Renacer

Aluekehitysohjelma

Renacerin aluekehitysohjelma sijaitsee Perun keskiosassa, 300 kilometrin päässä pääkaupungista Limasta, Ayacuchon kaupunkia ympäröivällä maaseudulla korkealla Andien vuoristossa. Alueella asuu noin 17 300 ihmistä, joista suurin osa kuuluu ketsua-kansaan ja puhuu äidinkielenään ketsuaa. Kouluissa kuitenkin opiskellaan espanjaksi. Pääuskonto on katolilaisuus. Kummilapsia alueella on noin 2000.

Perheet ovat pienviljelöitä, jotka viljelevät maissia, kvinoaa ja perunaa. Heillä saattaa myös olla lehmiä, laamoja ja marsuja, joista he saavat toimeentuloa. Ansiot jäävät kuitenkin pieniksi ja elämä on vaatimatonta.

1980–90-luvuilla sissien ja hallituksen välisessä terrorissa alueella kuoli yli 69 000 ihmistä. Monet alueen asukkaista ovat kadottaneet läheisiään ja traumatisoituneet. Seudun lapset nimeävät suurimmaksi ongelmaksi sisällissodasta seuranneen väkivallan kulttuurin, jota he näkevät ja kokevat niin koulussa, kotona kuin kadulla.

Aikuiset ovat saattaneet käydä koulua vain muutaman vuoden. He eivät välttämättä osaa edes lukea tai kirjoittaa. Viime vuosien aikana ohjelma on keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten oppimistulosten parantamiseen, alueen lastensuojeluun sekä nuorten yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

Renacerissa ansiot jäävät pieniksi ja elämä on vaatimatonta.
Tervetuloa Renaceriin!

Tervetuloa Renaceriin!

Perun Renacer kartalla

Aloittaessamme työn alueella kolme suurinta haastetta olivat

Aliravitsemus ja anemia

Terveyskoulutusta Perun Renacerissa

Andien syrjäkylien yhteisöissä moni lapsista kärsii aliravitsemuksesta, anemiasta ja ripulista.

Ratkaisu:

Lasten ravitsemus ja terveydentila paranevat, kun tietous terveellisestä ravinnosta ja hygieniasta lisääntyy ja lasten terveyspalvelut paranevat.

Oppimisvaikeudet

Tyttö lukemassa kotonaan Perun Renacerissa

Lasten oppimisvalmiudet heikkoja ja kouluopetuksen laatu huonoa. Vaikka lapset käyvät koulua, monet edistyvät hitaasti. Erityisesti luetun ymmärtäminen on vaikeaa.

Ratkaisu:

Lasten kehitys ja oppimisvalmiudet edistyvät, kun opettajat ja vanhemmat oppivat harjoittamaan lastensa sosiaalisia ja motorisia taitoja pelien, leikkien, lelujen ja kertomuksien kautta.

Väkivalta

Perulainen poika Renacerin maaseudulla

Lapset näkevät ja kokevat väkivaltaa kotona, koulussa ja kaduilla, eikä heidän etuaan ajeta tarpeeksi yhteisessä päätöksenteossa. 

Ratkaisu:

Lasten kokema väkivalta vähenee ja turvallisuus lisääntyy, kun vanhemmat saavat tukea lapsiensa ohjaamiseen. Yhteisö oppii tuntemaan lasten oikeudet ja valvoo niiden toteutumista. Lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja vastuunkantoa ryhmissä ja kasvavat aloitteellisiksi aikuisiksi.

Tässä olemme nyt

Renacerin aikajana
Kvinoaviljelmiä Perun maaseudulta
Naiset pellolla töissä
Valistuskyltti tienvarressa
Marsunkasvatus elinkeino
Kylänraittia Renacerissa
Varhaiskasvatuskeskus Renacerissa

Uusimmat uutiset Perusta