Busia

Aluekehitysohjelma

Aluekehitysohjelma toteutetaan Ugandan ja Kenian rajalla sijaitsevassa Busian kaupungissa, joka sijaitsee noin 200 kilometrin päässä Ugandan pääkaupungista Kampalasta. Ohjelmalla autetaan alueella asuvia 38 000 asukasta. Busian kaduilla elää satoja lapsia. Moni heistä on tullut rajan yli Keniasta. Työntekijämme jututtavat lapsia ja yrittävät löytää mahdollisimman monelle asuinpaikan. Kun lapselle löytyy koti, vierailemme lapsen luona arvioimassa tilannetta ja kuulemassa sekä lasta että hänestä huolehtivia aikuisia.

Ohjelma keskittyy erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kuten nuorten ja alaikäisten äitien ja katulasten tilanteen kohentamiseen.

Busian kaduilla elää satoja lapsia. Moni heistä on tullut rajan yli Keniasta.
Abdul kadulla Busiassa

Minä olen Abdul

Lapsia Busian kaduilla
Juma näyttää missä nukkui kadulla
Abdul kadulla Busiassa
Katulapset keräävät romua
Viemäri, jossa lapset nukkuvat Busiassa
Hillary keräämässä romua
Bensarättiä haistellaan, jotta ei tunnettaisi nälkää ja surua
Boda boda -kuski John
Paul ja Hilda perheensä kanssa kotitalon pihalla

Alueen kolme haastetta ja ratkaisua

Katulapset

Katulapsia Ugandan Busiassa

Busia on vilkas rajakaupunki, jonne saapuu jatkuvasti uusia ihmisiä Ugandan eri osista ja myös rajan toiselta puolelta Keniasta. Tämän seurauksena esimerkiksi katulasten määrä on tavallista suurempi ja lapsia käytetään paljon erilaisissa töissä, mukaan lukien rajan yli tehtävässä kaupassa ja kapakoissa.

Ratkaisu:

World Vision kouluttaa alueen viranomaisia ja yhteisöjen toimijoita lastensuojeluun ja lasten oikeuksiin liittyvissä asioissa. Koulutuksen ja koordinaation myötä sekä lastensuojelurikkeistä raportointi että rikoksista rankaiseminen on lisääntynyt.

Toimeentulo

Lapset keräävät romua

Perheiden ja huoltajien taloudellinen tilanne on Busiassa usein huono eivätkä rahat riitä aina lasten koulunkäyntiin, vaan nämä saatetaan sen sijaan laittaa töihin.

Ratkaisu:

Perheiden toimeentuloa parantamalla parannetaan myös lasten asemaa. Etenkin haavoittuvassa asemassa oleville, vähän kouluja käyneille nuorille voidaan tarjota ammatillista koulutusta ja tätä kautta avata portti parempaan tulevaisuuteen.

Terveydenhuolto

Pieni vastasyntynyt vauva

Terveydenhoidon ja peruskoulutuksen järjestäminen on Ugandan hallinnon ja viranomaisten vastuulla. Näiden palvelujen saatavuus, taso ja laatu eivät kutenkaan aina vastaa Ugandan hallituksen itse asettamia ja laeissa säädettyjä vaatimuksia.

Ratkaisu:

World Visionin tavoitteena on, että kansalaiset tuntevat omat oikeutensa esimerkiksi saada tietyn tasoisia terveyspalveluja. Kun ihmisiä ensin koulutetaan ja valistetaan niin että he tietävät omat oikeutensa ja valtion velvollisuudet, voidaan heitä tämän jälkeen opastaa ja tukea vaatimaan valtiolta velvollisuuksiensa täyttämistä.

Uusimmat uutiset Ugandasta