Lahjoita pakolaisleirin lapselle valoisampi tulevaisuus

31.5.2021

Omugon pakolaisleirin lapsia ja aikuisia, joista yksi on World Visionin avustustyöntekijä. Yksi lapsista on pyörätuolissa.

Tiesitkö, että maailman pakolaispäivää vietetään 20.6.? Nyt on hyvä aika tehdä lahjoitus, jolla autat kotinsa pakon edestä jättäneitä perheitä, jotka elävät pakolaisleireillä vailla perustarpeita kuten puhdasta vettä. 

Me Suomen World Visionilla parannamme suomalaisten lahjoittajien tuella pakolaisleiriolosuhteissa elävien lasten ja perheiden elinoloja. Hyödynsaajina ovat etenkin tytöt ja eri tavoin vammaiset lapset sekä perheet, joissa on vammaisia perheenjäseniä. 

Kutsumme sinut mukaan muutostarinaan, joka parantaa tuhansien lasten elinolosuhteita. Jokaisella lapselle on oltava mahdollisuus elämässä lähtökohdista riippumatta.

omugon pakolaisleirin uusi sadevesijärjestelmä. pakolaisleirin lapset ottavat vettä kanistereihin. yksi lapsista on pyörätuolissa.

Omugon lapset ansaitsevat parempaa

Olemme toimineet Omugossa jo kahden vuoden ajan. Työmme keskiössä on ollut puhtaan veden ja sanitaatiomahdollisuuksien turvaaminen kaikille, myös eri tavoin vammaisille ihmisille. Olemme myös rakentaneet vammaisille ihmisille taloja sekä turvanneet elinkeinoja ja pakolaislasten koulunkäyntiä.

Tämänhetkinen projektimme jatkuu Omugossa vielä noin vuoden. Projektimme tavoitteena on parantaa esteetöntä puhtaan veden ja sanitaation saatavuutta entisestään, kohentaa hygieniakäytäntöjä ja vahvistaa muun muassa koulujen kykyä esteettömien vesi- ja sanitaatiopalvelujen tarjoamiseen. Tavoitteenamme on vahvistaa erityisesti vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä suojelua vähentämällä heihin kohdistuvaa leimaamista ja syrjintää. Projektimme omarahoitustarve on tällä hetkellä 30 000 euroa. Voitte tukea projektiamme juuri teille sopivalla summalla. Alempana esimerkkejä lahjoitusten käytöstä.

Tällä hetkellä eri järjestöjen Omugoon suuntaama kansainvälinen apu on pienentynyt koronan aiheuttaman globaalin kriisin vuoksi. Samalla Omugossa asuvien perheiden tavat hankkia toimeentuloa ovat kaventuneet, kun esimerkiksi markkinoita ei ole voitu järjestää. Ihmiset ovat myös koronan tuomassa ahdingossa päätyneet myymään esimerkiksi pienviljelyyn tarvitsemiaan työkaluja. Lahjoittajien avulla pystymme ylläpitämään positiivista kehitystä niin, että alueen lasten ja perheiden elinolot paranevat.

Esimerkkejä lahjoitusten käytöstä

Lahjoituksenne käytetään Omugon ohjelma-alueella siellä, missä tarve on suurin.

500 euroa

Kuukautissuojia

Pakolaisleirin 200 koulutyttöä saa kuukautissuojia sekä opastusta niiden käytöstä. Lisäksi noin 480 tyttöä ja 520 poikaa saavat koulutusta kuukautisista ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Myös koulun henkilökunnan jäsenet osallistuvat koulutukseen. Koulutuksen avulla muutamme asenteita tyttöjen kuukautisista, jotta tytöt eivät esimerkiksi jättäisi tulematta kouluun kuukautisten vuoksi.

660 euroa

Saippuanvalmistuskoulutus

Koululaisryhmät saavat koulutuksen saippuan valmistukseen. Lahjoituksestanne hyötyvät noin 830 oppilasta ja 8 opettajaa. Saippua parantaa paitsi hygieniaa, mutta sen myyminen tuo myös toimeentuloa. Koulutuksen saanet voivat opettaa taitoa eteenpäin.

1250 euroa

Vammaisystävällinen vessa

Perhe, jossa on vammaisia lapsia tai muita perheenjäseniä saa vammaisystävällisen vessan kotiin sekä tarvittavat apuvälineet vessassa käymiseen. Vessassa käynti voi olla vammaiselle ihmiselle Omugossa paitsi nöyryyttävää, mutta myös vaarallista. Joillekin jopa käytännössä mahdotonta. Vammaisystävällinen vessa tuo ihmisarvoa, kun intiimiä asiaa ei tarvitse toimittaa muiden nähden tai asioille ei esimerkiksi tarvitse raahautua ulosteista likaantuneen lattian poikki.

1250 euroa

Apuvälineitä vammaisille

Paikallisia käsityöläisiä koulutetaan valmistamaan vammaisille apuvälineitä. Lahjoituksellanne noin 500 eri tavoin vammaista ihmistä saa apuvälineen käyttöönsä. Apuvälineitä saavat mm. lapset ja aikuiset, jotka ovat sokeutuneet, kuuroutuneet tai heiltä puuttuu raajoja sodan tai sairauden seurauksena. Apuvälineitä saavat myös eritavoin kehitysvammaiset. Apuvälineiden avulla eri tavoin vammaiset lapset pääsevät kouluun tai ylipäätään liikkumaan oman asumuksen ulkopuolelle. Koulutuksen ansiosta paikalliset käsityöläiset taitavat myös tarvittaessa korjata ja valmistaa uusia apuvälineitä.

5250 euroa

Sadevedenkeräysjärjestelmä

Lahjoituksenne avulla noin 1250 koululaista ja koulun 12 opettajaa saavat puhdasta vettä. Koulun katolle rakennetaan järjestelmä, joka kerää sadeveden ja filtterit puhdistavat veden juomakelpoiseksi. Pudistettu juomakelpoinen vesi kerätään talteen. Lapset ja opettavat pysyvät terveinä juomakelpoisen veden ansiosta. Tällä hetkellä Omugossa on pulaa puhtaasta vedestä, ja lapsia uhkaavat likaisesta juomavedestä johtuvat hengenvaaralliset lois- ja ripulitaudit. Puhdas vesi on avainasemassa myös hyvän hygieniatason ylläpidossa ja koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä.

15 750 euroa

Sadevedenkeräysjärjestelmä kolmelle koululle

lapset seisovat omugon pakolaisleirillä talon edessä

Omugon pakolaisleiri sijaitsee Länsi-Niilin alueella Pohjois- Ugandassa. Omugon leiri avattiin elokuussa 2017 Rhinon leirin laajennuksena, ja sinne saapuu edelleen uusia pakolaisia. Tällä hetkellä Omugossa asuu noin 43 00 pakolaista, joista suurin osa on paennut sotaa Etelä-Sudanista. Monet sotaa paenneista lapsista ja aikuisista ovat eri tavoin vammaisia. Pakolaisleirialueen kasvaessa eri järjestöjen tarjoama kansainvälinen apu on rakentanut Omugoon kouluja ja terveysklinikoita. Omugoon on kasvanut taajamamainen yhteisö, jossa on mahdollista harjoittaa pientä elinkeinotoimintaa, kuten käsityöläisyyttä tai pienviljelyä. Moni lapsista kasvaa aikuiseksi leirillä, joten on tärkeää mahdollistaa lapsille turvallinen kasvuympäristö ja varmistaa heidän koulunkäyntinsä.