Vesi tekee ihmeitä: kuinka kummilasten elämä muuttuu veden ansiosta?

7.10.2021

vesityo

Puhdas ja riittävä vesi on ruuan ja terveydenhuollon ohella yksi merkittävimpiä asioita, jotka auttavat lapsia ja heidän perheitään nousemaan köyhyydestä. Tässä artikkelissa esittelemme kuusi erilaista tapaa, jolla lasten elämä muuttuu, kun kummien tuki mahdollistaa heille puhdasta vettä. 

70% maapallon pinta-alasta. Ja 60% meidän jokaisen kehosta. Vesi ylläpitää elämää – kukaan meistä ei pärjää ilman sitä muutamaa päivää pidempään. Veden saatavuus vaikuttaa elämänkulkuun monella tavalla: se vaikuttaa ruokavalioomme ja terveydentilaamme, ja sillä on välillisiä vaikutuksia myös esimerkiksi saamaamme koulutukseen sekä taloudelliseen tilanteeseemme.  

Globaalisti 785 miljoonaan ihmistä kärsii puhtaan veden puutteesta. Vaikutukset näkyvät ihmisissä ja heidän arjessaan sukupolvesta toiseen ylläpitäen köyhyyden kierrettä.  

Onneksi tilanne voi myös muuttua nopeasti. Työmme ansiosta joka 10. sekunti uusi ihminen saa ensimmäistä kertaa puhdasta vettä. Ja pelkästään viime vuoden aikana yli puoli miljoonaa ihmistä kummilasten kotiseuduilla sai puhdasta vettä ensimmäistä kertaa elämässään.  

Lue miten kummien tarjoama puhdas vesi muuttaa lasten ja heidän perheidensä elämää.  

1. Vesi ehkäisee sairauksia

Vesi on hyvän hygienian peruspilari, ja koronan myötä meitä on jälleen muistutettu hyvän hygienian merkityksestä. Mutta jo ennen koronaa käsienpesu oli todellinen hengenpelastaja niillä seuduille, missä ehkäistävät ja hoidettavat sairaudet veivät miljoonien lasten hengen joka vuosi. 

Nyt käsienpesu on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Kummien ansiosta 35,2 miljoonaa ihmistä on saanut koronaepidemian aikana tietoutta ja koulutusta käsienpesun tärkeydestä, ja 115 000 yhteisössä on uusi yhteinen käsienpesupiste. Opettamalla kummilapsille käsienpesun tärkeydestä olemme myös voineet levittää sanaa, kun he ovat puolestaan neuvoneet kavereitaan ja vanhempiaan huolehtimaan käsienpesusta.  

 

vesityo

2. Vesi pitää lapset koulussa

Kuvittele mielessäsi koulu, jossa ei ole mahdollisuutta hörpätä vettä välitunnilla käydyn hikisen jalkapallo-ottelun jälkeen. Ja jonka vessoissa ei ole vettä käsienpesua varten. Tai edes vettä tilojen siivoamiseen.  

Tällaisissa kouluissa on paljon poissaoloja. Erityisesti teini-ikäisillä tytöillä, jotka tarvitsisivat vettä hygieniasta huolehtimiseen kuukautisten aikana. Ja käänteisesti vesipiste koulun yhteydessä motivoi lapsia ja heidän vanhempiaan panostamaan koulunkäyntiin, kun puhdasta vettä on saatavilla läheltä.  

Tästä syystä kummien tuella panostetaan vesipumppujen ja -putkistojen rakentamiseen, kaivojen kaivamiseen sekä vessojen rakentamiseen. Veden saaminen lähelle vähentää lasten vedenkantoon käyttämää aikaa, ja mahdollistaa koulun normaalin toiminnan.  

 

tytto juo vettä koulussa

3. Vesi lisää tasa-arvoa

Monessa paikassa puhtaan veden kantaminen on naisten työtä. Joka ikinen päivä tytöt ja naiset ympäri maailmaa käyttävät yhteensä 200 miljoonaan tuntia veden kantamiseen heidän perheilleen. Esimerkiksi Afrikan maaseudulla naiset kävelevät keskimäärin 6 kilometriä päivässä kantaen 20 kilon painosta vettä. Paitsi raskaita, kantomatkat voivat olla myös vaarallisia, sillä ne asettavat tytöt ja naiset alttiiksi väkivallalle ja raiskauksille. Jokainen tunti, jonka tyttö käyttää veden kantamiseen, on pois koulunkäynnistä, kotitehtävien tekemisestä sekä mahdollisuudesta viettää vapaata lapsuutta.  

Kummien tuella rakennetut vesipisteet vapauttavat tytöt ja naiset elinikäisestä vedenkantovelvoitteesta. Puhdas vesi vapauttaa heidän aikansa opiskeluun, ansiotyöhön ja muihin elämän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Se tasoittaa sukupuolten välistä eroa, ja mahdollistaa myös naisten osallistumisen oman kotiseutunsa kehittämistoimintaan ja päätöksentekoon.   

4. Vesi ruokkii lapsia

Kehittyvissä maissa lasten ei useinkaan tarvitse miettiä mistä heidän ruokansa tulee: se on kasvatettu kasvimaalla tai pellolla ihan heidän kotinsa vieressä. Maailmanlaajuisesti yli miljardi ihmistä saa elantonsa maataloudesta, ja joissakin kehittyvissä maissa sen osuus on noin 25 % bruttokansatuotteesta. Perheille, jotka kasvattavat ruokaa ravinnon lisäksi myös myyntiin, vesi on kaikki kaikessa. Jos vettä ei riitä kasteluun, sato jää pieneksi ja lapset sekä heidän perheensä näkevät nälkää.  

Kun kummilasten kotiseudulle rakennetaan kummien tuella vesiputkistoja, perheet saavat enemmän ja parempilaatuisia satoja, ja kotieläimet pysyvät terveempinä. Lapsille riittää ravitsevampaa ruokaa, ja sadon myynnistä saaduilla tuloilla voidaan maksaa elintärkeitä asioita, kuten koulupukuja, oppikirjoja ja lääkkeitä. Kun säästöön jää myös hiukan rahaa, voidaan tulevaisuutta suunnitella pidemmälle.  

5. Vesi auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Köyhyydessä elävät ihmiset kärsivät usein ensimmäisinä sään ääri-ilmiöistä, kuten kuivuudesta ja tulvista. Kummien tuki auttaa heitä lisäämään ymmärrystään, mukautumaan ja etsimään uusia tapoja tehdä asioita ilmastonmuutoksen edetessä. Se vähentää perheidän haavoittuvuutta äkillisten muutosten keskellä sekä auttaa heitä käyttämään aiempaa viisaammin saatavilla olevia luonnonvaroja. 

Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi tehokkaampaa sadeveden hyödyntämistä viljelyssä, kateviljelyyn tai tippakasteluun siirtymistä, puiden istuttamista tai uuden teknologian hyödyntämistä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.  

6. Vesi muuttaa elämää sukupolvienkin päähän

Veden tuoma muutos ei palvele ainoastaan nykyisiä kummilapsia, vaan sillä on kauaskantoisia vaikutuksia koko yhteisöön vuosikymmenten ajan. Kun vettä on saatavilla säännöllisesti, se tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ihan kaikille. Parantunut terveys, lisääntynyt koulutus, tehokkaampi maanviljely, riittävä ruoka ja parantunee tulot muuttavat ihan koko yhteisön tulevaisuudennäkymät.  

Kummien pitkäaikainen tuki näkyy esimerkiksi kaivoina, käsikäyttöisinä ja aurinkoenergialla toimivina pumppuina sekä sadevesikerääjinä. Yhdessä asukkaiden kanssa varmistamme aina, että heillä on tarvittavat taidot vesijärjestelmien huoltamiseen ja ylläpitoon sekä vastuu vesijärjestelmien ylläpidosta senkin jälkeen, kun kummien tuella tehtävä työ päättynyt. 

Tämä tiedonsiirron ja vastuun siirtäminen paikallisille näkyy myös pitkäaikaisissa tuloksissa: Pohjois-Carolinan tekemän tutkimuksen mukaan 80%:ssa Ghanaan kaivamistamme kaivoissa riitti puhdasta vettä vielä 20 vuoden jälkeenkin. Tämä luku on 33% prosenttia korkeampi kuin kaikkien järjestöjen yhteinen keskiarvo.  

 

vesityo intiassa

FAKTA

  • Joka päivä lähes tuhat lasta kuolee likaisen juomaveden ja huonon hygienian aiheuttamaan ripuliin. Jokaisella lapsella on kuitenkin oikeus kasvaa terveenä, käyttää puhdasta vettä sekä kunnollisia ja turvallisia vessoja. 
  • World Vision on suurin puhtaan veden saatavuutta parantava kansalaisjärjestö kehittyvissä maissa. 
  • Lahjoittajiemme avulla joka 10. sekunti yksi uusi ihminen saa puhtaan veden käyttöönsä.