Ambegaonista tuli menestystarina

5.8.2019

Lapsia Ambegaoniassa

Lopetimme työmme Intian Ambegaonissa 2012 ja palasimme kuuden vuoden kuluttua arvioimaan tilannetta. Kehitysyhteistyömme tulokset olivat pysyneet ennallaan ja jopa parantuneet erittäin haastavissa olosuhteissa.

Esimerkiksi kroonisesti aliravittujen lasten määrä oli pudonnut nollaan. Siihen vaikuttaa moni asia.

-Paransimme puhtaan veden saatavuutta ja sanitaatiota huomattavasti, joten ripulitaudit vähenivät. Koulutimme vanhempia rokotusten tärkeydestä ja terveellisen ravinnon merkityksestä. Vettä kasteluun ei ole vieläkään tarpeeksi, mutta nykyään satoa voi kerätä useammin eli perheillä menee taloudellisesti paremmin. Myös valtio tarjoaa ruoka-apua alueella, ohjelma-asiantuntija Janika Valtari listaa.

Tytöt pysyvästi koulutiellä

Tänä päivänä lähes kaikki Ambegaonin lapset menevät kouluun. Aiemmin koulutielle päätyi vain joka neljäs lapsi.

-Panostimme erityisesti tyttöjen koulunkäynnin mahdollistamiseen jakamalla tytöille polkupyöriä, kunnostamalla vessoja ja keräämällä kylätasolla rahoitusta tyttöjen jatko-opintoja varten, Valtari kertoo.

Jälkievaluaatiossa ilmeni, että yksikään tyttö ei ole enää jättänyt koulua kesken. Kun tytöt käyvät koulua, heidän naimaikänsä siirtyy myöhemmäksi.

-Varhaiset avioliitot ja teiniäitiys vaikuttavat kehittyvissä maissa negatiivisesti lapsen terveyteen. Aikuisella äidillä on enemmän tietoa lastenhoidosta, ja koulua käyneiden vanhempien lapset varttuvat terveempinä.

Statistiikkaa Ambegaonian aliravitsemuksesta

Saimme kitkettyä kroonisen aliravitsemuksen alueelta kokonaan. Työmme alkaessa yli puolet lapsista kärsi kroonisesta aliravitsemuksesta.

Statistiikkaa Ambegaonilaisista kodeista joissa on WC

Nykyään lähes kaikilla perheillä Ambegaonissa on kunnollinen vessa. Työmme alkaessa wc oli vain 13 prosentilla kotitalouksista.

Statistiikkaa yläkoulun aloittaneista Ambegaonilaisista lapsista

Työmme alkaessa vain 25 prosenttia lapsista aloitti yläkoulun. Vuonna 2018 kaikki alueen lapset jatkoivat yläkouluun.

Lahjoitusvarojen käyttö

Ympyräkaavio World Visionin lahjoitusvarojen käytöstä

Hieman yli puolet toimintamme rahoituksesta saamme kummeilta ja muilta yksityisiltä tukijoilta sekä yritysyhteistyökumppaneilta. Noin 44 prosenttia rahoittaa Suomen ulkoministeriö, jonka kumppanuusjärjestö olemme. 

Keskimäärin 75,2 prosenttia lahjoituksista menee perille kehitysyhteistyökohteisiimme. Loput eli 24,8 prosenttia käytämme toimintamme mahdollistamiseen, kuten viestintään, varainhankintaan ja yleishallintoon.

Suomen World Vision on voittoa tavoittelematon yhdistys. Ohjaamme kaikki kasvun myötä saadut varat kehitysyhteistyöhön tai seuraavien vuosien avustusbudjetin kasvattamiseen.