Ihmisoikeudet hyvin esillä Suomen kehityspoliittisen ohjelman luonnoksessa

Ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo, ilmastokestävyys. Tässä teemoja, joita kommenttikierroksella oleva Suomen hallituksen kehityspoliittinen toimintaohjelma nostaa vankasti esiin.

– Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että ihmisoikeudet ovat nyt aiempaa paremmin esillä. Se tukee meidän työtämme lapsilähtöisenä ja lasten oikeuksia ajavana järjestönä, sanoo Suomen World Visionin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Anne Pönni.

Koko kehitysyhteistyön kenttä on kovassa murroksessa. Avustajien riviin on liittynyt uusia maita, kuten Kiina, joissa tekemisen pelisäännöt voivat poiketa totutusta.

– Ihmisoikeuksien korostaminen on hyvä yhteinen pohja keskustella uusien tulijoiden kanssa joskus kiperistäkin kysymyksistä.

Vaikka ohjelmaluonnoksen periaatteet ovat hyviä, parannettavaakin löytyy: lisää konkretiaa tavoitteisiin.

– Erityisesti sosiaaliseen kehitykseen liittyvät tavoitteet ovat liian hataria ja yleisluontoisia, linjaa Pönni. Vaikka ohjelma puhuu äitiys- ja lasten terveyden edistämisen tärkeydestä, ei se silti tarjoa konkreettisia tavoitteita. Myös kehitysmaiden nuorten koulutuksen ja työllistämisen suhteen ohjelma jää melko kädettömäksi.

Vaikka lapset ja nuoret mainitaan ohjelman monessa kohdassa, tavoitteissa ja mittareissa heitä ei riittävästi näy.

– Kaikessa kehitysyhteistyössä pitää arvioida – jo suunnitteluvaiheessa – mitä suoria vaikutuksia sillä on lapsiin.   

Kansalaisjärjestöille ohjelma antaa vankan tunnustuksen.

– Tämä tarkoittaa, että kahdenkeskisissä neuvotteluissa Suomi pitää huolen siitä, että avustettavissa maissa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset turvataan, ja että niitä kuullaan päätöksenteossa, arvioi Pönni.

Taustaa
Kehityspoliittinen toimenpideohjelma määrittelee Suomen kehityspolitiikan ja ja kehitysyhteistyön tavoitteet, painopisteet ja keinot tälle hallituskaudelle. Ulkoasiainministeriö on valmistellut toimenpideohjelmaa syksyn ajan.