Kummilapsen menehtyminen on suuri suru

Suomalainen kummi kertoo Ilta-Sanomien jutussa (2.1.) järkyttyneensä  saatuaan joulutervehdyksen intialaiselta kummilapseltaan, Tilakilta, jonka oli ilmoitettu kuolleen kahta kuukautta aiemmin vaikeaan sairauteen. 

Syksyllä ennen sairastumistaan Tilak ehti kirjoittaa joulutervehdyksen kummilleen. Se toimitettin World Visionin kenttätoimistoon eteenpäin postitettavaksi ja saapui perille Suomeen vasta joulukuussa. Kummin hämmennys ja järkytys kortin saavuttua oli ymmärrettävästi hyvin suuri. Haastattelussa kajaanilainen kummi kertoo myös tunnemyrskystä, jonka tieto kummilapsen menehtymisestä oli saanut aikaan.  

Suomen World Vision tekee työtään kaikkein köyhimmillä alueilla, kaikkein haavoittuvimpien lasten ja perheiden parissa, ja siksi suru-uutisilta ei täysin voi välttyä. Vuosittain 5-10 suomalaiskummia saa suru-uutisen kummilapsen kuolemasta.

Kehitysmaissa lapsikuolleisuus on suurta; joka päivä noin 17 000 lasta menehtyy syihin, joista pääosa voitaisiin ehkäistä. Lapsikuolleisuuden pysäyttäminen on yksi Suomen World Visionin keskeisistä tavoitteista ja tämä teema on isosti esillä myös kaikessa viestinnässämme alkaneena vuonna. Tilakin tarina on myös muistutus siitä, miten todellisia ja vakavia haasteet kummilasten elämässä ovat ja miten tärkeää jokaisen kummin tuki lapsikuolleisuuden pysäyttämisessä on.

Ahkera kerholainen

13-vuotias Tilak ehti olla mukana World Visionin kummiohjelmassa 5-vuotiaasta asti. Suomalainen kummi tuki häntä alusta saakka eli vuodesta 2006.

Tilak asui äitinsä, isänsä sekä kolmen sisaruksensa kanssa Rajnandgaonin alueella Keski-Intiassa Chhattisgarhin osavaltiossa. Suomen World Vision on toiminut alueella vuodesta 2004.

Vapaa-ajallaan Tilak piti perinteisistä intialaisista peleistä ja leikeistä. Kotonaan hänen tehtävänään oli huolehtia perheen kotieläimistä. 

Kummien lahjoitusten avulla World Vision tuki 9. luokkaa käyvän Tilakin koulunkäyntiä ja kenttätoimiston koordinaattorit seurasivat muun muassa hänen terveydentilaansa.

Tilak kävi aktiivisesti World Visionin lasten kerhossa, missä hän oppi lapsen oikeuksista, esimerkiksi siitä kuinka lasten mielipiteillä on arvoa ja heitä tulee kuulla. Hän osallistui lisäksi innolla kymmeniin World Visionin järjestämiin lasten tapahtumiin, koulutuksiin ja retkiin.

Toimeentuloa perheelle

Tilakin vanhemmat saivat toimeentulokoulutusta sekä erityiskoulutuksen matofarmin ylläpitoon ja kompostointiin. Matofarmin avulla parannetaan maaperän tuottavuutta ja siten myös satoja.

Yhdessä koko perhe osallistui terveyskoulutuksiin sekä tilaisuuksiin, joissa kerrottiin esimerkiksi kotiväkivallan ehkäisystä ja lapsen oikeuksista.

Viime vuoden aikana World Visionin henkilökunta vieraili Tilakin perheen luona kuusi kertaa. Viimeisin monitorointivierailu tapahtui 19. syyskuuta, kuukautta ennen hänen menehtymistään vaikeaan ja äkilliseen sairauteen.

Työtä lasten terveyden parantamiseksi

Monipuolinen ravinto, puhdas vesi ja toimiva perusterveydenhuolto ovat tärkeimpiä keinoja parantaa lasten terveyttä. Lisäksi kummien tuella koulutetaan vanhempia ravitsemus- ja hygienia-asioissa ja tuetaan ihmisiä, jotta he osaavat vaatia päättäjiltä niitä terveyspalveluita, jotka heille lain mukaan kuuluvat.

Rajanandgaonin aluekehitysohjelmassa on onnistuttu parantamaan äitien ja alle 3-vuotiaiden lasten terveyttä säännöllisiä terveyspalveluja tarjoamalla. Turvalliset synnytykset, lasten rintaruokinta ja rokotukset ovat lisääntyneet.

Kummien tuella on koulutettu jokaiseen kylään vapaaehtoisia terveystyöntekijöitä, jotka avustavat terveyskampanjoissa, valistavat kyläläisiä terveysasioissa ja antavat tarvittaessa ensihoitoa. 

World Vision tekee työtä, jottei yksikään lapsi menehtyisi ennaltaehkäistäviin syihin. 

Lisästietoja:
Sirpa Solehmainen
asiakassuhdejohtaja
lahjoittaja- ja tukijapalvelut
puh. 096 818 3020