Kehitysmaiden vammaiset kärsivät ennakkoluuloista ja syrjinnästä

Piilottelu ja syrjintä koskettaa miljoonia vammaisia kehitysmaissa. Noin miljardista vammaisesta yli 80 prosenttia elää köyhissä maissa.

– Heidän oikeutensa eivät toteudu. Vain 2–3 prosenttia kehitysmaiden vammaisista lapsista käy koulua, kertoo World Visionin vt. ohjelmajohtaja Miikka Niskanen.

Vammaisten määrä kasvaa koko ajan, sillä maailman väestö elää keskimäärin vanhemmaksi kuin ennen. Samalla muun muassa äärimmäisen köyhyyden sekä sotien ja luonnonkatastrofien määrä kasvaa.

Vammaisten arvostus ja mahdollisuudet osallistua lisääntyvät, kun perheet, yhteisöt ja viranomaiset ymmärtävät paremmin vammaisten oikeudet.

Yhteiskunnan täytyy poistaa vammaisten osallistumiseen liittyviä esteitä, jotka voivat olla joko fyysisiä, rakenteellisia tai asenteisiin liittyviä.

– Vammaisille tarjottavat palvelut ja apuvälineet ovat tärkeitä, mutta työssä tulisi korostua entistä voimakkaammin yhteiskunnan vastuu. Vammainen ihminen ei ole ongelma, vaan yhteiskunnan täytyy muuttua, Niskanen sanoo.

Vammaisten oikeudet ovat keskeinen teema World Visionin kehitysyhteistyössä eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on vammaisten voimaantuminen ja tasa-arvoinen asema kyläyhteisöissä. Ihmisiä ohjataan muun muassa rekisteröitymään erilaisiin vammaisrekistereihin, mikä takaa vammaisille lapsille ja aikuisille lain säätämiä etuuksia ja palveluja. Lisäksi tuetaan vammaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä.

World Vision vahvistaa tänä vuonna vammaistyötään. Järjestö tekee entistä enemmän yhteistyötä kehitysmaiden vammaisjärjestöjen kanssa ja kouluttaa omaa henkilökuntaansa.

Sinäkin voit tukea tätä tärkeää työtä osoitteessa http://lahjoita.worldvision.fi/lahjaksilehma/lahjakauppa/Tasa-arvo-vammaisille/

kuva: Md. Golam Ehsanul Habib / Bangladesh