Intian vuosikirje

Voimaa asioiden muuttamiseen

Intian kummien vuosikirje 2019

Hei kummi!

Tuellasi muutamme lasten tulevaisuuden! Kiitos kun välität ja parannat intialaisen lasten elinoloja.

Kun vierailin Intiassa viime lokakuussa, lapset ja paikalliset opettajat kertoivat, kuinka kummien tuella järjestetty tukiopetus parantaa maaseudun lasten koulumenestystä ja muuttaa heidän koko tulevaisuutensa. Intian syrjäseutujen kouluissa opetuksen taso on heikkoa ja luokkakoot suuria, minkä takia lapset niin sanotusti ”istuvat koulunsa läpi” oppimatta paljoakaan. Monen nuoren tie jatko-opintoihin katkeaa, kun hän ei läpäise peruskoulun kansallista loppukoetta. Tämän takia järjestämme kouluissa tasokokeita ja annamme tukiopetusta niille lapsille, joiden koulumenestys ei vastaa heidän käymäänsä luokka-astetta. Sinun ja muiden suomalaisten kummien tuella voimme antaa maaseudun lapsille paremmat mahdollisuudet läpäistä 8. luokan ratkaiseva loppukoe ja päästä jatko-opiskelemaan. 

Intian valtion tarjoamien palvelujen saatavuus on monesti syrjäseuduilla huono. Sinun tuellasi olemme voineet tehdä tärkeää kansalaisvaikuttamistyötä ja lisäkouluttaa esimerkiksi terveydenhoidon ammattilaisia. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat anganwadit, Intian valtion rakentamat varhaiskasvatuskeskukset, joita voi luonnehtia neuvolan ja päiväkodin välimuodoksi. Anganwadien työntekijöillä ei yleensä ole riittävää koulutusta työhönsä, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Henkilökunta saattaa jakaa virheellistä tietoa esimerkiksi odottavalle äidille vauvan painon tarkkailua ja ruokintaa varten, mikä voi johtaa vakavaan aliravitsemukseen. Kummien avulla olemme voineet lisäkouluttaa anganwadin työntekijöitä niin, että he ovat nyt ammattimaisia työssään. 

Teidän kummien tuella pidetään yllä myös tärkeitä kansalaisvaikuttamisen ryhmiä, jotka koostuvat kummilasten kotiseudun aikuisista. Ryhmäläiset saavat tietää, mitä palveluita valtion tulisi lain mukaan tarjota kaikille intialaisille. He myös oppivat keinoja, joilla he voivat vaikuttaa näiden palvelujen toteutumiseen omissa kylissään. Tämän ansiosta syrjäisille alueille on saatu perustettua esimerkiksi aliravitsemuskeskuksia, joissa kuntoutetaan vaikeasti aliravittuja lapsia. Näin pelastamme lasten terveyden: ensimmäisinä elinvuosina koettu vakava aliravitsemus aiheuttaa koko elämän mittaisia vaikeita kehityshäiriöitä. Kummien lahjoituksilla on myös voitu hankkia ruokakoreja aliravitsemuskeskuksesta kotiutuneille lapsille ja heidän imettäville äideilleen.

Vaikka moni asia on teidän kummien avulla saatu paremmalle tolalle, on työmme ohjelma-alueilla kuitenkin vielä kesken, esimerkiksi lastensuojelun suhteen. Alueille on perustettu lastensuojelukomiteoita, joiden avulla pystytään puuttumaan muun muassa aikaisiin avioliittoihin sekä opettajien käyttämään väkivaltaan ja laiminlyönteihin. Silti edelleen noin puolet intialaisista lapsista joutuu kohtaamaan seksuaalista hyväksikäyttöä. Tähän ongelmaan tulemme jatkossa keskittymään entistä enemmän, jotta turvallinen lapsuus olisi kaikille mahdollinen.

Lämmin kiitos sinulle, kummi! Sinun avullasi uusi sukupolvi saa merkittävästi paremman ponnahduslaudan elämään - terveen lapsuuden, koulutuksen ja voiman asioiden muuttamiseen. 

Oona Rintala
Kummikoordinaattori
Suomen World Vision

35-vuotias perheenisä Anil ja hänen lapsensa Rajnandgaonissa. Anilin perheellä on nyt uusi vessa.

35-vuotias perheenisä Anil ja hänen lapsensa Rajnandgaonissa. Anilin perheellä on nyt uusi vessa.

Viimeisimmän vuoden tietoja

4600

lasta osallistui lasten kerhojen toimintaan ohjelma-alueilla.

4284

teini-ikäistä tyttöä sai tytöille suunnattua terveys- ja hygieniakasvatusta Hoshangabadissa.

2919

äitiä sai hygieniaan ja lasten ripulitautien hoitoon liittyvää koulutusta Hoshangabadissa

1280

lasta ja nuorta sai koulutusta elämäntaidoista Rajnandgaonissa.

2583

lasta sai World Visionin järjestämää tukiopetusta mm. matematiikassa ja hindissä.

400

alle 5-vuotiasta aliravittua lasta saatiin kuntoutettua normaalipainoisiksi.

87

köyhistä köyhintä ja ravitsemusongelmista kärsivää perhettä sai vuohia Hoshangabadissa.

1173

pienten lasten äitiä pääsi tapaamaan koulutetun terveystyöntekijän kahden päivän sisällä synnytyksestä Rajnandgaonissa.

1.

Kuva on otettu yhdessä Hoshangabadin tukiopetuskeskuksista. Opettaja havainnollistaa matematiikan hankalia laskutoimituksia mehupillien avulla. 8-vuotias Rakesh tiesi vastauksen heti ja viittaa innokkaana. Hän on käynyt matematiikan tukiopetuksessa jo puolen vuoden ajan. 

Tukiopetuksessa oppilaat jaetaan pienryhmiin ja ryhmistä valitaan taitavia oppilaita, jotka voivat ohjata muuta ryhmää tehtävissä. Lapset opiskelevat myös eri tasoilla. Esimerkiksi englanninkielen opetuksessa on neljä eri tasoa ja matematiikan opetuksessa seitsemän eri tasoa. 

Tukiopetus järjestetään aamuisin ennen varsinaista koulua alkaen klo 8, ja se kestää tunnista kahteen tuntiin. Suomalaisten kummien tuella järjestetyssä tukiopetuksessa opitaan myös tärkeitä elämäntaitoja kuten tunteiden käsittelyä sekä rahan käyttöä. Tytöt ja pojat opiskelevat yhdessä.
 

Tukiopetusta Intiassa
Työntekijämme tervehtimässä alueen lasta Intiassa

2.

World Visionin työntekijät tapaavat kummilapsia vähintään kolmen kuukauden välein ja tarkkailevat kummilapsen ja koko perheen hyvinvointia. Seuraamme, että lapsi käy koulua,  hänen terveydentilansa on hyvä ja hän saa tarvittavat rokotukset. World Visionin työntekijä Sandeep on tuttu näky maaseudun kylissä, kun hän kollegoineen käy tapaamassa kummilapsia ja kerää heidän kirjeitään lähetettäväksi kummeille. 

3.

Ruokakorin saaneen lapsen äiti Kavita kiitteli kummeja, sillä ruokakori oli pelastanut hänen lapsensa Chandran aliravitsemukselta ja nyt he molemmat voivat hyvin. Aluksi Chandraa kuntoutettiin aliravittujen lasten keskuksessa kahden viikon ajan. Sen jälkeen World Vision lahjoitti perheelle suomalaisten kummien tuella hankitun ruokakorin, jotta lapsen ravitsemuksen taso saataisiin pysymään hyvänä. 

Kavita ruokki lastaan ohjeiden mukaisesti ja terveysvapaaehtoinen seurasi lapsen vointia säännöllisesti varmistaakseen, että lapsen tila oli aina kohentunut edeltävästä käynnistä. Ruokakori sisältää riisisäkin, palkokasveja, öljyä ja vehnää. Ruokakorin saamisen jälkeen lapsen voinnin koheneminen on yleensä nähtävissä jo kuukauden kuluttua.
 

Ruokakorin saanut perhe
Suresh opiskelee sähköasentajaksi

4.

Suresh (vasemmalla) on 18-vuotias kummilapsi ja opiskelee sähköasentajaksi. Hän toimii aamuisin tukiopettajana koululaisille ja on onnellinen, että saa tällä tavalla World Visionilta taloudellista apua jatko-opintoihinsa. Opintojen jälkeen hän voi hakea valtiolle töihin, esimerkiksi rautateille. Tukiopettajana opettamisesta maksetaan 3000 rupiaa kuussa (37 euroa). 

19-vuotias Pooja muisteli, kuinka poltti muutama vuosi sitten keittiössä kätensä pahasti. World Visionin avulla hän pääsi sairaalaan, parani ja hänen 25 000 rupian (310 euron) sairaalalaskunsa maksettiin. Puja opiskelee opettajaksi. Tukiopettajana toimimisesta hän saa hyvää työkokemusta ja se on tärkeää työpaikkaa hakiessa.
 

5.

Bivendra ja Jitendra ovat terveysvapaaehtoisia, jotka pyöräilevät kyliin tapaamaan perheiden isiä ja keskustelemaan heidän kanssaan lasten aliravitsemuksen hoidosta sekä ehkäisystä ja perhesuunnittelusta. 

Heillä on mukanaan opetustauluja, joissa kerrotaan eri ehkäisymenetelmistä sekä kuvasarja siitä, miten kondomi laitetaan paikoilleen. Vapaaehtoiset kertovat, että tänä päivänä ehkäisy on Rajnandgaonissa hyväksytympää kuin aikaisemmin.
 

Terveysvapaaehtoisia Intiassa