Latinalaisessa Amerikassa on aloitettu uusi kaksivuotinen hiv ja aids -hanke

Latinalaisessa Amerikassa on kasvava tarve hiviä ja aidsia käsittelevästä koulutusmateriaalista, joka olisi suunnattu lapsille ja nuorille, erityisesti alle 12-vuotiaille. Suomen World Vision onkin siksi aloittanut uuden hi-viruksen leviämisen ehkäisyyn pyrkivän hankkeen alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 8-18 -vuotiaat lapset ja nuoret Hondurasin, Perun ja Dominikaanisen Tasavallan alueella World Visionin aluekehityshankkeissa. Jokaisessa maassa hankkeeseen osallistuu lapsia yhdestä tai kahdesta aluekehityshankkeesta. Hankkeen tavoitteena on edistää tietoisuutta hi-viruksesta ja aidsista, ja ehkäistä hivin ja aidsin leviämistä Latinalaisessa Amerikassa.

Uudessa hiv ja aids -hankkeessa pyritään yhdistämään eri maissa käytettyjä koulutustapoja yhteiseksi koulutus- ja valistusohjelmaksi. Koulutus- ja valistusohjelman käytöstä tehdään malli, jota kokeillaan kaikkien hankkeessa mukana olevien kansallisten World Vision -toimistojen aluekehityshankkeissa. Koulutus- ja valistusohjelmaan suunnitellaan sekä sähköisiä että painettuja materiaaleja opettajille, lapsille ja vanhemmille. Kaikissa maissa järjestetään tilannekatsaus- ja koulutustyöpaja. Koulutus- ja valistusohjelman lanseerausta ja materiaalien jakoa varten tehdään erillinen suunnitelma. Hanke tulee olemaan osana Models of Learning -kampanjaa, jonka World Vision –verkoston Hope Initiative on aloittanut Latinalaisessa Amerikassa.

 

Hankekoordinaattori:
Annette Gothóni
(09) 6818 3070

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@worldvision.fi
(09) 681 8300 Lue hankkeesta lisää