Intialaislapset kerääntyivät omaan huippukokoukseensa

New Delhissä pidettiin marraskuussa nelipäiväinen ”Lapsijournalistien huippukokous” Child Journalist Summit.  World Vision Intian järjestämässä tapahtumassa sata lasta haastatteli, kuvasi, piirsi ja kertoi lapsen elämälle tärkeistä asioista. Huippukokouksen taustalla on Suomen World Visionin pilottihanke vuodelta 2008, joka kokeili sarjakuvaa ilmaisuvälineenä.

Huippukokouksen lapset ovat köyhistä perheistä eri puolilta Intiaa. Heidät valittiin sen mukaan, kuinka aktiivisesti he ovat osallistuneet kotiseudullaan World Visionin lasten kerhoihin, joissa opetellaan saamaan oma ääni kuuluviin muun muassa sarjakuvien ja valokuvaamisen keinoin.


Nuori journalisti tekee lyhytelokuvaa. Kuva: World Vision Intia

Kokous kulki teemalla ”Minun elämäni, minun tarinani”. Kokousvieraat dokumentoivat ja keskustelivat itselleen tärkeistä asioista. Nuoret journalistit toivat näkemyksiään esille valokuvan, elokuvan, näytelmien ja dokumenttien keinoin.

– Lapsilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluiksi, mutta usein aikuiset eivät tiedä, miten lasten mielipiteitä voisi kysyä. Sarjakuvat, valokuvat ja lasten lehtiartikkelit ovat nyt osoittautuneet hyvin toimiviksi välineiksi! kertoo Clara Raphael Intian World Visionista.

Sarjakuvallaan "Jälleen kerran" intialainen
Rafik kertoo tarinan Rajusta, jota juopunut
isä aina löi. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Sarjakuvat kertovat kaiken

Lasten äänen esiin saaminen taideilmaisun avulla intialaisissa World Vision -hankkeissa on saanut alkunsa Suomen World Visionin pilottihankkeesta vuonna 2008. Työpajoissa useilla paikkakunnilla testattiin sarjakuvia itseilmaisun välineenä.

Havaittiin, että lapset kykenevät piirrettyjen tarinoidensa kautta kertomaan vaikeistakin aiheista, kuten perheiden alkoholiongelmasta, tyttölasten syrjinnästä tai itsemurhista. Työpajoissa lapsia myös koulutettiin viemään sarjakuvakerrontaa eteenpäin muille lapsille.

Neljässä vuodessa metodi on levinnyt kaikkiin World Visionin aluekehitysohjelmiin Intiassa, joita on 140. Suomen järjestö tukee näistä kuutta.

Taustaa

YK:n Lapsen oikeuksien julistuksen mukaan jokaisella lapsella on ilmaisuvapaus (artiklat 12–13) ja oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen (artikla 14).

Videokooste lapsijournalistien tapahtumasta