Kirewa-Nabuyoga toipui kuivuudesta

Kirewa-Nabuyoga toipui kuivuudesta

Ugandan kummien vuosikirje 2019

Hei kummi,

Aloitin viime kesänä World Visionissa ohjelma-asiantuntijana vastuualueinani Uganda ja Kenia. Maat ovat lähellä sydäntäni, sillä olen asunut Keniassa ja käynyt useasti Ugandassa. On etuoikeus auttaa ja tukea kanssasi Kirewa-Nabuyogan lapsia.  

Kävin elokuussa ensimmäistä kertaa tutustumassa aluekehitysohjelmaamme. Vakuutuin paitsi Ugandan World Visionin hyvästä työstä, myös siitä, että olemme valinneet työllemme oikeat painopistealueet eli elinkeinojen kehittämisen ja lastensuojelutyön. Etenkin World Visionin kouluttamien vapaaehtoisten tekemä työ on äärimmäisen tärkeää lasten hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä. Vaikutuksen tekevät myös lukuisat muut vapaaehtoisuuteen perustuvat ryhmät ja yhdistykset, joiden perustamista ja toimintaa olemme tukeneet. Ugandassa osataan puhaltaa yhteen hiileen ja yhteisvastuun perinne on vahva.

Toissa vuonna Kirewa-Nabuyogan alue kärsi kuivuudesta, joka näkyi heikkoina satoina, kouluruokailun katkeamisina ja jopa lasten koulunkäynnin vähentymisenä. Onneksi viime vuonna sateet tulivat ajallaan ja olivat jopa tavallista runsaammat, mikä johti hyvään satoon. Tämä näkyi heti alueen ruokatilanteessa. Myös kouluruokailu palasi normaalille tasolle, sillä lasten vanhemmat pystyivät taas antamaan koululle maissia ja papuja. 

Kirewa-Nabuyoga on maatalousaluetta ja suurin osa asukkaista on pienviljelijöitä. Usein perheet pystyvät viljelemään vain omaan tarpeeseensa, joten tuotannon tehostaminen on keskeisessä osassa työtämme. Kun perheiden tulot kasvavat, myös lasten olot paranevat. Pääsy rahatalouden pariin on työmme ansiosta mahdollista yhä useammalle alueen asukkaalle. Kun ihmisillä on edes hiukan rahaa, voivat he osallistua kylänsä säästö- ja lainaryhmään, jota kautta pienelläkin summalla voi saada lainan johonkin tuottavaan hankintaan. Seuraava askel voi olla tilin avaaminen kyläpankissa ja vaikkapa liittyminen investointiryhmään, jonka tavoitteena on hankkia oma jauhomylly. World Visionin tehtävä on käynnistää tällaisia positiivisia kehityskierteitä.

Lasten suojelu ja lasten oikeuksien edistäminen on Kirewa-Nabuyogassa työmme keskeinen tavoite. Yksi tärkeä, mutta usein vähemmälle huomiolle jäävä lasten oikeus, on oikeus syntymätodistukseen. Viime vuonna ohjelma-alueellamme alle 5-vuotiasta lapsista 60 prosentilla oli syntymätodistus, mikä on yli 10 prosenttiyksikköä parempi kuin kolmisen vuotta sitten ja selvästi parempi kuin Ugandan kansallinen keskiarvo (noin 40 %).  
Suomen World Visionin yksi vahva osaamisalue on vammaisten aseman ja oikeuksien parantaminen. Viime vuonna kaikki hanketyöntekijämme Ugandassa osallistuivat vammaiskoulutukseen, jotta pystymme entistäkin paremmin huomioimaan vammaisten lasten tarpeet ja myös muuttamaan vammaisiin lapsiin kohdistuvia negatiivisia asenteita ja ennakkoluuloja.  

Kummina olet mukana muutoksessa ja käynnistämässä positiivisia kehityskierteitä. Lämmin kiitos tuestasi!

Jussi Laurikainen
Ohjelma-asiantuntija, Uganda
Suomen World Vision
 

Viimeisimmän vuoden tietoja

1000

lasta osallistui lapsiystävällisissä tiloissa järjestettyyn kerhotoimintaan, jossa he oppivat erilaisia elämäntaitoja, kuulivat lasten oikeuksista ja saivat myös tanssia ja näytellä. 

50

uutta säästöryhmää perustettiin. Jäsenet saavat kukin vuorollaan lainan, jonka avulla he voivat aloittaa pienen yritystoiminnan. Monilla on nyt myös oma tili kyläpankissa.

19

nuorta sai tukea ammattikoulutukseen. Nuorista tulee esimerkiksi sähköasentajia, automekaanikkoja ja kokkeja – ja mikä tärkeintä, esikuvia muille vaikeissa oloissa kasvaville lapsille ja nuorille.

82

prosenttia aikuisista on sitä mieltä, että heidän yhteisönsä on turvallinen paikka lapsille. Edellisvuonna vastaava luku oli 67%. World Visionin työ lastensuojeluviranomaisten kanssa on tehnyt alueesta turvallisemman paikan lapsille.

100

perhettä otti käyttöön puuta säästävän lieden, joka säästää ympäristöä ja vähentää hengityselinten sairauksia. Tällainen liesi on nyt käytössä kaikkiaan 580 perheessä.

25

viljelijäryhmää hankki siemeniä ja muita tarvikkeita yhdessä, jolloin ostohinnat olivat alhaisemmat.

200

perhettä kasvattaa metsää puiden juurista ja kannoista, mikä on tehokas ja luontainen tapa uudistaa metsää. Samalla eläinten laidunmaan laatu paranee.

61

prosentilla lapsista on syntymätodistus, mikä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin ohjelmakauden alkaessa vuonna 2015 ja yli 20 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Ugandan kansallinen keskiarvo.

Marja Mutanen ja Katja Korhonen

1.

Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Marja Mutanen ja tutkija Katja Korhonen vierailivat marraskuussa 2018 Kirewa-Nabuyogan aluekehitysohjelmassa. Mutasen johtama ryhmä on kehittänyt lyhyitä valistusvideoita lasten ravitsemukseen liittyvistä asioista. World Visionin terveysvapaaehtoiset ovat näyttäneet videoita älypuhelimillaan äideille kotikäyntien yhteydessä ja tavoittaneet yli 700 perhettä. Monet äidit kertoivat vihdoin oppineensa syöttämään lapsia oikein ja hoitamaan perhettä ja kotia hyvin.

Kuvaterveisiä kummeille

2.

Suurin osa Kirewa-Nabuyogan asukkaista on pienviljelijöitä, jotka viljelevät pääasiassa maissia ja papuja. World Vision tukee viljelijöiden yhdistystä, joka mm. pystyy hankkimaan jäsenilleen siemenviljaa halvemmalla kuin yksittäinen viljelijä. Yhdistyksellä on myös taimitarha, jossa voidaan tuottaa hedelmäpuiden taimia viljelijöiden tuotannon monipuolistamiseksi. Taimitarhan ansiosta he ovat paremmin varautuneita myös vaihteleviin sääoloihin.

Suurin osa Kirewa-Nabuyogan asukkaista on pienviljelijöitä, jotka viljelevät pääasiassa maissia ja papuja.
Kyläpankki Ugandassa

3.

Kyläpankista saadun lainan avulla viljelijäryhmät ovat voineet hankkia myllyjä, jossa he voivat käydä jauhamassa viljelemänsä maissin jauhoiksi omaan käyttöönsä ja mahdollisesti myös myyntiin. Kirewa-Nabuyoga sijaitsee suhteellisen lähellä Tororon kaupunkia, joka luo kysyntää maataloustuotteille. Maatalouden arvoketjun kehittämiselle on hyvät edellytykset. Kun maataloustuotteita myydään osuuskunnan kautta, jäävät erilaiset välikädet nuolemaan näppejään ja viljelijöiden saamat tulot ovat suuremmat.

4.

Kaikkiaan noin 71% Kirewa-Nabuyogan alueen lapsista osallistui lapsiystävällisissä tiloissa järjestettyyn kerhotoimintaan, jossa he oppivat erilaisia elämäntaitoja ja kuulivat lastenoikeuksista. Lapset oppivat turvallisessa ympäristössä ilmaisemaan itseään ja ajatuksiaan, ja saivat myös tanssia ja näytellä.

Lapsia Ugandassa
Suomalaiset opettajat Ugandassa

5.

Opettajat Tanja-Sofia Welling ja Mirva Juntunen vierailivat helmikuussa 2018 Kirewa-Nabyuogassa ja pitivät paikallisen koulun opettajille pienen työpajan mm. ympäristökasvatuksesta. Lapsien ympäristötietouden kasvattaminen on tärkeää myös Ugandassa, jossa ilmastonmuutos näkyy sään ääri-ilmiöinä kuten kuivuutena tai rankkasateina. Olemme olleet mukana perustamassa kouluille omia kasvimaita ja taimitarhoja ja kertoneet metsitystavasta, jossa elvytetään kantoja ja juuria. Opettajat Tanja-Sofia Welling ja Mirva Juntunen vierailivat helmikuussa 2018 Kirewa-Nabyuogassa ja pitivät paikallisen koulun opettajille pienen työpajan mm. ympäristökasvatuksesta. Lapsien ympäristötietouden kasvattaminen on tärkeää myös Ugandassa, jossa ilmastonmuutos näkyy sään ääri-ilmiöinä kuten kuivuutena tai rankkasateina. Olemme olleet mukana perustamassa kouluille omia kasvimaita ja taimitarhoja ja kertoneet metsitystavasta, jossa elvytetään kantoja ja juuria.

6.

Säästöryhmän jäsen Mary kertoo: -Lainasin 400 000 shillinkiä, jolla istutin riisiä ja myin sadon. Sain siitä 500 000 shillinkiä. Sain sillä härän, joka auttaa kyntämisessä.

-Kun menin naimisiin, mieheni ei omistanut mitään, meillä ei ollut edes vaatteita lapsille. Odotin lasta ja menin terveystarkastukseen, mutta minut ajettiin sieltä pois, koska olin niin köyhä. Säästöryhmäläiset kertoivat minulle ryhmästä. Otin lainan ja ostin sillä kaloja, jotka myin kyläläisille. Maksoin lainani takaisin. Nykyään myyn vaatteita, kertoo Grace. 
 

Säästöryhmä Ugandassa
Nainen keittiössä Kirewa-Nabuyogassa

7.

World Vision on myös antanut koulutusta puuta säästävien liesien rakentamisessa. Liedet säästävät metsiä ja vähentävät hengityselinsairauksia, kun ruokaa ei valmisteta enää avotulella eikä savu täytä majoja. Kuvassa näkyvä vanhanaikainen tapa valmistaa ruoka avotulella ei tee hyvää keuhkoille.