Lapsen oikeudesta terveyteen on huolehdittava kehitysmaissa

Suomen World Vision on huolissaan siitä, että lasten terveyden edistämiseksi tehtävä työ ei ole riittävää ja hidastuu entisestään vallitsevan talouskriisin seurauksena.

Vuosittain 9,2 miljoonaa lasta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä, koska lapsen perusoikeus terveyteen ei toteudu.

Erilaisten epidemioiden tai pandemian uhatessa kehitysmaiden valmiudet ja mahdollisuudet huolehtia lasten rokottamisesta ja hoidosta ovat huomattavan heikot.

– Suomen hallituksen tulee kohdentaa lisää kehitysyhteistyövaroja yhteisötason terveydenhoitoon ja edistää sitä, että lapset saavat peruspalveluja kuten rokotteita, toteaa Suomen World Visionin yhteiskuntasuhteiden päällikkö Sami Lahdensuo.

Paikallisyhteisöjen tukeminen riittävän ravinnon tuottamisessa on myös keskeistä, sillä aliravitsemus on tärkein taustatekijä yli 30 prosentissa alle viisivuotiaiden kuolemissa.

Lapsikuolleisuuden vähentämiseen keskittyvästä YK:n vuosituhattavoitteesta on täytetty vasta kolmasosa. Mikäli nykyinen suuntaus jatkuu, vuonna 2015 menehtyy vielä yli 4 miljoonaa lasta, joiden kuolema olisi voitu välttää tavoite saavuttamalla.

Suomen tulee myös tukea entistä enemmän yhteistyömaiden hallituksia, jotta ne nostaisivat perusterveydenhuollon, hygienian ja puhtaan veden saatavuuden kehitystavoitteidensa kärkeen.

Oikeus saada terveydenhoitoa ja valtioiden nimenomainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin lapsikuolleisuuden vähentämiseksi on vahvistettu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa.

World Vision -verkosto on tukenut lasten terveydenhoitoa yli 90 maassa yli 50 vuoden ajan ravitsemusohjelmilla, lastentautien ehkäisyohjelmilla, hiv-työllä sekä tukemalla orpoja ja haavoittuvaisia lapsia.


Lisätietoja:

Sami Lahdensuo
yhteiskuntasuhteiden päällikkö
puh. (09) 6818 3013
sami.lahdensuo@worldvision.fi