Perun vuosikirje

Yhä useampi vammainen lapsi ja nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi

Perun kummien vuosikirje 2019

Hyvä perulaisen lapsen kummi,

Lämmin tervehdys kummilapsesi kotiseudulta! Kuluneen vuoden vierailujeni aikana pääsin omin silmin todistamaan, kuinka asukkaat ja kumppanimme ovat ottaneet lasten ja nuorten suojelun entistä vakavammin ja sitoutuvat tähän työhön. Myös lapset ja nuoret ovat saaneet koulutusta aiheesta ja olleet aktiivisesti mukana väkivallan vähentämiseen liittyvässä työssä. 

Kenttämatkan aikana kävin tutustumassa molempien ohjelmien lelukirjastoihin, joissa alakoululaisilla on mahdollista lukea, pelata pelejä ja opetalla eri soittimien soittoa. Lelukirjastossa vietetyt tunnit ovatkin monen pienen koululaisen mielestä koko kouluviikon parasta antia!  Myös opettajille lelukirjastot ovat tärkeä apuväline, sillä niiden kautta herätellään lasten kiinnostusta kirjoihin ja lukemiseen ja sitä kautta sujuvaan lukutaitoon. Olemme myös kouluttaneet opettajia vahvistamaan lasten ja nuorten tunnetaitoja ja nuorten pienyrittäjyyttä. 

Olen ilahtunut huomatessani, kuinka asukkaat ottavat vammaisten lasten erityistarpeet aiempaa enemmän huomioon. Sinun ja muiden kummien tuella järjestimme kaikille perulaisille työntekijöillemme kolmipäiväisen koulutuksen vammaisten henkilöiden huomioimisesta kehitysyhteistyössä. Lisäksi Renacerin alueella järjestettiin seminaari, jossa oli yli 200 osallistujaa alueen eri kouluista, järjestöistä ja hallinnon eri aloilta. Tapahtuma edisti vammaisten lasten ja nuorten oikeutta osallistua tarpeidensa mukaiseen kouluopetukseen.  Tällä hetkellä liian moni vammainen lapsi ja nuori jää Perussa yhä ilman kouluopetusta, joten kyse on myös merkittävästä lastensuojelukysymyksestä. 

Kiitos sinulle, että olet mukana tarjoamassa kaikkein heikoimmassa asemassa eläville lapsille ja nuorille mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ilman tukeasi näidenkään työpajojen järjestäminen ei olisi ollut mahdollista. 

Aurinkoista kevään jatkoa sinulle toivottaen,

Merja Tikkanen-Vilagi
Ohjelma-asiantuntija, Peru
Suomen World Vision
 

Lapset kiittävät kummien tuesta

Viimeisimmän vuoden tietoja

El Salvador

880

nuorta on saanut opetusta yrittäjyydestä ja elämäntaidoista. Näistä nuorista 300 on tehnyt oman elämänsuunnitelman ja 150 on aloittanut niiden toteuttamisen.

30

alakoulun opettajaa käyttää opetuksessaan lukemaan ja oppimiseen innostavia lelukirjastoja. Niistä on hyötynyt 764 alakoululaista.

69

nuorta oli mukana työssämme, jolla vähennetään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. 

19

yläkoulun opettajaa on saanut koulutuksen yrittäjyys- ja elämäntaitojen opettamisesta yläkoululaisille. 

Renacer

490

yläkoululaista osallistui World Visionin tukemiin yrittäjyys- ja innovointitapahtumiin.

2509

alakoululaista kertoo saavansa säännöllisesti huoltajiltaan tukea luku- ja kirjoitustaitojen kehittämiseen.

106

alakoulun opettajaa käyttää opetuksessaan lukemiseen innostavia opetusmenetelmiä.  

175

yläkoululaista hyötyi siitä, että heidän opettajansa saivat koulutusta nuorten tukemisesta ja tunnetaitojen kehittämisestä.

61

lasta ja nuorta osallistui lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan vähentämiskampanjoihin. 

Kuvaterveisiä kummeille

1.

Koulussa lapset musisoivat opettajansa johdolla koulunsa uudessa lelukirjastossa, jossa heillä on käytössään kirjojen lisäksi myös erilaisia pelejä ja soittimia.

Lapset musisoimassa Perussa
Jessica kotonaan

2.

12-vuotias Jessica iloitsee suomalaisen kumminsa lähettämistä kirjeistä ja lehmästä, jonka hänen perheenä sai ostettua kumminsa tuella.

3.

Nayeli, Vladimir ja Mauro ovat olleet jo vuosia mukana World Visionin lasten ja nuorten ryhmissä. Nayeli kertoo perustaneensa myös oman kotikylänsä lapsille oman järjestön. Kolmikko on jo päättänyt yläkoulun, ja suunnitelmat jatko-opintoja varten ovat kaikilla valmiina.    

Perulaisia nuoria
Koulukirjasto Perussa

4.

Koulukirjastojen ansiosta lapset kunnioittavat toisiaan entistä paremmin. Lasten kuuntelutaito on kehittynyt ja he osaavat hallita tunteitaan.

- He oppivat hyväksymään toisia lapsia sekä tunnistamaan, tutkimaan ja näyttämään tunteitaan. Lasten kotona on saattanut olla huonoja tapoja ja nyt lapsia kohdellaan hyvin, kertoo musiikkitunnin opettaja Maria.
 

5.

Renacerissa Romel, Paola, Maydé ja Luz osallistuvat aktiiviesti oman koulunsa oppilaskunnan toimintaan.

Oppilaskuntalaisia
Hellyyskasvatukseen osallistuneita isiä

6.

Hellyyskasvatukseen osallistuneet isät Jose, Wilson ja Angel ovat saaneet hyviä oppeja omaa käyttäytymistään ajatellen. Miehet muistelevat, kuinka heidän omat vanhempansa ja opettajat kurittivat heitä fyysisesti. Nyt isät tietävät, miten he voivat olla lastensa ystäviä.

-Hellyyskasvatuksessa olemme oppineet kohtelemaan lapsia hyvin, antamaan enemmän hellyyttä ja olemaan huutamatta, kertoo Wilson. 

-Nykyään kuuntelen lapsiani kärsivällisesti ja luotan heihin, toteaa Angel.
 

7.

9-vuotias Dario osallistui World Visionin järjestämiin koulutuksiin.

-Minulla oli ystävieni kanssa hauskaa koulutuksissa, ja opin paljon lasten suojelusta ja väkivallan vähentämiseen liittyvästä työstä.

Perulainen Dario
Lampaita perulaisessa kylässä

8.

Lampaita ja lehmiä eräässä Renacerin alueen kylässä.