Vuosikirjeet


 

Vuonna 2019 Suomen World Visionin tuella


 

7 067

alle 5-vuotiasta lasta sai syntymätodistuksen

11 369

lasta osallistui koulutukseen lapsen oikeuksista

3608

aikuista osallistui koulutukseen lapsen oikeuksista

3879

äitiä kävi vähintään neljä kertaa neuvolassa raskauden aikana

968

perhettä ryhtyi viljelemään maata tehokkaammalla ja kestävämmällä tekniikalla


 

Vuoden 2020 vuosikirjeet

Intian Rajnandgaonin vuosikirje 2020

Kun aloitimme työmme Rajnandgaonissa, tavoitteemme oli parantaa lasten koulutuksen tasoa ja edistää äitien ja pienten lasten terveydentilaa. Halusimme myös kehittää vesihuoltoa ja maanviljelyä sekä vahvistaa kyläläisten taitoja toimia yhdessä.

Intian Hoshangabadin vuosikirje 2020

Kannustamme lapsia ja nuoria osallistumaan heille suunnattuihin kerhoihin ja koulutuksiin. Osallistujat ovat saaneet tietoa esimerkiksi tyttöjen ja naisten oikeuksista ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemisestä. Koulutuksille on yhä tarvetta, sillä valitettavasti tyttöjen asema maassa on yhä poikia heikompi.

Ruandan vuosikirje 2020

Uusi näky tulevaisuudesta Umuravan asukkaille. Tervetuloa lukemaan Ruandan kummien vuosikirjettä.

Uganda vuosikirje 2020

Kummien tuella kohti pysyvää muutosta. Tervetuloa lukemaan Ugandan kummien vuosikirjettä.

Kambodzan vuosikirje 2020

Lasten oikeudet kartalle Santukissa. Tervetuloa lukemaan Kambodzan kummien vuosikirjettä.

Perun vuosikirje 2020

Yläkoululaisille työelämävalmiuksia, jotka palvelevat heitä myös opintojen jälkeen. Tervetuloa lukemaan Perun kummien vuosikirjettä.