Aikuisuuteen ilman vahingollista perinnettä - rohkaisevia tuloksia silpomisen vastaisessa työssä

Tyttöjen sukupuolielinten silpominen on vanha perinne erityisesti Afrikassa. Useimmissa maissa silpominen on kielletty laissa, mutta lain noudattamisen valvonta ei toteudu kaikkialla. Maailmassa on arviolta yli sata miljoonaa naista, joiden sukupuolielimet on silvottu. Perinne elää yhä, sillä se on vahva osa kulttuuria ja siihen liittyy paljon uskomuksia. Mikään uskonto ei silpomista vaadi.
 
Sukupuolielinten silpominen nähdään usein edellytyksenä sille, että tyttö kasvaa naiseksi ja kelpaa vaimoksi. Sosiaalinen paine saattaa olla niin kova, että tytöt itse haluavat operaatioon päästäkseen täysivaltaisiksi yhteisön jäseniksi. Esimerkiksi Keniassa silpominen tehdään 9–16 ikävuoden välillä. Suoritusikä kuitenkin vaihtelee perinteen ja alueen mukaan.

Pokot-heimon alueella Keniassa tytöille pidetään tanssin ja musiikintäyteiset aikuistumisjuhlat, joiden yhteydessä silpominen suoritetaan osana aikuistumisriittiä. Toimenpiteen tekee perinteinen silpoja suvun naisten läsnä ollessa. Silpomisen jälkeen tyttöjä pidetään naisina ja heidät naitetaan iästä huolimatta.
 
Silpojien ammattikunta on arvostettu; he kiertävät kerran vuodessa kylästä toiseen ja leikkaavat tyttöjä partaterällä tai pienellä veitsellä. Silpominen on kivulias toimenpide, ja se suoritetaan ilman puudutusta. Toimenpiteestä voi seurata psyykkisiä traumoja, tulehduksia, vaikeuksia liikuntakyvyssä tai pidätyskyvyn täydellinen menetys. Myös synnytyksistä tulee vaikeita tai jopa hengenvaarallisia niin lapselle kuin äidillekin.
 
– Mutta onneksi asialle voidaan tehdä paljon. Kehittämällä myönteisiä vaihtoehtoja sekä kertomalla tosiasioista pystytään uudistamaan ihmisille tärkeä siirtymäriitti väkivallattomaksi, Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Saukko kertoo.

Tuloksia pitkäjänteisellä työllä

World Visionin hankealueilla Keniassa on päästy rohkaiseviin tuloksiin silpomisen vastaisessa työssä. Leikkauksia on onnistuttu vähentämään lähes neljännekseen entisestä.

– Onnistumiset perustuvat pitkälti siihen, että olemme kouluttaneet silpomiseen liittyvistä vaaroista ja kehittäneet vaihtoehtoisia aikuistumisjuhlia yhdessä yhteisöjen kanssa. Tuhannet tytöt ovat juhlineet aikuisuutta ilman silpomista, Tiina Saukko kertoo.

Vaihtoehtoiset aikuistumisjuhlat ovat perinteisiä afrikkalaisia juhlia. Alueen asukkaat ovat itse vastuussa niiden suunnittelusta, mikä edistää muutoksen kestävyyttä. Musiikki, tanssi ja näytelmät ovat tärkeässä viestinviejän roolissa silpomisen vastaisessa työssä. Niiden avulla voidaan antaa terveysvalistusta ja kertoa positiivisista roolimalleista kulttuurin keinoin.

Asenteisiin vaikuttaminen ja yhteisön hyväksyntä silpomisen lopettamiselle on ensisijaista. Poikien ja miesten rooli on erittäin tärkeä asenneilmapiirin muuttamisessa.

– Silpomisen poistaminen on tärkeä osa kehitysyhteistyötä ja köyhyyden vähentämistä. Se lisää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Esimerkiksi Keniassa silpomisen häviäminen yhteisöistä vähentää lapsiavioliittoja, jonka seurauksena tytöt pääsevät käymään koulunsa loppuun ja valmistuvat ammattiin. Kun naisen asema vahvistuu, niin samalla koko yhteisön hyvinvointi kasvaa, Saukko lisää.