Intian vuosikirje

Yhä useampi lapsi ja nuori tietää, mitä lasten oikeudet tarkoittavat

Hoshangabadin kummien vuosikirje 2020 

Hyvä intialaisen lapsen kummi, 

Tätä kirjottaessani koronavirus leviää ympäri maailmaa, eikä Intiakaan ole tässä poikkeus. World Visionin työntekijät tekevät kaikkensa, jotta virus ei leviäisi kummilasten kotikyliin. Samalla he varautuvat auttamaan niitä perheitä ja lapsia, joiden elämään epidemia tulee pahiten vaikuttamaan. Nyt on hyvä hetki pysähtyä miettimään kaikkea sitä, mitä olemme tuellasi saaneet aikaan Hoshangabadin lasten ja nuorten elämässä viime vuonna.  

Vuoden aikana olemme keskittyneet terveystyöhön, sillä Intiassa pienten lasten aliravitsemus on edelleen vakava ongelma. Olemme kouluttaneet terveystyöntekijöitä, vapaaehtoisia ja äitejä lasten oikeanlaisesta ravitsemuksesta ja muusta hoidosta. Kannustamme isiä kiinnittämään huomiota äitien ja pienten lasten ravitsemukseen sekä lastenhoitoon. Useat vakavasti aliravitut lapset ovat päässeet kuntoutukseen. Aliravittujen lasten perheet ovat saaneet paitsi ruoka-apua myös vuohia, jotta heidän toimeentulonsa kohentuisi ennen kaikkea pidemmällä tähtäimellä.  

Tuellasi olemme pystyneet auttamaan lapsia ja nuoria käymään koulua. Olemme mm. järjestäneet tukiopetusta sitä tarvitseville. Lisäksi olemme tukeneet kaikkein vaikeammassa taloudellisessa ahdingossa olevia perheitä maksamalla lasten koulumaksuja, jotta lapset pystyvät jatkamaan koulunkäyntiään.  

Kannustamme lapsia ja nuoria osallistumaan heille suunnattuihin kerhoihin ja koulutuksiin. Osallistujat ovat saaneet tietoa esimerkiksi tyttöjen ja naisten oikeuksista ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemisestä. Koulutuksille on yhä tarvetta, sillä valitettavasti tyttöjen asema maassa on yhä poikia heikompi.  

Kiitos siitä, että olet mukana tukemassa työtämme ja muuttamassa intialaisten tyttöjen elämää turvallisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan.  

Lämpimin terveisin, 

Merja Tikkanen-Vilagi 
Ohjelma-asiantuntija, Intia
Suomen World Vision 

Viimeisimmän vuoden tietoja

Hoshangabad

2000

lasta sai opetusta oikeanlaisesta käsienpesutavasta.

2408

äitiä osallistui täysimetystä edistävään kampanjaan.

2719

alle 5-vuotiasta lasta punnittiin. Heistä 339 oli aliravittuja. Aliravitut lapset pääsivät kuntoutukseen.

131

vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevaa perhettä sai lahjoituksena vuohia. Näistä perheistä 31 oli sellaisia, joissa oli vammaisia perheenjäseniä.

2038

perhettä sai vanhemmuuteen, lasten hyvinvointiin ja lastensuojeluun liittyvää opetusta.

48

aktiivista lastensuojeluyksikköä toimii alueella.

108

lasten ja nuorten kerhoa toimii aktiivisesti. Kerhoihin osallistui 3794 lasta ja nuorta.

2363

lasta ja nuorta sai opetusta elämäntaidoista, kuten lasten ja nuorten oikeuksista sekä sosiaalisista taidoista.

535

lasta ja nuorta sai tukiopetusta hindissä, englannissa ja matematiikassa.

Kuvaterveiset kummeille

Lapsia lasten kerhossa

Lasten kerhoissa lapset oppivat lasten oikeuksista ja keinoista, joilla suojella itseään ja muita lapsia. Kuvassa Sargam-nimisen lastenkerhon osallistujia. He kertoivat viihtyvänsä kerhossa myös siksi, että heillä on siellä leikkien ja pelien ansiosta todella hauskaa. 

Pienten lasten varhaiskasvatuskeskus

Anganwadeissa eli pienten lasten varhaiskasvatuskeskuksissa lapsille tarjotaan päivittäin ruokaa. Lisäksi heidän terveydentilaansa seurataan ja ongelmien kohdalla heidät ohjataan jatkohoitoon.

Jalkapallotytöt Loskeshvri ja Hasrahana valmentajiensa kanssa

Hoshangabadin alueella sekä tytöt että pojat ovat innostuneet jalkapallon pelaamisesta. Kuvassa ovat 14-vuotiaat tytöt Loskeshvri ja Hasrahana valmentajiensa kanssa. Kuvausta seuraavana päivänä tytöt olivat lähdössä joukkueensa kanssa pelimatkalle läheiseen kaupunkiin.

Lastenhoito ja ravitsemus

On tärkeää saada myös miehet kiinnostumaan lastenhoidosta ja ravitsemuksesta. World Visionin vapaaehtoiset Baldev ja Mukesh kertoivat, että ennen isät eivät juurikaan kiinnittäneet huomiota raskaana olevan vaimonsa tai lastensa ravitsemukseen, vaan keskittyivät vain työntekoon. Nykyään tilanne on kuitenkin muuttumassa, kun isät ovat saaneet tietoa ravitsemuksen ja terveyden välisestä yhteydestä.

Deepika isoäitinsä kanssa

Deepika kertoi osallistuneensa World Visionin hygieniakoulutukseen. Hän sanoi, että ennen hän pesi kätensä vain nopeasti huuhtaisemalla. Koulutuksen ansiosta Deepika osaa kiinnittää enemmän huomiota käsihygieniaan ja hän aikoi opettaa tämän tavan myös omalle äidilleen. Kuvassa Deepika on isoäitinsä kanssa.

Tuore äiti vastasyntyneen vauvansa kanssa

Nykyään jo lähes kaikki alueen äidit synnyttävät lapsensa virallisella terveysasemalla. Synnytyksen jälkeen äidit viettävät sairaalassa kolme päivää ja mikäli kaikki on kunnossa, he palaavat sen jälkeen vauvansa kanssa kotiin. Kuvassa tuore äiti vastasyntyneen vauvansa kanssa. Kaksikymppisen Ashan tukena sairaalassa olivat hänen oma äitinsä ja anoppi.

Lastensuojeluyksikkö

Kylissä toimii lastensuojeluyksiköitä, joiden tehtävänä on ehkäistä lastensuojelurikkomuksia ja ilmoittaa viranomaisille, mikäli he havaitsevat joitakin rikkeitä. Nuoret toimivat aktiivisesti näissä yksiköissä. He kertoivat estäneensä lapsiavioliiton toteutumisen valppaalla toiminnallaan. Suurin muutos kylissä on tapahtunut juuri lapsiavioliittojen ja lapsityön kohdalla.

Kolmivuotias Prateeka

Kolmivuotiaan Prateekan perhe on kiitollinen World Visionin heille lahjoittamasta vuohesta ja elintarvikkeista, joiden avulla perhe sai ruokittua lapsensa myös taloudellisesti vaikeina hetkinä.

Ravitsemuskoulutus

World Visionin järjestämien ravitsemuskoulutusten ansiosta äidit oppivat kädestä pitäen, miten paikallisista ja edullisista aineksista on mahdollista valmistaa terveellistä ruokaa.

Käsienpesu

Koronaviruspandemia lisää lasten turvattomuutta. Jos vanhemmat sairastuvat, he eivät pysty huolehtimaan perheen toimeentulosta ja lapset voivat joutua töihin heidän sijastaan. Lapset, jotka jäävät ilman aikuisen huolenpitoa, voivat joutua muiden hyväksikäyttämiksi ja kohtaamaan väkivaltaa. Monessa perheessä on vain yksi huoltaja, ja tämäkin voi olla iäkäs isovanhempi, jolle sairastuminen voi olla erityisen kohtalokasta.  

Sinun ja muiden kummien tuella pystymme: 

  • tiedottamaan hyvästä hygieniasta ja muista keinoista välttää tartunta.  
  • lisäämään käsienpesupaikkoja ja jakamaan saippuaa.  
  • tukemaan kummilapsesi kotiseudun viranomaisia estämään viruksen leviämistä. 
  • aloittamaan kriisiavun, mikäli koronavirus leviää laajemmin.  

Olemme toimineet tehokkaasti vastaavanlaisten pandemioiden ja epidemioiden yhteydessä, ja meillä on kokemusta globaalista ja paikallisesta yhteistyöstä esimerkiksi Ebolan ja Zikaviruksen torjuntaan liittyen. Teemme kaikkemme sen eteen, että myös maailman haavoittuvimmat lapset selviävät tästä. Kiitos, että olet mukana tukemassa ennaltaehkäisevää terveystyötä, jota teemme kaikkien kummilasten asuinalueilla. Me selviämme tästä yhdessä! 

Ps. Voit seurata ajankohtaisia tietoja koronapandemiasta ohjelma-alueillamme Suomen World Visionin Facebook-sivuilta sekä verkkosivuiltamme