Toimintamaat

Toimintamaamme kartalla

Kenia

Kenia on noin 50 miljoonan asukkaan valtio Itä-Afrikassa. Se on yksi Afrikan nopeimmin kasvavia talouksia, mutta maan kehitys on hyvin epätasaista ja epätasa-arvoista. Kenian pääkaupunki Nairobi on itäisen Afrikan taloudellinen ja poliittinen keskus. Suurin osa väestöstä asuu maaseudulla. 16 miljoonaa kenialaista elää edelleen kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Nuorten osuus maan väestöstä on suuri ja työmarkkinoille tulee vuosittain noin 750 000 nuorta. Maan väestöstä suurin osa saa elantonsa maataloudesta ja heistä pääsoa on pienviljelijöitä. Teollisuus ja kaupallinen viljely on keskittynyt Nairobin alueelle sekä muutamalle muulle viljavalle seudulle. Suurin osa maasta on kuitenkin kuivia tai puolikuivia alueita, joilla elinolot ovat hyvin haasteellisia. Naapurimaiden Somalian ja Etelä-Sudanin konfliktit heijastuvat Keniaan, missä sijaitsee kaksi Afrikan suurimpiin kuuluvaa pakolaisleiriä, Dadaab ja Kakuma.

Ohjelmamme Keniassa: 

Ngoswet

Mogotio

Sook

Roysambu

Baringo

Uganda

Uganda on noin 40 miljoonan asukkaan sisämaavaltio Itä-Afrikassa. Maa on luonnonvaroiltaan suhteellisen rikas, mutta ei ole pystynyt hyödyntämään mahdollisuuksiaan ja on edelleen hyvin köyhä. YK:n mukaan noin 56 % maan väestöstä elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Suurin osa Ugandan väestöstä saa elantonsa maanviljelystä ja noin 75  % väestöstä asuu maaseudulla. Victoria-järven rannalta sijaitseva pääkaupunki Kampala on maan poliittinen ja taloudellinen keskus. Ugandan talouskasvu on ollut viime vuosina suhteellisen nopeaa, mutta haasteena on väestönkasvu, joka on yksi maailman nopeimpia. Tämän seurauksena väestö on hyvin nuorta: arvioden mukaan lähes puolet maan väestöstä on alle 15-vuotiaita. Ugandan pohjoisosa kärsi 1990- ja 2000-luvuilla kapinallisliikkeestä, mutta tällä hetkellä maan tilanne on rauhallinen. Etelä-Sudanin ja Kongon demokraattisen tasavallan konfliktien seurauksena Ugandaan on kuitenkin saapunut yli miljoonaa pakolaista, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa. Ugandan väestöstä noin 84 % on kristittyjä (protestantteja ja katolisia lähes yhtä paljon) ja noin 14 % on muslimeja.

Ohjelmamme Ugandassa:

Kirewa-Nabuyoga

Lalogi-Lakwana

Busia

Omugo

Tororo & Busia

World Visionin työntekijä ugandalaisen lapsen kanssa

Ruanda

Ruanda on maantieteellisesti pieni, 12 miljoonan asukkaan, sisämaa Itä-Afrikassa. Ruandan pääkaupunki on Kigali ja pääelinkeino maatalous. Maa on kehittynyt taloudellisesti ja sosiaalisesta voimakkaasti, mutta tästä huolimatta se kuuluu yhä maailman vähiten kehittyneisiin valtioihin. Vuonna 1994 Ruandassa kuoli noin 800 000 tutsia, maltillista hutua ja muiden pienempien etnisten vähemmistöjen edustajia tutsien vastaisessa kansanmurhassa. Kansanmurha näkyy ihmisten arjessa ja maan poliittisessa tilanteessa yhä: monet lapset ja nuoret elävät köyhyydessä vanhempien menettämisen tai muiden traumojen seurauksena. Kansanmurhan jälkeen maassa on tehty paljon töitä kansallisen yhteinäisyyden saavuttamiseksi.

Ohjelmamme Ruandassa:

Umurava

Buliza

Nyamasheke & Rusizi

Intia

Etelä-Aasiassa sijaitseva Intia on asukasluvultaan maailman toiseksi suurin maa. Maan pääkaupunki on Delhi. Intiassa puhutaan satoja kieliä, mutta yleisimpiä ovat englanti ja hindi. Intian valtauskonto on hindulaisuus ja toiseksi yleisin uskonto on islam. Intia on kasvava ja kehittyvä valtio, jolla on valtavat luonnonvarat ja suuri väestöpohja. Valtavan väkimäärän vuoksi Intia on yksi maailman johtavia talouksia, mutta tästä huolimatta intialaiset ovat keskimäärin köyhiä. Suurin osa asuu maaseudun kylissä ja maatalous työllistää lähes puolet ihmisistä. Nopea väestönkasvu hidastaa köyhimmän väestön elinolojen parantamista. Äärimmäisessä köyhyydessä köyhyydessä elävien ihmisten lukumäärä on maailman kolmanneksi suurin Nigerian ja Kongon jälkeen. Kolmannes maailman äärimmäisessä köyhyydessä elävistä lapsia asuu Intiassa.

Ohjelmamme Intiassa:

Rajnandgaon

Hoshangabad

Kambodza

Kambodza on 16 miljoonan asukkaan valtio Kaakkois-Aasiassa. Maan pääkaupunki on Phnom Penh. Kambodzalla on synkkä lähihistoria: 70-luvulla punakhmerien kommunistinen sissiliike otti vallan ja käynnisti maassa kansanmurhan. Noin 1,3-2 miljoonaa ihmistä tapettiin tai he kuolivat nälkään ja sairauksiin. Punakhmerit syrjäytettiin vallasta 1978, mutta sekasortoinen tilanne ja sisällissota päättyi käytännössä vasta 90-luvulla. Kambodzassa on tänä päivänä rauhallista, mutta väkivallan vuodet varjostavat yhä maan nykypäivää. Kyseessä on edelleen köyhä valtio, jonka väestöstä pääosa saa elantonsa maataloudesta. Sekasortoinen historia näkyy yhä mm. väkivaltatilastoissa, koulutuksen heikossa tasossa ja lastensuojelun ongelmissa.

Ohjelmamme Kambodzassa:

Santuk

Kambodzalainen tyttö

Peru

Peru sijaitsee Etelä-Amerikassa ja maan pääkaupunki on Lima. Peru on pinta-alaltaan Etelä-Amerikan kolmanneksi suurin maa ja Suomeen verrattuna Peru on lähes neljä kertaa suurempi. Inkavaltion kukistumisen jälkeen Peru oli vuonna 1821 tapahtuneeseen itsenäistymiseensä asti Espanjan siirtomaa. Maan eri alueiden väliset kulttuurierot ovat edelleen melko suuria. Peru luetaan ylemmän keskitulotason maihin. Maan talous pohjautuu sen luonnonvaroihin, ja se on kehittynyt suotuisasti 2000-luvulla. Bruttokansantuotteen kasvusta huolimatta työttömyys, inflaatio ja epätasa-arvo hidastavat edelleen köyhyyden vähenemistä. Maan poliittinen ja taloudellinen valta on erittäin epätasaisesti jakautunutta, sillä alkuperäiset perulaiset on usein jätetty syrjään päätöksenteosta ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Ohjelmamme Perussa:

El Salvador

Renacer

Somalia

Somalia on noin 10 miljoonan asukkaan valtio Itä-Afrikassa. Maan pääkaupunki on Mogadishu ja virallinen valtionuskonto on islam. Maanviljeys ja karjanhoito ovat tärkeimpiä elinkeinoja. Somalian väestö jakautuu useaan eri klaaniin, joiden kulttuurinen ja poliittinen merkitys on ollut suuri. Somalia kuuluu maailman köyhimpiin ja turvattomimpiin maihin pitkään jatkuneen sisällissodan ja levottomuuksien takia. Maata koettelevat myös luonnonkatastrofit ja kuivuus.

Ohjelmamme Somaliassa:

Puntland

Zimbabwe

Zimbabwe on sisämaavaltio eteläisessä Afrikassa Sambian, Mosambikin, Etelä-Afrikan ja Botswanan välissä. Zimbabwen pääkaupunki on Harare ja maa on presidentillinen tasavalta. Zimbabwen noin 14 miljoonasta asukkaasta 10 miljoonaa asuu maaseudulla. Noin 63 prosenttia kotitalouksista elää köyhyydessä ja 16 prosenttia äärimmäisessä köyhyydessä. Lainsäädännön toimeenpanon heikkoudet ja paikallisten ja ulkomaisten investointien tekemisen hankaluudet vaikeuttavat toimeentulomahdollisuuksien kehittämistä. Ilmastonmuutos, riittämätön ruoantuotanto ja toistuvat tulvat lisäävät haavoittuvuutta. Ihmiset sairastuvat puhtaan juomaveden ja käymälöiden puutteen sekä malarian ja muiden tarttuvien tautien takia.

Ohjelmamme Zimbabwessa:

Mbire & Muzaraban

Etiopia

Etiopia on sisämaavaltio, jonka pääkaupunki on Addis Abeba. Maa on presidentillinen tasavalta. Itä-Afrikassa sijaitseva Etiopia on väkilukunsa (noin 113 miljoonaa) puolesta Afrikan toiseksi väkirikkain maa. Etiopialla on tärkeä poliittinen ja vakauttava rooli Afrikan sarven alueella ja Afrikan Unionin päämaja sijaitsee maan pääkaupungissa. Samaan aikaan sillä on kuitenkin myös omia sisäisiä, maan vakauteen liittyviä ongelmia ratkaistavanaan. Etiopian talouskasvu on ollut viime vuosina yksi Afrikan nopeimpia, mutta tästä huolimatta se on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista. Keskeinen haaste on väestön kasvu, joka on noin 2,6 % vuodessa. Noin 40 % väestöstä on alle 14-vuotiaita. 80 % etiopialaisista asuu maaseudulla ja on riippuvaisia maanviljelystä. Samalla he ovat äärimmäisen alttiita ilmastomuutoksen seurauksille ja etenkin kuivuudelle.

Ohjelmamme Etiopiassa:

FMNR – Metsityshanke