Kuinka vedenhakumatkat vaihtuvat appelsiinipuiksi?

Kenian Meibekin laaksossa juoma- ja käyttövesi on haettu jopa kymmenen kilometrin päästä. Nyt veden kantamiselle on kuitenkin tulossa loppu, sillä Suomen World Visionin avulla paikalle rakennetaan laajaa vesijohtoverkostoa, joka johtaa veden asuinalueille.

Suomen World Visionin vesiprojekti etenee Keniassa vauhdilla

Kenian Meibekissä on uurastettu jo puolitoista vuotta veden johtamiseksi asutusalueille. Vesijohtoverkoston yhteispituudeksi tulee urakan päätyttyä 42 kilometriä, ja tällä hetkellä kaivuutöissä ollaan kahdeksan kilometrin kohdalla. Paikalle on rakenteilla ensimmäinen iso vesitankki, josta vettä johdetaan eteenpäin.
- Jotkut paikalliset suhtautuivat vesiprojektiin aluksi epäilevästi, mutta heidän mielensä muuttui, kun veden virtaamista testattiin tankin luona. Kymmenien metrien korkeuteen noussut vesisuihku herätti vilpitöntä riemua ja uskoa siihen, että he todella saavat pian vettä, kertoo Suomen World Visionin erityisasiantuntija Ulla Tervo, joka vastaa Meibekin aluekehitysohjelmasta.

Suomen World Visionin aluekehitysohjelmaan kuuluva vesiprojekti johtaa yhden päälinjan ja kolmen pienemmän jakelulinjan kautta vettä Meibekin laaksoon, jonne vesi on aikaisemmin haettu kantamalla.
- Meibekiläisten vedensaanti helpottuu merkittävästi, sillä vedenhakumatkoja tehdään jopa kymmenen kilometrin päähän parikin kertaa päivässä. Veden kantaminen on Keniassa naisten ja lasten työtä, joten vesijohtoverkoston rakentamisen jälkeen he saavat päiviinsä lisää tunteja ja lapset voivat käyttää säästyneen ajan esimerkiksi koulunkäyntiin.

Paikalliset innoissaan mukana

Veden tulevien käyttäjien muodostamiin vesiosuuskuntiin on tullut koko ajan lisää ilmoittautumisia, ja kaivuutöihin on tullut vapaaehtoisia.
- Rakentaminen hidastui vaalien jälkeisten levottomuuksien vuoksi joksikin aikaa eikä urakoitsija pitänyt sovittuja aikatauluja. Paikalliset ihmiset tulivat kuitenkin apuun ja organisoivat pienen kansanliikkeen. Nyt 35 ihmistä kaivaa putkia maahan. Jokaisen urakka on kuusi metriä kaivuutyötä päivässä, kertoo Keniassa hiljattain seurantamatkalla ollut Tervo.

Putki kaivetaan suurimmaksi osaksi maan sisälle. Paikallisten asukkaiden työvälineinä ovat erilaiset kuokat ja lapiot, sillä koneita käytetään pääasiassa vain putkien kuljetukseen.
- Päivän kuumimpaan aikaan kaivaminen on ollut aika työlästä etenkin kallioisilla alueilla. Kyläläiset kaipaavat työssään tukea, ja olemmekin järjestäneet työmaalle vesiteknikon, joka on koko ajan paikalla auttamassa. Into on kasvanut entisestään, kun työssä näkyy jo konkreettisia tuloksia.

Vettä myös eläimille ja viljelykseen

Ensimmäiset tuhat perhettä pääsevät käyttämään putkiverkoston johtamaa vettä elokuun lopussa, kun vettä pystytään jakamaan pienempiä putkia pitkin. Valmistuttuaan vesijohtoverkostolla on suuri vaikutus paikallisten elämään, sillä puhtaan juomaveden myötä esimerkiksi terveys paranee sekä ihmisillä että eläimillä.

Putkiston kautta pystytään johtamaan niin paljon vettä, että sitä voidaan käyttää myös kasteluun. Etenkin laakson naiset suunnittelevat kasvimaan perustamista ja puiden istuttamista. Meibekin vesiprojekti luo pohjaa koko alueen kehitystyölle, ja sen kautta päästään luomaan uusia toimeentulomahdollisuuksia.
- Putkien kulkureiteille on nyt jo istutettu tuhansia puita, sillä ajatuksena on, että alueelle saataisiin sadetta luonnollisin keinoin. Naiset haaveilevat pienistä kasvimaista tai viljelmistä, joissa he voisivat kasvattaa esimerkiksi appelsiinipuita. Moni suunnittelee myös viljelevänsä tomaatteja, joille olisi kysyntää lähialueellakin. Sitä kautta paikalliset voisivat monipuolistaa ruokatalouttaan ja perheet saisivat lisätuloja.

Faktaa:

- Meibekin vesiprojekti on osa Suomen World Visionin aluekehitysohjelmaa, joka alkoi vuonna 2004. Vesiprojekti käynnistyi helmikuussa 2007.

- Projektin rahoitus saadaan usealta eri taholta. Projektiin ovat osallistuneet myös ne suomalaiset, joilla on kummilapsia Meibekin alueella, tai jotka ostavat vesiputkea Lahjaksi lehmä – verkkokaupasta.

- Meibekin laakso luokitellaan kuivaksi tai puolikuivaksi alueeksi, ja vedenpuute on suuri ongelma alueella. Suurin kuivuus ajoittuu joulukuun ja maaliskuun välille. Seudun asukkaat, pääasiassa naiset ja lapset, hakevat vettä 8-10 kilometrin päästä Moiben-joesta, jonka vesi pitää ennen käyttämistä keittää. Myös karja on vietävä juomapaikalle päivittäin.

- Vesijohtoverkoston lisäksi alueella on käynnissä useita projekteja, joiden tarkoituksena on parantaa Meibekin alueen asukkaiden oloja muun muassa takaamalla puhdas vesi, edistämällä viljelyä ja karjanhoitoa, lisäämällä terveyspalveluita, edistämällä koulunkäyntiä sekä tukemalla tasa-arvon toteutumista. Esimerkiksi Nähdään Keniassa! –projektin kautta meibekiläisille viedään suomalaisten vanhoja silmälaseja.

Artikkelin on tuottanut World vision. Artikkeli on vapaasti ja veloituksetta julkaistavissa sellaisenaan tai käytettävissä juttupohjana.