Maailma on parempi paikka kuin luulet

13.01.2021

tuloksia syntyy

Moni ajattelee, että esimerkiksi Afrikkaan on suunnattu kehitysyhteistyövaroja vuosikymmeniä, eikä mitään ole saatu aikaan. Tämä ei ole totta, sillä viimeisten vuosikymmenten aikana on tapahtunut huimaa kehitystä monella saralla.

Kansainvälisen avun ansiosta yhä useampi lapsi pääsee kouluun, lapsikuolleisuus on vähentynyt alle puoleen ja raskauden ja synnytyksen komplikaatioihin kuolee yhä vähemmän äitejä ja lapsia. 

Vuonna 1990 noin 102 miljoonaa lasta jäi alakoulun ulkopuolelle, vuonna 2017 enää noin 64 miljoonaa lasta. Viimeisen 30 vuoden aikana alle 5-vuotiaiden lasten kuolemat ovat vähentyneet 56 prosentilla. Äitiyskuolemat ovat vähentyneet viimeisen 20 vuoden aikana yli kolmanneksella. 

Kehitysyhteistyöllä on ollut vahva rooli myös äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä. Kun vielä vuonna 1990 äärimmäisessä köyhyydessä eli 1,9 miljardia ihmistä, vuonna 2018 vastaava luku oli noin 634 miljoonaa.

Suomen avustustyössä panostetaan erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksiin sekä kehittyvien maiden talouden, toimintakyvyn ja demokratian vahvistamiseen. Painopisteitä ovat myös ruokaturva, puhdas vesi, energian saatavuus sekä luonnonvarojen kestävyys.

koulutus

Kädet savessa ja tarkassa seurannassa

Parhaat tulokset saadaan pitkäkestoisella ruohonjuuritason työllä. Sen erityisosaajia ovat järjestöt. World Vision on maailman suurin kummilapsijärjestö, ja suunnittelemme ja toteutamme kehityshankkeemme aina tasavertaisessa yhteistyössä kohdemaiden asiantuntijoiden ja järjestömme paikallisten työntekijöiden kanssa. Suomen World Vision auttaa suomalaisten lahjoittajien ja julkisen rahoituksen tuella noin miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa.

Hankkeet kestävät 10-15 vuotta. Niiden aikana suomalaisten kummien tuella vahvistetaan kohdealueiden ihmisten elintasoa ja vaikuttamismahdollisuuksia, nostetaan tulo- ja työllisyystasoa ja parannetaan lasten oikeuksien toteutumista. Tavoitteena on pysyvä muutos, jossa asukkaat ottavat itse ohjat
käsiinsä. Kehitysyhteistyön aikaansaannoksia ja varojen käyttöä seuraavat tarkasti ulkoministeriö, kansainväliset tahot ja riippumattomat arvioijat.

Näin muutos näkyy intialaiskylissä

Maailma muuttuu kylä kerrallaan. Aloitimme työn Intian Rajnandgaonissa 2004. Hanke kesti 16 vuotta, ja koko tämän ajan alueen asukkaat, paikalliset järjestöt ja paikallishallinto olivat aktiivisesti mukana kehitystyössä. Oikein kohdennetun kehitysavun ja suomalaisten kummien tuen ansiosta intialaiskylissä pärjätään nyt ilman World Visionin tukea. Työn alkaessa alueen suurimpia haasteita olivat puhtaan veden ja riittävän ruoan puute, ja vain 58% alueen lapsista oli luku- kirjoitustaitoisia. Työn loppuessa 2020 tilanne oli parantunut merkittävästi kaikkien haasteiden osalta. Hankkeen tarkempia tuloksia löydät alla olevista grafiikoista. Nyt jatkamme lasten auttamista kummien tuella muilla alueilla.

Haluatko auttaa? Tule sinäkin mukaan suojelemaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja saamaan aikaan merkittäviä muutoksia.

Aloita vuosi toivon teolla, ja ryhdy kummiksi!

vessojen käyttö
ruoka
vesipiste
lukutaito

NÄIN KUMMIUS MAHDOLLISTAA PYSYVÄN MUUTOKSEN

  • World Vision on maailman suurin kummilapsijärjestö: se toimii 99 maassa, ja sen avulla yli 3 miljoonaa kummilasta on jo saanut paremman tulevaisuuden.
  • World Visionin kummina olet mukana tukemassa valtavaa globaalia muutosta, esimerkiksi joka päivä tuhannet ihmiset kehitysmaissa saavat puhdasta vettä kummien ansiosta.
  • Puhdas vesi mahdollistaa valtavan muutoksen: ihmiset ovat terveempiä, lapset pääsevät kouluun, ja maatalous ja muu yritystoiminta kukoistavat.
  • Kummina seuraat muutosta kummilapsesi viestien ja raporttien kautta, ja kummina voi toimia myös ilman yhteydenpitoa kummilapsen kanssa.
  • Tuestasi hyötyy kummilapsen perheen lisäksi keskimäärin neljää muuta saman seudun lasta lähipiireineen.