Kutsumme suomalaisia yrityksiä mukaan auttamaan Intian lapsia

koululaisia intian hosgabandissa. Edessä tyttö kantaa koulukirjaa kädessään ja hymyilee

Suomen ja Intian taloudellisella yhteistyöllä on pitkä historia. Kutsumme suomalaisia yrityksiä entistä vastuullisempaan liiketoimintaan edistämään kestävää kehitystä ja parantamaan Intian lasten ja perheiden elinolosuhteita.

Koronapandemia on hidastanut positiivista kehitystä ja lisännyt etenkin lastensuojeluun liittyviä haasteita sekä lasten aliravitsemusta Intiassa ohjelma-alueellamme. Lapsiavioliitot sekä seksuaalinen hyväksikäyttö ovat lisääntyneet ja ruokapula pahentunut. Lahjoituksenne avulla pystymme kirimään tavoitteita kiinni niin, että alueen lasten ja perheiden elinolot paranevat.

Hoshangabadin ohjelma-alue sijaitsee Keski-Intiassa, Madhya Pradeshin osavaltiossa, noin 70 kilometrin päässä Bhopalista. Monet alueen perheistä asuvat syrjäisissä pikkukylissä vaikeakulkuisten teiden päässä. Hoshangabadin alueella asuu noin 40 000 ihmistä. Ohjelmatyössämme on käynnissä viimeinen viisivuotisjakso ja työ valmistuu vuonna 2025.

Suurin osa seudun perheistä elää pienviljelyllä, mutta satoa ei tule säännöllisesti eikä riittävästi. Useilla perheillä ei ole omaa peltoa, vaan työskentely tapahtuu muiden pelloilla epäsäännöllisesti. Alueella asuu paljon köyhyysrajan alapuolella eläviä perheitä.

Ohjelmatyömme alkaessa Hoshangabadin lapsista 56 % oli aliravittuja ja lapsia myös menehtyi aliravitsemuksen seurauksena. Terveydenhuoltopalveluissa on myös yhä vakavia yhä puutteita. Useat lapset jättävät koulun kesken. Kouluissa ei välttämättä opita lukemaan tai kirjoittamaan. Koulun keskeyttäneitä tyttöjä odottaa usein naimisiinmeno ja poikia lapsityö.

terveysvapaaehtoiset intiassa. keskellä auto, josta jaetaan korona-ajan hätäapupaketteja

Tue terveystyötä

Lahjoituksenne avulla lapset saavat kasvaa ja kehittyä terveempinä ja vahvempina. Terveysvapaaehtoiset ohjaavat synnyttäjiä synnyttämään klinikalle, rokottavat, kuntouttavat aliravittuja lapsia sekä jakavat perheille hygieniakoulutusta.

koulutytöt koulussa intiassa viittavat yhtäaikaa

Tue lasten koulunkäyntiä

Lahjoituksenne avulla vanhempia rohkaistaan pitämään lapset koulussa ja opetuksen laatua parannetaan uusilla opetusmetodeilla. Lapset oppivat kerhoissa vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin.

äiti pitää lastaan sylissään intiassa. toinen lapsi seisoo vieressä. seisovat vihreällä pellolla.

Tue perheiden toimeentuloa ja voimaannuta naisia

Perheiden toimeentulokeinot monipuolistuvat ja vakiintuvat muun muassa yrittäjyyskoulutuksen avulla. Maanviljelijöiden sadot paranevat kehittämällä viljelyä luonnonmukaisin keinoin. Yhteisön jäseniä koulutetaan naisten oikeuksista.

Esimerkkejä lahjoitusten käytöstä

Lahjoituksenne käytetään Intian Hoshangabadin ohjelma-alueella siellä, missä tarve on suurin.

500 euroa

Naisten ryhmä saa koulutuksen ja vaadittavat tarvikkeet vaatteiden valmistukseen. Naisten ryhmään kuuluu 5-8 maaseudun perheellistä naista. Uuden toimeentulokeinon avulla he voivat maksaa muun muassa lasten koulumaksuja sekä saavat itsenäisiä tuloja.

1400 euroa

Noin 750 heikosti koulussa menestyvää lasta saa tukea koulunkäyntiin. Heistä osa on eri tavoin vammaisia lapsia.

3500 euroa

138 nuorta saa ammattikoulutuksen. Nuoret saavat oppisopimuskoulutuksen partureiksi, kosmetologeiksi, räätäleiksi, puhelinkorjaajiksi tai videoiden editoijiksi.

5000 euroa

Noin 500 yhteisön jäsentä saa koulutusta tyttöjen oikeuksista sekä lastensuojelusta. Koronapandemian jatkuessa yhteisön jäsenet saavat koulutusta myös viruksen leviämisen ehkäisystä ja siltä suojautumisesta. Koulutustilaisuuksien yhteydessä jaetaan myös ruoka-apua haavoittuvimmille perheille.

7000 euroa

175 aliravitsemuksesta kärsivää lasta perheineen saa ruokapaketin, joka sisältää tarvittavan perheen hyvän ravitsemuksen takaamiseksi puoleksi vuodeksi. Perheet saavat myös koulutusta lasten monipuolisesta ravitsemuksesta.

13 500 euroa

375 pienviljelijää saa käsikäyttöiset työkalut siementen levittämiseen sekä kestäviä viljelyslajikkeita toimeentulon lisäämiseksi. Perheen tulot kasvavat ja heillä on varaa monipuoliseen ravintoon ja lasten koulutukseen.

24 500 euroa

100 perhettä saa vuohia tai pienen kioskin toimeentulonsa lisäämiseksi. Nämä perheet on valittu haavoittuvimpien perheiden joukosta. Uuden tulonlähteen ansiosta perheellä on mahdollisuus katkaista köyhyyden kierre.

poika syöttää vuohelle heinää intiassa