Perun kummilapsilla on terve puna poskilla

Pienten lasten anemia on vähentynyt kolmanneksella Ayacuchon kylissä. Työtä tehdään suomalaisten kummien tuella. 

Kun kylän raittia pitkin lähestyy tuttu nainen sinioranssissa liivissä, pienten lasten vanhemmat Perun Ayacuchossa tietävät odottaa vierailijaa.

Lucian oveen koputetaan. Perheen lapset tunnistavat heti hyväntuulisen tulijan. He tervehtivät World Visionin terveysvapaaehtoista, naista nimeltä Lia Palomino Yupanqui. Hän on tullut katsomaan miten Lucian 1- ja 3- vuotiaat pienokaiset voivat. Naiset kertaavat kuulumiset ja katsovat kun Lucian lapset esittelevät oppimiaan uusia taitoja ja leikkejä. 

Lia on yksi Perun World Visionin kouluttamista terveysvapaaehtoisista, joita kyläyhteisöissä kutsutaan myös ”apu-äideiksi”.  He vierailevat viikoittain kodeissa, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia. Vapaaehtoiset auttavat perheitä tunnistamaan sairauksia ja neuvovat, kuinka niitä voi hoitaa ja ehkäistä. Lisäksi he kertovat vanhemmille, kuinka tärkeää monipuolinen ja riittävä ravinto on pienten lasten kehitykselle. 

-Kun menen kotivierailulle, esitän vanhemmille ensin kysymyksiä heidän lastensa voinnista ja käytöksestä. Vastaukset auttavat minua päättelemään, onko lapsilla kaikki kunnossa, Lia kertoo.

Apu-äitien avulla anemiaa vastaan

Apu-äitien työ on osa suurta kamppailua alle 3-vuotiaiden lasten aliravitsemusta ja anemiaa vastaan.  Työtä tehdään yhdeksässä kylässä Ayacuchossa. Alueen lasten terveydentilasta oli ennen hankkeen aloittamista saatu huolestuttavaa tietoa: lähes puolet kaikista 0-3 vuotiaista lapsista kärsi anemiasta. Anemia johtuu yleensä raudan ja muiden hivenaineiden puutostilasta, joka voi haitata lapsen kognitiivisten ja motoristen taitojen kehittymistä.

-Kun tapaan terveitä ja hyvinvoivia lapsia, onnittelen vanhempia ja kannustan heitä jatkamaan samaan tapaan. Jos sitä vastoin kohtaan sairaan lapsen, pyrin neuvomaan vanhempia kertomalla heille sekä positiivisia että kielteisiä tarinoita. Tarinoiden kautta perheet voivat tunnistaa itsensä ja tehdä päätöksiä siitä, miten he haluavat toimia jatkossa, Lia jatkaa. 

Terveysvapaaehtoisilta vanhemmat saavat tietoa, miten valmistaa rautapitoista ja edullista ravintoa. World Visionin antaman kalenterin avulla perheet pitävät kirjaa siitä, onko lapsi saanut riittävästi monipuolista ravintoa ja hivenaineita. Kalenteri käydään läpi kotivierailujen aikana yhdessä apu-äitien kanssa.

Maan sisällä suuria eroja hyvinvoinnissa

Peru on vasta sijalla 98, kun vertaillaan maailman maita sen mukaan, kuinka tasa-arvoisessa asemassa kansalaiset ja erityisesti lapset ovat terveyspalveluiden ja niiden saatavuuden suhteen. Heikko sijoitus kertoo valtavista hyvinvointieroista maan sisällä. 

Terveyspalveluiden huono saatavuus johtaa esimerkiksi siihen, että lasten aliravitsemukseen ei puututa ajoissa. Jos lapsi ei saa kunnollista ravintoa kahteen ikävuoteen mennessä, aivojen kehitys, ajattelukyky ja motorinen kehitys kärsivät pysyvästi. Älykkyysosamäärä jää alhaisemmaksi ja lapsella on heikommat valmiudet oppia uusia asioita. Kouluttautuminen ja lopulta työllistyminen vaikeutuvat. Edessä on elinikäinen köyhyyden kierre.

Ayacuchon alueella tilanteeseen on saatu World Visionin ja maan hallituksen ponnistelujen myötä selvä parannus. Tutkimuksen mukaan pienten lasten anemia on vähentynyt vuoden aikana 30 prosentilla hankkeessa mukana olevissa yhdeksässä kylässä. 

Maailma haltuun leikin kautta

Kyliin on perustettu varhaiskasvatuskeskuksia, joissa lasten vanhemmille järjestetään työpajoja lasten kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja annetaan eväät optimaalisen kasvuympäristön tarjoamiseen omalle lapselle.

 - On tärkeää että sekä lapsen äiti että isä osallistuvat työpajoihin. Näin molemmat vanhemmat oppivat paljon, painottaa Marino Gastelu Quispe, World Visionin hankkeessa mukana oleva perheen isä, joka toimii Tambillon keskuksen tukivanhempana.

Varhaiskasvatuskeskuksiin on perustettu tiloja, joihin tytöt ja pojat voivat tulla leikkimään vapaasti ja tutustumaan ikätovereihinsa. Leikkiessään lapset tulevat rohkeimmiksi ja itsevarmemmiksi. Samalla he oppivat uusia asioita ja heidän kognitiiviset taitonsa kehittyvät. 

-Poikani on nykyään iloisempi ja voi paremmin. Kehotan aina vanhempia viemään lapsensa keskukseen, koska se laittaa alulle muutoksen, jonka vaikutukset ovat nähtävissä vielä vuosienkin päästä, Marino jatkaa. 

Yksi Santa Barbaran apu-äideistä summaa, miten lasten kanssa tehtävillä valinnoilla on merkitystä joka päivä ja hetki.

- Sanomme aina että lapset ovat tulevaisuus, mutta oikeastaan he ovat nykyisyys, koska he ovat muutos yhteisössämme.

Suomen World Visionilla on alueella varhaiskasvatukseen sekä lasten suojeluun ja ravitsemukseen keskittyvä ohjelma, joka tavoittaa noin 1200 perhettä. 

KLIKKAA JA KATSO MYÖS VIDEO JOSSA VIERAILLAAN ALUEEN PERHEISSÄ: https://www.youtube.com/watch?v=ixoJ9c7UJyg

Haastattelut Stacy Atencio, Peru
Toimittanut Elina Kostiainen