Sook

Erityisprojekti

Sookin erityisprojekti sijaitsee läntisessä Keniassa, Länsi-Pokotin läänissä, joka on kuivaa ja puolikuivaa aluetta. Alueen väestö on pääosin pokotteja, joiden elämätapana on paimentolaisuus eli ihmiset ja perheet siirtyvät ajoittain karjan kanssa paikasta toiseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa etenkin tyttöjen asemaa eli ennen kaikkea vähentää tyttöjen silpomista ja lapsiavioliittoja valistus- ja vaikuttamistyön kautta. Tyttöjen sukuelinten silpomisenvastaista työtä tehdään esimerkiksi kertomalla käytännön vaaroista ja kannustamalla tyttöjen koulunkäyntiä. Lisäksi ohjelmassa kohennetaan alueen väestön terveydentilaa ja kehitetään ihmisten toimeentuloa.

Aloittaessamme työmme Sookissa noin 95–98 prosenttia tytöistä silvottiin. Nykyään noin 45 prosenttia. Olemme siis onnistuneet lähes puolittamaan silvottujen tyttöjen määrän.

Vaihtoehtoinen aikuistumisriitti
Vaihtoehtoisen aikuistumisriitin kulkue
William Lopetakou, yhteisön johtaja
Domtilla Losokolian
Marygonetti Chemtai
Abraham Amuri