Humayn koulun perustukset valmiit

Perun maanjäristyksestä on kulunut runsaat 8 kuukautta. Järistyksen seurauksena romahti maan tasalle koulukeskus Ican alueella Piscossa. Uuden koulukeskuksen rakennustyöt ovat vauhdissa. Mittava kunnostus rahoitetaan ulkoministeriön ja suomalaisten lahjoittajien tuella.

Toivon ilmapiiri

Maanjäristysalueella Etelä-Perussa toivo on aistittavissa ihmisten keskuudessa, vaikka luonnonmullistuksen jälkeen pelko ja epävarmuus täyttivät mielet. Alueella asuvat ihmiset menettivät osittain tai kokonaan kotinsa ja koulut, terveyspisteet ja tiestö kärsivät. Nyt lapset leikkivät ja käyvät koulua. Elämä on pikkuhiljaa palaamassa taas normaaliin päiväjärjestykseen.

Koska koulua käydään vielä väliaikaisissa vajoissa ja teltoissa, on kouluvuorot jaettu kahtia ja opiskeluaikaa supistettu. Tilanne näyttää kuitenkin valoisammalta. Suomalaisten tuella Humayn koulun uudelleen rakentaminen on päässyt hyvään vauhtiin. Suomen World Visionin lisäksi Perun valtio rahoittaa myös koulun jälleenrakennusta.

Raivaustöihin ja lupa-asioihin aikaa

Beatita de Humayn koulun jälleenrakennusta on suunniteltu paikallisten opetusviranomaisten, rakennusviranomaisten ja arkkitehtien kanssa. Jo suunnitteluvaiheessa haluttiin varmistaa, että uudesta koulurakennuksesta tulee turvallinen ja kestävä myös mahdollisia uusia maanjäristyksiä ajatellen. Suunnitelmat tehtiin näin paikallisten standardien ja viranomaisten hyväksynnän mukaisesti, joka vaati oman aikansa.

Nyt varsinainen rakennustyö on käynnissä ja perustukset ovat valmistuneet. Uuden koulun odotetaankin valmistuvan elokuun loppuun mennessä. Opettajat, vanhemmat ja erityisesti lapset ovat innoissaan rakennuksen edistymisestä.

lisätietoja:
Suomen World Vision
Anne Pönni, ohjelmajohtaja
gsm 050 366 1707

Taustaa Perusta
Voimakas maanjäristys ravisteli Perua 15. elokuuta 2007. Pahiten kärsineellä alueella Icassa 500 ihmistä kuoli, lähes tuhat loukkaantui ja 90 prosenttia alueen miljoonan ihmisen väestöstä kärsi aineellisia vahinkoja. Suomen World Vision päätti lähettää 9 päivää järistyksen jälkeen 390 000 euroa jälleenrakennukseen Perussa.