Ruandan vuosikirje

Uusi näky tulevaisuudesta Umuravan asukkaille

Ruandan kummien vuosikirje 2020 

Muraho ruandalaisen lapsen kummi, 

on mahtavaa päästä kertomaan sinulle ensimmäiset kuulumiset Ruandasta, Umuravan aluekehitysohjelmasta! 

Työmme Umuravassa alkoi virallisesti viime vuoden elokuussa. Varsinaisen kehitysyhteistyön aloittamista edelsi useampi kuukausi yhteisiä keskusteluja ja suunnittelua Suomen ja Ruandan World Visionin toimistojen, alueen paikallishallinnon sekä asukkaiden välillä. Arvioimme, että alueen suurimpia haasteita ovat perheiden matala tulotaso, lasten heikko ravitsemus ja hygienia, sekä se, että lasten koulutie jää helposti kesken. Umuravan alueella koulujen opetustilat ja -materiaalit ovat puutteellisia. Puhdasta vettä ja käymälöitä on vähän, mikä aiheuttaa paljon terveysongelmia. Näihin haasteisiin tulemme yhdessä pureutumaan seuraavan noin 12 vuoden ajan.  

Tärkeintä viime vuodessa oli kumppanuuksien luominen, yhteisen ymmärryksen saavuttaminen sekä luottamuksen rakentaminen. Pääsin osallistumaan kokouksiin, joissa ryhmä luotettuja ja arvostettuja yhteisön jäseniä laati paikallisten työntekijöidemme kanssa suunnitelman kotiseutunsa muuttamiseksi. Oli koskettavaa nähdä se innostus ja toiveikkuus, joka ryhmässä vallitsi, kun he kertoivat, millainen näky heillä on Umuravan tulevaisuudesta.  

Tällä hetkellä isona haasteena työssämme on koronaviruspandemia, jonka laajuus ja leviäminen huolestuttaa meitä kaikkia. Vaikka lapset vaikuttavat sairastuvan lievästi, koronavirus lisää lasten turvattomuutta. Sinun avullasi voimme jatkaa terveystyötä, jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Pidetään yhdessä yllä toivon ilmapiiriä meillä ja maailmalla. Myöhemmin tässä kirjeessä kuvaterveisten yhteydessä kerromme lisää koronan aiheuttamasta tilanteesta. 

Ajattelen, että toivo syttyy vain muiden avustamana. Kun itselle vaikeaa tai näköalatonta tilannetta saakin katsoa toisen ihmisen silmin, voi näkymä muuttua toisenlaiseksi. Kiitos, että jaat toivoasi ja autat Umuravan lapsia ja aikuisia rakentamaan parempaa tulevaisuutta itselleen ja toisilleen. 

Janika Valtari 
Ohjelma-asiantuntija, Ruanda 
Suomen World Vision 

 

Viimeisimmän vuoden tietoja

Umurava

Jaoimme

korkealaatuisia bataattien ja perunoiden mukuloita viljelijöille, jotta perheet saisivat parempilaatuisia satoja.

102

päivähoitoryhmässä on nyt ruoanlaittovälineitä ja kasvinsiemeniä, jotta pienten lasten ravitsemus monipuolistuisi ja parantuisi.

Opetimme

asukkaille lastensuojelun perusperiaatteita.

50

vammaista henkilöä koulutettiin käsitöiden tekemiseen. Annoimme heille yrittäjyyskoulutusta ja tukea oman yritystoiminnan käynnistämiseen.

2080

pulpettia hankittiin peruskoulujen ja päiväkotien oppimisympäristön kohentamiseksi.

Kuvaterveiset kummeille

Näkymät Umuravalla

Umuravan seutu on kumpuilevaa ja hyvin vihreää. Yleisimmät viljelykasvit alueella ovat banaani, bataatti, maniokki, avokado, riisi, pavut ja maissi. 

Claudine-tyttö hakemassa vettä

Puhtaan veden puute on yksi Umuravan alueen suurimpia haasteita. Maasto on mäkistä ja ihmiset asuvat kukkuloiden päällä ja rinteillä, kun taas vesilähteet ja viljelykset ovat laaksoissa. Siksi vedenhakumatkat laaksoista takaisin ylös ovat vaivalloisia. Sateiden aikaan laakson vesi on likaista ja kuivana kautena vesilähteet saattavat ehtyä kokonaan.

Poika kantamassa vettä

Vesipisteet ovat kaukana ja niiden vesi on usein likaista, mikä lisää sairastumista veden välityksellä leviäviin tauteihin. Sairauksien, riittämättömän ravinnon ja terveyspalveluiden puutteellisuuden vuoksi suuri osa lapsista on kroonisesti aliravittuja.

Tyypillinen koti Umuravalla

Umuravan alue on köyhää ja monilla kummilapsiperheillä ei ole ollenkaan omaa kotia. Niissäkin perheissä, joilla on koti, suurin osa perheestä nukkuu maalattialla. Huonekaluja ei juurikaan ole ja astioitakin vain muutamia.

Koulun seinässä lukee “Ei enää koskaan kansanmurhaa”

25 vuotta sitten Ruandassa tapahtui kansanmurha, jossa sadan päivän aikana tapettiin noin 800 000 ihmistä. Umuravan alue kärsi kansanmurhasta suuresti ja mm. koulutettu väestö surmattiin. Hallitus ja eri järjestöt kuten Ruandan World Vision ovat tehneet paljon töitä rauhan ja sovinnon rakentamiseksi sekä koko kansan toipumisen eteen.  Ruanda on nykyään yksi Afrikan mantereen rauhallisimmista maista, vaikka kansanmurhan jäljet kulkevatkin edelleen perheiden mukana. Koulun seinässä lukee “Ei enää koskaan kansanmurhaa”.

Naisia pellolla

Useimmat perheet ovat pienviljelijöitä. Viljelytavat ovat kuitenkin kehittymättömiä eikä perheillä ole varaa parempien viljelylajikkeiden hankkimiseen tai kunnollisiin välineisiin. Lisäksi viljeltävää maata on asukasmäärään nähden liian vähän ja alueen infrastruktuuri on heikkoa.

Lapsia pesemässä kädet

Koronaviruspandemia lisää lasten turvattomuutta. Jos vanhemmat sairastuvat, he eivät pysty huolehtimaan perheen toimeentulosta ja lapset voivat joutua töihin heidän sijastaan. Lapset, jotka jäävät ilman aikuisen huolenpitoa, voivat joutua muiden hyväksikäyttämiksi ja kohtaamaan väkivaltaa. Monessa perheessä on vain yksi huoltaja, ja tämäkin voi olla iäkäs isovanhempi, jolle sairastuminen voi olla erityisen kohtalokasta.  

Sinun ja muiden kummien tuella pystymme: 

  • tiedottamaan hyvästä hygieniasta ja muista keinoista välttää tartunta.  
  • lisäämään käsienpesupaikkoja ja jakamaan saippuaa.  
  • tukemaan kummilapsesi kotiseudun viranomaisia estämään viruksen leviämistä. 
  • aloittamaan kriisiavun, mikäli koronavirus leviää laajemmin.  

Olemme toimineet tehokkaasti vastaavanlaisten pandemioiden ja epidemioiden yhteydessä, ja meillä on kokemusta globaalista ja paikallisesta yhteistyöstä esimerkiksi Ebolan ja Zikaviruksen torjuntaan liittyen. Teemme kaikkemme sen eteen, että myös maailman haavoittuvimmat lapset selviävät tästä. Kiitos, että olet mukana tukemassa ennaltaehkäisevää terveystyötä, jota teemme kaikkien kummilasten asuinalueilla. Me selviämme tästä yhdessä! 

Ps. Voit seurata ajankohtaisia tietoja koronapandemiasta ohjelma-alueillamme Suomen World Visionin Facebook-sivuilta sekä verkkosivuiltamme