Työmme periaatteet

Lasten suojeleminen ja heidän oikeuksiensa puolustaminen ovat kehitysyhteistyömme ydinosaamista. Näemme, että muutoksen voima on paikallisissa ihmisissä. Suunnittelemme toiminnan alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä kylä- ja slummiyhteisöjen kanssa. Vahvuutemme on läsnäolo; järjestön työntekijät työskentelevät ja usein myös asuvat niissä kylä- ja slummiyhteisöissä, joissa teemme yhteistyötä. Kohdemaan World Vision -järjestö vastaa yhdessä asiantuntijoidemme kanssa työn laadusta sekä tehokkaasta varojen käytöstä. Tiiviit yhteydet kentälle mahdollistavat säännöllisen ja sujuvan tiedonkulun.

Lapsilähtöisyys

Parannamme lasten elinoloja ja puolustamme heidän oikeuksiaan. Lapsilähtöinen lähestymistapa tarkoittaa lapsen ymmärtämistä voimavarana; lapsen hyvinvointiin panostaminen koituu yhteiseksi hyväksi. Emme ajattele lapsia vain hyödynsaajina, vaan aktiivisina osallistujina ja kumppaneina. Kun suunnittelemme ja arvioimme työtämme, otamme lapset mukaan omine ajatuksineen ja mielipiteineen. Terveet, koulutetut ja vaikutusmahdollisuuksiinsa luottavat lapset rakentavat tulevaisuudessa vahvan yhteiskunnan.

Lapsia World Vision -paidoissa

Lapsen oikeudet

Työmme rakentuu lapsen oikeuksien perustalle ja olemme sitoutuneet YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Tavoitteemme on, että ihmiset tuntevat oikeutensa ja haastavat viranomaiset ja muut tahot toimimaan niin, että ne toteutuvat. Toimimme kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; haluamme muuttaa sellaisia asenteita, rakenteita ja lakeja, jotka vaikuttavat haitallisesti lasten elämään. Erityistä huomiota vaatii kaikkein haavoittuvimpien ihmisten, kuten esimerkiksi vammaisten lasten, suojelu ja oikeuksien puolustaminen.

Pikkutyttö

Yhteisökeskeisyys

Voimme parantaa lasten asemaa ja hyvinvointia pysyvästi vain siten, että kohdistamme avun koko yhteisölle ja teemme yhteistyötä sen jäsenten kanssa. Tämän vuoksi esimerkiksi kummin tukea ei lahjoiteta yksittäiselle lapselle, vaan sillä kehitetään koko yhteisön elinympäristöä. Kylä- ja slummiyhteisöt ovat ensisijaisesti itse vastuussa omasta kehityksestään. Asukkaat määrittelevät työn tavoitteet sekä seuraavat ja arvioivat niiden toteutumista. 

Naisia kävelemässä tiellä

Voimaantuneet ihmiset

Tavoitteemme on ihmisten ja yhteisöjen voimaantuminen (empowerment), mikä tarkoittaa ihmisen sisäisen vahvuuden kasvamista ja kykyä ottaa oma elämä haltuun. Voimaantuneet ihmiset puuttuvat oma-aloitteisesti köyhyyden syihin, vaativat oikeuksiaan ja huolehtivat lasten hyvinvoinnista. Voimaantunut kylä- tai slummiyhteisö jatkaa itsenäisesti kotiseutunsa kehittämistä, kun avustustyömme alueella päättyy.

Nainen