Lasten aliravitsemus ei vähene riittävän nopeasti

Lähes neljännes niistä maista, joissa elää 90 prosenttia maailman aliravituista lapsista, ei ole onnistunut vähentämään aliravitsemusta juuri lainkaan, toteaa World Visionin ja Pelastakaa Lasten tuore raportti.

– Raportti paljastaa, että monessa maassa sanat ja teot ovat yhä kaukana toisistaan, sanoo kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön johtaja Jasmine Whitbread.

The Nutrition Barometer asettaa järjestykseen ne 36 maata, joissa asuu 90 prosenttia maailman aliravituista lapsista. Raportti arvioi maissa hyväksyttyjä poliittisia ja lakiin perustuvia sitoumuksia sekä aliravitsemuksen vähentämiseen kohdistettuja varoja. Lisäksi se kertoo aliravittujen lasten määrän huomioiden sekä kitukasvuiset (stunted) että ne lapset, joiden paino suhteessa pituuteen on alhainen (wasted).

Heikoimmin maista menestyy keskituloinen Intia, missä yli 40 prosenttia lapsista on aliravittuja. Voimakkaan talouskasvun maa suuntaa ravitsemukseen ja terveyden edistämiseen aivan liian vähän varoja, ja poliittiset sitoumukset vähentää aliravitsemusta ovat heikkoja.

– Tilanteen muuttamiseksi eri maissa tarvitaan hyvää hallintoa: poliittisten lupausten lisäksi vahvoja ravitsemusstrategioita sekä niitä tukemaan pysyvää ja pitkäkestoista rahoitusta, toteaa kansainvälisen World Visionin johtaja Kevin Jenkins.

Hyvänä esimerkkinä raportti nostaa esiin Perun, missä kroonisesti aliravittujen lasten määrä on laskenut kahdessa vuodessa neljä prosenttia. Edistys on yhdistelmä vahvaa poliittista tahtoa sekä vankkaa taloudellista panostusta.

Viime vuonna 2,3 miljoonaa lasta kuoli aliravitsemuksesta johtuviin syihin, ja 170 miljoonaa lasta kärsii aliravitsemuksesta johtuvasta kitukasvuisuudesta, joka heikentää peruuttamattomasti lasten fyysistä ja henkistä kehitystä.

Maailman terveysjärjestön (WHO) yleiskokouksessa sitouduttiin aiemmin tänä vuonna vähentämään kitukasvuisten lasten määrää 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite jää täyttymättä, jos maat ja avunantajat eivät ryhdy käytännön toimiin nopeasti, varoittavat World Vision ja Pelastakaa Lapset.

Suomen World Vision on lasten elinoloja ja oikeuksia edistävä kristillishumanitäärinen kehitysyhteistyöjärjestö ja itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä World Visionia. Kansainvälisesti World Visionin avun piirissä on 100 miljoonaa ihmistä. worldvision.fi

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -järjestöä, joka toimii lasten hyväksi noin 120 maassa. www.pelastakaalapset.fi

 

Raportti on ladattavissa: http://www.childhealthnow.org/docs/en/nutrition-barometer-report.pdf