Leimautumisen pelko estää lasten hiv-testauksen kehitysmaissa

Kehitysmaissa pelon, uskomusten ja stigman voittaminen on avainasemassa aidsin vastaisessa työssä. Monissa maissa useimmat vanhemmat kieltävät lapsensa hiv-testauksen leimautumisen pelossa.

– Leimautumisen ja yhteisön ulkopuolelle jäämisen pelko on niin voimakas, että lapsen annetaan mieluummin kuolla tuntemattomaan sairauteen, sanoo Suomen World Visionin Afrikan aluepäällikkö Tomi Järvinen.

Toimeentulon kanssa kamppailevassa perheessä terve lapsi on usein tulevaisuuden toivo. 
– Hiv-positiivinen lapsi puolestaan saatetaan jättää vähemmälle huolenpidolle, koska ajatellaan, että hän ei kuitenkaan selviydy. Kuitenkin oikealla lääkityksellä sekä ruokavaliolla lapsi voisi elää lähes normaalia elämää, Järvinen toteaa.

Hiv-tartuntojen kokonaismäärä on koko ajan laskenut vuodesta 2002. On kuitenkin hälyttävää, että epidemian laajuus kielletään joissakin suurissa maissa, kuten Intiassa ja Kiinassa. Prosentuaalisesti tartunnan saaneiden määrä voi olla pieni, mutta todellinen ihmismäärä on valtava.

– Haasteena on aids-vastaisen työn jatkuvuuden ylläpitäminen. Aids-pandemia on pitkittynyt ja sen laajuus unohdetaan helposti.  Johtajat köyhissä maissa ovat nyt tärkeässä asemassa, sillä heidän vastuullaan on varmistaa, että ihmisillä on mahdollisuus testauttaa itsensä anonyymisti, hiv-tartunnan saaneet saavat tarvittavan lääkityksen ja hiv ja aids -työhön osoitetut varat käytetään tehokkaasti. Valitettavan usein hallinto on tehotonta ja varoja on käytetty väärin. Eniten korruptiosta kärsivät kaikkein köyhimmät ihmiset ja lapset.

Suomen World Vision on toiminut aids-pandemian lievittämiseksi lähes 20 vuotta. Järjestö tekee hiv ja aids -työtä erityishankkeissa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, lisäksi aidsin vastainen työ kuuluu läpileikkaavana teemana kaikkiin Suomen World Visionin aluekehitysohjelmiin.

Lue hiv-positiivisen Rosen tarina


Lisätietoja

Suomen World Vision
Afrikan aluepäällikkö
Tomi Järvinen
puh. 096 818 3055
tomi.jarvinen@worldvision.fi


FAKTAT
•    Maailman aids-päivää vietetään 1.12.
•    Lasten kohdalla uudet infektiot ovat kääntyneet laskuun: vuonna 2008 430 000 alle 15-vuotiasta sai hiv-tartunnan, vuonna 2002 450 000
•    Koko maailmassa 33 miljoonaa aidsia sairastavaa (2008)
•    Vuosittain arviolta kaksi miljoonaa ihmistä kuolee aidsiin
•    270 000 alle 15-vuotiasta kuolee vuosittain aidsiin