Kigamban hanketyöntekijä kertoo työstään

29.03.2021

hanketyöntekijä burundissa

Olen Ildephonse Hakizimana, 38 vuotta, ja olen naimisissa ja minulla on kolme lasta. Aloitin World Visionilla vuonna 2015. Työskentelin Rutanan, Cankuzon ja Bugenyuzin projekteissa ennen kuin siirryin tänne Kigambaan paikalliseksi työntekijäksi hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

Kigambassa on 14 aluetta, joissa kolmella alueella on kummilapsia. Päivittäisiin työtehtäviini täällä Kigambassa kuuluu kummilasten seuranta, aktiviteettien toimeenpano ja niistä raportoiminen. Suurimpia haasteita alueen perheillä ovat matalat tulot ja huono hygienia. Vieraillessani perheiden luona näen, että hygieniasta on vaikea pitää huolta ilman vettä. Vedenhakeminen taas on vaikeaa pitkän hakumatkan vuoksi. Lapsilla ei ole tarpeeksi ruokaa, ja jotkut lapset syövät vain kerran päivässä. Koululuokissa on paljon lapsia, joten kouluun pitäisi saada lisää luokkahuoneita.

Näiden haasteiden voittamiseksi perheitä pitäisi tukea maanviljelyn ja karjan osalta. Karjasta saatavan lannan avulla asukkaat voivat lannoittaa viljelyksiään. Asukkaille pitäisi saada tarpeeksi puhdasta vettä, jotta heidän ei tarvisisi kävellä niin pitkiä matkoja hakeakseen vettä. Kouluihin pitäisi saada lisää luokkahuoneita ja entisiä pitäisi kunnostaa, jotta koululaisten olisi parempi opiskella.

Kaikkien edellä mainittujen haasteiden vuoksi lapset ovat aliravittuja ja he sairastelevat paljon. Jos opiskeluympäristö ei ole kunnossa, lasten on vaikea keskittyä opiskeluun.

Suurin puute alueella on asukkaiden pienet tulot ja puhtaan veden puute. Veden puutteen huomaa vieraillessa perheissä, kouluissa ja alueella muuten. Vesipisteiden rakentaminen on kallista, eikä suurimmalla osalla ole siihen varaa. Kohtasin samoja ongelmia työskennellessäni Bugenyuzin alueohjelmassa. Alueelle rakennettiin vesijärjestelmä sekä kouluihin luokkia ja kirjastoja, joihin hankittiin oppikirjoja ja tietokoneita.

Työssäni saan motivaatiota paikallishallinnon ja paikallisten ihmisten vastaanottavaisuudesta. Myös tuleva muutos motivoi minua. Suurin toiveeni on, että jokainen lapsi pääsisi kouluun, saisi kylläkseen ruokaa ja voisi elää puhtaana, eli saisi puhdasta vettä. Toivoisin myös, että lapsia suojeltaisiin. Lisäksi jokaisella asuinalueella pitäisi olla oma koulu, jotta lasten ei tarvitsisi kävellä niin pitkiä matkoja.