Lapsityöllä tuotettuja tavaroita käytetään Suomessa päivittäin

Lapsityöllä tuotettuja tavaroita ja elintarvikkeita käytetään suomalaisissa kodeissa sekä kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä päivittäin. Esimerkiksi tuhansien kahvitilojen pelloilla sekä huonekalutehtaissa ja katukivilouhimoilla raataa lapsityövoimaa.
 
 
- Maailmassa on arviolta noin 168 miljoonaa lapsityöläistä. Suurin syy tähän on perheiden köyhyys. Jos lasten vanhemmilla olisi elämiseen riittävä toimeentulo, lasten ei tarvitsisi tehdä työtä, toteaa Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Annette Gothóni.
 
Lapsityöstä puhuttaessa tarkoitetaan työtä, joka on haitallista lapsille ja heidän kehitykselleen. Lapsityön tunnusmerkkejä ovat liian pitkät työajat, epäterveelliset tai vaaralliset työolosuhteet, riittämätön palkkaus sekä liian suuri vastuu nuorella iällä.
 
Lapsityön lopettaminen vuoteen 2025 mennessä on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimus kieltää haitallisen työn teettämisen lapsilla.
 
Monissa kehittyvissä maissa lainsäädäntö tai lain valvonta ei riitä ehkäisemään lapsityövoiman hyväksikäyttöä. 
 
- Yritysten vastuulla on huolehtia siitä, että ne kunnioittavat ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan ja alihankintaketjuissaan. Tätä tukemaan tarvitaan sekä kansainvälistä että kansallista sitovaa lainsäädäntöä yritysvastuusta, toteaa Gothóni.
 
Yritysten toimintaan voidaan vaikuttaa myös kulutusvalinnoilla. Tavallisen kuluttajan ohella esimerkiksi julkisella sektorilla on vaikutusvaltaa. Kunnat ja julkisyhteisöt ovat merkittäviä ostajia ja voivat muokata yritysten toimintatapoja ja vaikuttaa lapsityön vähenemiseen suosimalla vastuullisia hankintoja. 
 
- Yritysten tulisi kehittää toimintaansa vastuullisemmaksi monin keinoin. Niiden pitäisi luonnollisesti tarjota työntekijöilleen riittävä palkka. Lisäksi pitäisi huomioida alaikäisten työntekijöiden erityistarpeet kuten esimerkiksi annettujen tehtävien sopivuus ja mahdollisuus käydä koulua, sanoo Gothóni.
 
 
World Vision on mukana Reilu kauppa ry:n kampanjassa, joka edistää vastuullisia kehitysmaahankintoja ja tukee julkista sektoria niiden tekemisessä.
 
Lapsen oikeuksien päivä on maanantaina 20.11. Päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi.
 
Lisätiedot:
 
Annette Gothóni, ohjelmajohtaja, Suomen World Vision
040 5950 892
annette.gothoni@worldvision.fi
 
Anna Pollari, viestintäpäällikkö, Suomen World Vision
040 51 54 592
anna.pollari@worldvision.fi