Katse lapsiköyhyyteen, heti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joka toinen maailman lapsi elää puutteessa, kerrottiin Helsingissä pidetyssä Entä lapset ja nuoret? -seminaarissa.  Suomen World Vision oli mukana järjestämässä tapahtumaa ja tuottamassa tiukkaa asiaa maailman lasten tilanteesta.

YK:n yleiskokous hyväksyi 12 vuotta sitten vuosituhattavoitteet, joissa luvattiin mm. puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus ja vähentää äiti- ja lapsikuolleisuutta vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet eivät ole toteutuneet, sillä varsinkin kaikkein köyhimpien tilanne ei ole kohentunut. THL:n projektipäällikkö Sanna Vesikansa painotti Entä lapset ja nuoret? -seminaarissa, että kyse ei ole taloudesta vaan tahdosta.

– Lasten hyvinvointi syntyy lapsimyönteisellä politiikalla. Jos tahtoa löytyy, on mahdollista luoda järjestelmiä, joissa lapset voivat hyvin. Esimerkiksi Uzbekistanissa lapset eivät kärsi vakavaa puutetta, mutta Intian lapsista 60 prosenttia kärsii siitä. Silti nämä kaksi maata ovat kansantuotteella mitattuna yhtä rikkaita.

Eriarvoisuus mittariksi

 Vesikansan mielestä lapsiköyhyyttä pitäisi mitata paneutumalla eriarvoisuuteen.

–  Juuri eriarvoisuus tuottaa lasten huono-osaisuutta. Köyhyys keskittyy etnisesti ja alueellisesti, ja siihen vaikuttavat sukupuoli, vammaisuus ja perheasema. Lapset ovat aikuissukupolvia köyhempiä. He ovat yhä marginaalissa, vaikka tavoitteissa on ollut nostaa lapset globaalipolitiikan keskiöön.

Jotta lapsiköyhyys vähenisi YK:n tavoitteiden mukaisesti, pitää työllisyys, peruspalvelut ja perusturva ottaa erityiseen suojelukseen.  Myös naisten asema vaikuttaa suoraan siihen, miten lapset voivat.

– Lapsiköyhyys on erilaista ja moniulotteista.  Voidakseen hyvin lapsi tarvitsee ravinnon lisäksi rakkautta, leikkiä, koulutusta, osallistumista ja arvostusta.

World Vision osallistuu lapsiköyhyyden vähentämiseen tekemällä pitkäjänteistä työtä kehitysmaissa. Se auttaa kaikkein köyhimpiä lapsia parantamalla lasten elinoloja ja oikeuksia sekä antamalla välitöntä hätäapua.

Myös rikkaissa maissa

Lapsiköyhyys kasvaa myös rikkaissa maissa, kuten Suomessa. Lasten huono-osaisuus on globaali ilmiö, joka on nousussa vaikka talous kasvaisikin.  Miksi näin on?

– Tässä ei ole kyse sen ihmeellisemmästä asiasta kuin eri väestöryhmien välisestä eriarvoisuudesta, josta köyhyys kumpuaa. Köyhyys myös periytyy helposti sukupolvelta toiselle, Vesikansa muistuttaa.

Teksti: Tiina Lappalainen
Kuva: Jon Warren

TAUSTAA

Kesäkuun alussa pidetyssä Entä lapset ja nuoret? -seminaarissa hahmoteltiin YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeistä maailmaa erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta. Tilaisuuden järjestivät Allianssi, Suomen World Vision ja Pelastakaa Lapset ry.