Kigamba

Aluekehitysohjelma

Kigamba sijaitsee Koillis-Burundissa Cankuzon maakunnassa. Maakunta sijoittuu kaikista haavoittuvimpien alueiden joukkoon Burundissa. Kigambassa asuu n. 56 000 asukasta. Alueella on 2 500 lasta, jotka odottavat suomalaisen kummin tukea.

Kigamban perheiden pääelinkeinoina ovat maanviljely ja karjanhoito. Viljelyssä käytetään perinteisiä viljelymenetelmiä, ja naiset ja lapset kantavat päävastuun maanviljelystä. Puhtaasta vedestä on pulaa ja vesiperäiset sairaudet uhkaavat lasten terveyttä. Malaria on alueen yleisin lasten kuolinsyy. Aliravitsemus on yksi vaikeimmista ongelmista Burundissa, ja siitä kärsii joka toinen alle viisivuotias lapsi. Osa alueen lapsista työskentelee muissa perheissä lapsityöläisinä, joiden työ on raskasta vedenkantoa tai puiden keräämistä. Palkka on vähäistä, eikä lapsilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua. 

Palvelut ovat Kigamban perheille puutteellisia: hankealueella on 22 peruskoulua, joissa opiskelee yhteensä noin 12 000 oppilasta. Toimivia juomavesipisteitä on 172, mutta ne sijaitsevat kaukana ihmisten asutuksista, ja monet käyttävät siksi jokien ja muiden luonnonlähteiden vettä. Vain joka viidennellä asukkaalla on käytössään kunnolliset vessat. Alueella on vain kuusi terveysasemaa.

Tarvitsemme tukea vesihuollon kehittämiseksi.
kigamban nuoret tanssivat

Tervetuloa Kigambaan!

kigamba kartalla

Aloittaessamme työn alueella kolme suurinta haastetta olivat

Ravitsemus

lapsi burundissa maissi kädessä

Joka vuosi noin 300 lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta. Lisäksi alle viisivuotiaista joka neljäs on alipainoinen ja yli puolet kitukasvuisia. Joka kymmenes alle viisivuotiaista lapsista kärsii ripulista.

Ratkaisu:

Parannetaan maanviljelyksen tuottoa karjasta saatavan lannoitteen ja parempien siemenien avulla. Opetetaan viljelijöille tehokkaampia viljelymenetelmiä. Hygieniakasvatuksella vähennetään huonosta hygieniasta johtuvia sairaustapauksia. Ihmisille kerrotaan täysimetyksen ja oikeanlaisen ravinnon tärkeydestä. 

Lastensuojelu

lapset burundissa

Alueen suurimpia lastensuojelun ongelmia ovat lapsityövoiman käyttö, kaltoinkohtelu ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Vain 80% lapsista saa syntymätodistuksen. Lapset tekevät töitä viljelmillä ja kaupungeissa. 

Ratkaisu:

Edistetään lasten perusoikeuksien toteutumista ja lasten osallistumista. Perustetaan lastensuojelutoimikuntia, jotka ennaltaehkäisevät, tarjoavat suojelua ja raportoivat lasten oikeuksien rikkomuksista. Parannetaan perheiden yhteenkuuluvuutta tukemalla vanhempien avioliittoja.

Koulutus

innokas koululainen burundissa

Kigambassa on 22 koulua, joissa opiskelee yhteensä 12 095 oppilasta. Yhden pulpetin ääressä saattaa istua jopa 6 lasta. Monet lapset jättävät koulun kesken, opetuksen taso kouluissa on heikko ja oppimateriaaleista sekä toimivista saniteettitiloista on pulaa.

Ratkaisu:

Koululuokkia ja saniteettitiloja parannetaan. Kouluille annetaan opetusmateriaaleja ja opettajien osaamista ja opetussuunnitelmaa vahvistetaan. Opettajat raportoivat lasten osallistumista ja opintojen keskeyttämistä. Vanhemmille kerrotaan koulutuksen tärkeydestä. Lasten pääsyä kouluun parannetaan. Kiinnitetään huomiota lasten oppimistuloksiin ja järjestetään lukukerhoja lapsille.

Tässä olemme nyt

kigamban aikajana
äiti ja lapset burundissa
koululaiset koulun portailla burundissa
nainen ja mies kantaa ruokaa pelloilta
burundilaiset pelloilla töissä

Uusimmat uutiset Burundista