Lähes tuhat näöntarkastusta neljässä päivässä

Cazze-optikoiden ja Suomen World Visionin yhteistyö konkretisoitui toukokuussa. Kuuden optikon ja kahden silmälääkärin sekä yhteyshenkilöiden ryhmä kartoitti Kenian Meibekissä neljän päivän aikana paikallisen väestön silmälasitarpeita ja silmäsairauksia. Näöntarkastuksia tehtiin yhteensä 860 ja silmälääkäreiden vastaanotoilla kävi noin 200 potilasta.

Optikot ja silmälääkärit veivät mukanaan ensimmäisen erän lahjoitettuja silmälaseja, jotka jaettiin näöntarkastuksen jälkeen niitä tarvitseville. Sopivat silmälasit löytyivät yli 200:lle ja lisäksi reseptien mukaan tehdään Suomessa 260 silmälasit, jotka lähetetään kesäkuussa Meibekiin. Silmälasit maksavat Keniassa opettajan kymmenen kuukauden palkan, joten niiden hankkiminen on tavallisille ihmisille lähes mahdotonta. Myös silmäsairauksia on lähes mahdotonta hoitaa pitkien välimatkojen ja hoitojen ja leikkausten kalleuden vuoksi.

Yleisin silmäsairaus oli harmaakaihi, joita oli päivittäin vastaanotolla useita kymmeniä. Kaihileikkaus maksaa Keniassa noin 150 euroa ja tarkoitus on hankeen aikana kerätä myös varoja paikallisiin kaihileikkauksiin. Puhtaan veden puute ja savu lasten nukkumatiloissa näkyivät silmien terveydessä. Allergiat ja erilaiset tulehdukset olivat yleisiä sekä lapsilla että aikuisilla. Suomalaiset lääkärit ja optikot toivoivat Meibekin vesihankkeen nopeaa toteutumista, jotta näiltä sairauksilta vältyttäisiin.Keniassa on asukkaita noin 34 miljoonaa, mutta vain noin 50 silmälääkäriä. Lisäksi maassa toimii 16 silmäsairauksiin erikoistunutta lääkintäviranomaista. Eldoretin alueen vastaava viranomainen oli suomalaisten mukana tekemässä näöntarkastuksia ja molemmat osapuolet kokivat yhteistyön antoisaksi.

Cazzen ja Suomen World Visionin yhteistyö jatkuu kolme vuotta, jona aikana eri puolilla Suomea kerätään aktiivisesti käytettyjä silmälaseja avustushankkeeseen. Suomen World Visionilla on käynnissä Meibekissä aluekehityshanke, joka mahdollistaa nopean ja tehokkaan jalkautumisen yhteistyöprojektissa. Kolmen vuoden aikana optikot ja silmälääkärit vierailevat säännöllisin väliajoin avustusalueella. Tarkoitus on myös jatkokouluttaa paikallista henkilöstöä näöntarkastuksiin ja silmäsairauksien ehkäisemiseen.

Sekä optikot että silmälääkärit osallistuvat hankkeeseen vapaaehtoisina ja omalla kustannuksellaan. Tällä kertaa Cazze-optikoita oli mukana Meibekissä mm. Kemistä, Tampereelta, Espoosta ja Helsingistä.Lue lisää Kenian Meibekin aluekehityshankkeesta

Lisätietoja:
Suomen World Vision
Ulla Tervo
puh. 040-586 4419

Cazze-optikot
Rolf Fryckman
puh. 0400-403 948
www.cazze.com