Data lukujen takana

Poika piirtää liitutaululle

World Visionin kummit ja muut tukijat muuttavat maailmaa joka päivä. Lahjoittajien tuella tehdään erityisesti lasten terveyteen ja ravitsemukseen sekä lastensuojeluun ja koulutukseen liittyvää työtä. Työn edistymistä ja tuloksia seurataan erittäin tarkasti.

Joka 10. sekunti yksi uusi ihminen saa puhtaan veden käyttöönsä World Visionin tuella, ja joka päivä kolme uutta koulua saa puhtaan veden lähteen.

World Vision tukijoineen mahdollisti puhtaan veden 2,86 miljoonalle ihmiselle vuosien 2013–2017 aikana. Kun keskimääräinen perhekoko toiminta-alueillamme on viisi ihmistä, tämä tarkoittaa 571 746 perhettä. Kun tämä luku jaetaan vuoden sekuntimäärällä, saadaan tulokseksi 1,09 perhettä joka 60. sekunti. Tulos on laskettu World Visionin vesi- ja hygieniatyön vuosittaisesta raportista (WASH Annual Review).

Joka 60. sekunti yksi uusi perhe saa työkalut, joilla se katkaisee köyhyyden kierteen.

World Visionin VisionFund (mikro- eli pienlainoitustaho) tavoitti 829 002 taloutta vuonna 2016. Tämä tarkoittaa yhtä kotitaloutta joka 38. sekunti eli 1,6 kotitaloutta joka 60. sekunti. VisionFundin ohella World Visionin elinkeino- ohjelmat tavoittavat merkittävän määrän ihmisiä: vuonna 2016 nämä ohjelmat auttoivat 463 800 säästöryhmien jäsentä. Lisäksi 106 500 maanviljelijää sai koulutusta tuottavammasta ja ympäristöystävällisestä maanviljelystä. Kun lasketaan yhteen nämä avunsaajat, mikrolainoista, säästöryhmistä, maanviljelykoulutuksista ja muista köyhyyttä vähentävistä toimenpiteistä on hyötynyt yhteensä yli miljoona ihmistä eli noin kaksi kotitaloutta joka 60. sekunti.

Joka 60. sekunti yksi nälkäinen lapsi saa ravintoa.

Noin 4,9 miljoonaa lasta vuodessa saa World Visionilta ruoka-apua. Tämä tarkoittaa itseasiassa yhtä lasta joka seitsemäs sekunti. Tulos on laskettu World Visionin ruoka-apuohjelmien raportista (Food Programmes Master Report and Summary of Annual Figures).

Viimeisen viiden vuoden aikana 89 % hoitamistamme vakavasti aliravituista lapsista on toipunut täysin.

World Visionin alueellisiin aliravitsemuksen hoito-ohjelmiin (World Vision´s community-based management of acute malnutrition (CMAM)) osallistui 2013-2017 välisenä aikana 261 028 alle 5-vuotiasta vakavasti aliravittua lasta. 89,8 % ohjelmaan osallistuneista lapsista parani.