autoimme 140 kriisissä yhteensä 14 miljoonaa avuntarvitsijaa.  

Lääkärisalkkuikoni

Autamme nopeasti

Autamme ihmisiä luonnonkatastrofien tai konfliktien keskellä. Jaamme ruokaa, puhdasta vettä ja muita hätäaputarvikkeita. Olemme usein jo läsnä maassa, joten pystymme välittämään apua jopa muutaman tunnin varoitusajalla.

Sydänikoni jossa lapsi

Keskitymme lasten suojeluun

Kriiseissä lasten turvattomuus ja väkivallan ja hyväksikäytön uhka kasvaa. Suojelemme yksinjääneitä lapsia ja autamme heitä löytämään turvallisen kodin. Rakennamme lapsiystävällisiä leikki- ja opetustiloja sekä tarjoamme psykososiaalista tukea.

Ikoni jossa kaksi kättä

Tuemme toipumista

Katastrofityömme pelastaa henkiä, lieventää kärsimystä sekä ylläpitää ihmisarvoa. Lisäksi tuemme yhteisöjä toipumisessa ja jälleenrakennuksessa. Kaikissa vaiheissa keskitymme erityisesti lasten selviytymiseen ja hyvinvointiin.

Humanitaarisen avun työmme koostuu kuudesta toisiaan täydentävästä ja osin päällekkäin tapahtuvasta osa-alueesta

Varhainen varautuminen
Katastrofivalmiuden kehittäminen
Katastrofien vaikutusten lieventäminen
Humanitaariset operaatiot
Jälleenrakennus
Siirtyminen kehitysyhteistyövaiheeseen

 

Tuloksia katastrofityöstämme

Statistiikkaa katastrofiavusta vuonna 2018

Vuonna 2018 autoimme maailmanlaajuisesti 14 miljoonaa katastrofin uhria 140 maassa.

Statistiikkaa päivittäisestä katastrofiavusta

Autamme keskimäärin 38 356 katastrofin koskettamaa ihmistä päivittäin.

Statistiikkaa katastrofiapuun käytetyistä euroista vuonna 2018

2018 autoimme katastrofien uhreja yhteensä 692 miljoonalla eurolla.