Älä pese käsiäsi lapsen oikeudesta elämään

Tänä vuonna maailmassa menehtyy lähes 8 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta, suurin osa heistä helposti ehkäistävissä ja parannettavissa oleviin tauteihin, kuten keuhkokuumeeseen, ripuliin, malariaan ja tuhkarokkoon. Merkittäviä taustatekijöitä lapsikuolemiin ovat aliravitsemus ja alimitoitetut terveydenhuoltopalvelut.

Pelastakaa Lapset ja Suomen World Vision ovat käynnistäneet yhteisen Älä pese käsiäsi -kampanjan, jonka tarkoituksena on haastaa suomalaiset toimimaan maailman lasten ja äitien terveyden puolesta. Järjestöt haluavat lisätä ihmisten tietoisuutta maailman korkeista lapsikuolleisuusluvuista sekä pienten lasten terveyteen liittyvistä ongelmista ja ratkaisuista.

– Suomalaiset ovat edistäneet lastensa terveyttä useiden vuosikymmenien ajan. Odottavien äitien ja pienten lasten terveydestä huolehtiminen on yhteiskuntamme keskeinen arvo. Maailmanlaajuisesti lasten ja äitien kuolleisuusluvut ovat kuitenkin edelleen synkkiä, toteaa Suomen World Visionin yhteiskuntasuhteiden päällikkö Sami Lahdensuo.

Lapsikuolemista voitaisiin estää vuosittain jopa kuusi miljoonaa helposti ja suhteellisen vähäisin kustannuksin: Kaikille maailman ihmisille olisi taattava puhtaan veden, oikeanlaisen ravinnon, rokotusten ja toimivan sanitaation saatavuus. Keskeistä on myös vahvistaa kehitysmaiden terveydenhuollon perusrakenteita.


Yhdessä lasten terveyden puolesta

Pelastakaa Lapset ja Suomen World Vision keräävät parhaillaan nimiä kansalaisvetoomukseen, jolla vaaditaan Suomen hallitusta selkeästi sitoutumaan maailman lapsikuolleisuuden nopeaan vähentämiseen.

Älä pese käsiäsi -vetoomuksella halutaan muistuttaa, ettei Suomen pidä ”pestä käsiään” kehitysmaiden lasten oikeudesta elämään. Vastuu maailman lasten tulevaisuudesta on meillä kaikilla, toteaa Pelastakaa Lapset ry:n ohjelmasuunnittelija Anu Juvonen.

Vetoomuksen voi allekirjoittaa kampanjan verkkosivuilla www.äläpesekäsiäsi.fi. Vetoomus luovutetaan syyskuussa YK:n vuosituhattavoitteiden arviointikokoukseen lähtevälle Suomen valtuuskunnalle.

Lapsikuolleisuuden vähentäminen on yksi YK:n vuosituhattavoitteista, joihin myös Suomi on sitoutunut. Tavoitteen mukaan alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuutta pyritään vähentämään kahdella kolmanneksella vuoden 1990 tasosta vuoteen 2015 mennessä. Vastasyntyneiden ja pienten lasten kuolleisuus on kuitenkin vähentynyt vasta yhden kolmanneksen.


Lisätietoja:

Anu Juvonen
ohjelmasuunnittelija, Pelastakaa Lapset
puh. 010 843 5085
anu.juvonen@pelastakaalapset.fi

Sami Lahdensuo
yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Suomen World Vision
puh. 040 507 2852
sami.lahdensuo@worldvision.fi


Pelastakaa Lapset ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on osa maailman johtavaa riippumatonta lapsen oikeuksia ajavaa Save the Children -liikettä. www.pelastakaalapset.fi

Suomen World Vision on lasten elinoloja ja oikeuksia edistävä kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö ja osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä World Visionia. www.worldvision.fi