Näin autamme Santukissa

Santukin ohjelma käynnistyi vuoden 2017 alussa. Pääyhteistyökumppani on Kambodzan World Vision, joka vastaa ohjelman toteutuksesta ja varojen käytöstä. Ohjelmaa tehdään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kuten koulujen, terveyskeskusten ja poliisin, sekä paikallisten virkahenkilöiden ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Aluekehitysohjelman alueella toimii myös useita paikallisia kansalaisjärjestöjä, joita tuetaan ottamaan lisää vastuuta alueensa kehityksestä.

Hankkeen tiedot

Painopistealueet:
Ravitsemus, vesi ja sanitaatio, lastensuojelu, toimeentulo, koulutus
 
Hanke: Santuk
Tyyppi: aluekehitysohjelma
Maa: Kambodza
Tila: käynnissä
Päätoimeentulo: maanviljely, siirtotyöläisyys
Kieli: khmer
Uskonto: buddhalaisuus 
Alkaa: 2017
Päättyy: 2032
Asukkaita: 45 000
Pääyhteistyökumppanit: Kambodzan World Vision
Muut kumppanit: Alueen kansalaisjärjestöt, joilla on lasten hyvinvointia edistävää toimintaa, paikallishallinto

Kehitystavoite:Parantunut lastensuojelu, sekä lasten ja yhteisöjen kohentunut terveydentila ja koulutus. 
 
Välittömät tavoitteet:
1. Vähentää vesiperäisten sairauksien esiintyvyyttä alueen yhteisöissä ja kouluissa nuorten johdolla.
2. Kohentaa lasten ja nuorten lukutaitoa, sekä parantaa lasten hyvinvointia ja osallistamista.
3. Varmistaa että alueen lapset ja äidit ovat terveitä ja ravittuja.

Ohjelmasta vastaa: Merja Tikkanen-Vilagi
Budjetti: 346 535 € vuonna 2019
OECD:n DAC-luokitus 43040 
Lisätietoja: asiakaspalvelu@worldvision.fi