Köyhyyden poistamiseen tarvitaan innovaatioita

   

Sri Lankan World Visionin johtaja Suresh Bartlett puhui uudenlaisen yhteistyön mahdollisuuksista asiantuntijaseminaarissa,
jonka World Vision järjesti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasianministeriön, Tekesin, Finpron, Finnoden sekä Aalto-yliopiston kanssa. Kuva: Antti Hellgren.

   

Maailmassa on neljä miljardia ihmistä, jotka elävät alle viidellä dollarilla päivässä. He tarvitsevat innovatiivisia palveluita ja tuotteita, jotka ratkaisevat köyhyydestä johtuvia arjen ongelmia ja lisäävät käyttäjiensä hyvinvointia. Toimiakseen tuotteiden tulee kuitenkin olla hyvin edullisia ja ne täytyy suunnitella yhteistyössä kehitysmaiden yhteisöjen kanssa.

– Uudenlainen, innovatiivinen tuote voi ratkaista jonkin köyhyysongelman ja olla samalla sen luoneelle yritykselle kannattavaa bisnestä. Erityisesti jätteiden käsittelyn, puhtaan veden sekä uusiutuvan energian alueella suomalaisilla yrityksillä voisi olla paljon annettavaa esimerkiksi Sri Lankassa, sanoo johtaja Suresh Bartlett Sri Lankan World Visionista.

Bartlett vieraili Helsingissä huhtikuun lopussa. Hän ideoi yhdessä suomalaisten tutkijoiden ja yritysten kanssa uusia yhteistyömahdollisuuksia ja rohkaisi suomalaisia investoimaan toistaiseksi vähän kilpailluille kehitysmaiden markkinoille.

Suomen World Vision sekä koko globaali World Vision -verkosto ovat aktiivisesti mukana kehitysmaihin suunnattujen innovaatioiden kehittämisessä. World Vision uskoo vahvasti siihen, että voidaksemme ratkaista globaaleja köyhyyteen liittyviä ongelmia, tarvitsemme perinteisen kehitysyhteistyön rinnalle uudenlaisia kumppanuuksia yritysmaailman kanssa.

Järjestön tavoitteena on kehittää yhdessä vähävaraisten yhteisöjen, yritysten ja tutkijoiden kanssa kestäviä liiketoimintamalleja, jotka vastaavat tiettyyn tarpeeseen tai ratkaisevat jonkin ongelman maailman köyhimpien ihmisten elämässä. Malleja voidaan ideoida ja testata niissä kylissä ja slummeissa, joissa World Vision työskentelee. Yritysten näkökulmasta houkuttelevaa on se, että edullisten, mutta monistettavien tuotteiden ja palveluiden markkinat voivat olla suuret.

Yritysten tulee ymmärtää ihmisten arkea

Suresh Bartletin mukaan tärkeintä on ymmärtää ankarissa oloissa elävien ihmisten asenteita ja todellisia tarpeita. Base of the Pyramid -markkinoilla* perinteiset toimintatavat eivät toimi. Tarvitaan esimerkiksi jakeluinnovaatioita ja hinnan täytyy olla kohdallaan.

– Ruohonjuuritasolla toimivilla järjestöillä on valmiina tärkeitä kontakteja sekä sitä tietoa, jota yritykset tarvitsevat kehitysmaiden ihmisten arjesta; haasteista, tavoista ja uskomuksista. Tarvitaan uudenlaisia kumppanuuksia, vain sillä tavoin liiketoiminnasta tulee menestyksekästä ja köyhyys vähenee, Bartlett sanoo.

Suomessa World Vision tekee yhteistyötä muun muassa Aalto-yliopiston kanssa, joka tuottaa tutkimusta käyttäjälähtöisten innovaatioiden alueella. Liike-elämän ja sosiaalisen vastuunkannon yhdistämistä pohditaan muun muassa Aallon koordinoimassa Base of the Pyramid Services -verkostossa, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Saukko.

Sri Lanka on yksi pilottimaista, joissa uudenlaista yhteistyötä testataan. Kansallista toimistoa johtava Bartlett uskoo, että kehitysmaiden ihmisten, yritysten, tutkijoiden yhdessä luomilla innovaatioilla ratkaistaan vielä globaaleja haasteita.

– World Visionissa meidän työmme keskiössä ovat lapset, he ovat tulevaisuutemme. Joskus maailmassa ollaan niin keskittyneitä voiton tekemiseen, että ei nähdä tulevaisuuteen investoimisen tärkeyttä. Köyhyys poistuu kuitenkin vain luomalla rohkeasti aivan uutta.

Sam Otobi, 11, lataa aurinkovoimalla toimivaa lamppuaan kotipihallaan Ugandassa. Sen avulla hän voi lukea vielä pimeän laskeuduttua. Kuva: Simon Peter Esaku / World Vision.

Teksti: Anna Pollari

*Vähävaraisten ihmisten muodostamia markkinoita Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Itä-Euroopassa kutsutaan Base of the Pyramid -markkinoiksi (BoP). BoP-käsite perustuu vaurauden jakautumista kuvaavaan pyramidiin, jonka pohjan muodostaa se kaksikolmasosaa maailman väestöstä, joka joutuu tulemaan toimeen alle viidellä dollarilla päivässä.