Pojilla riski jäädä alakynteen kehityspolitiikassa

Suomen World Vision on huolissaan kehitysmaiden poikien asemasta. Kehityspolitiikassa on jo pitkään korostettu tyttöjen aseman vahvistamista, kun taas poikien kohtaamat ongelmat uhkaavat jäädä vähemmälle huomiolle. Ongelmat vaihtelevat, mutta usein ne kietoutuvat väkivallan, koulutuksen puutteen, heikon toimeentulon, lapsiavioliiton ja -isyyden sekä miehen mallin asettamien paineiden ympärille. Tilanne näkyy myös halukkuudessa tukea poikia: Suomen World Visionilla on tyttöihin verrattuna poikia koko ajan 20–30 prosenttia enemmän vailla omaa kummia.

– Äärimmäisessä köyhyydessä asuvien poikien haasteet pohjaavat jo varhaislapsuuteen. Lähes 70 prosenttia ohjelma-alueidemme lapsista on kokenut tai todistanut perheväkivaltaa. Koska poikien ajatellaan kestävän enemmän, heitä kuritetaan ja rangaistaan pienestä pitäen usein tyttöjä kovakouraisemmin, sanoo Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Annette Gothóni.

Monissa yhteisöissä 11–13-vuotiaiden poikien katsotaan olevan jo miehiä, jolloin heistä tulee elatusvelvollisia. Tässä iässä solmitut lapsiavioliitot ja isäksi tuleminen merkitsevät poikien koulutien katkeamista. Vailla koulutusta ja ammattia olevat pojat joutuvat elättämään perhettään erilaisilla epäsäännöllisillä hanttihommilla.

– Köyhät pojat ja miehet Intian ja Sri Lankan ohjelma-alueillamme joutuvat usein lähtemään elannon perässä siirtotyöläisiksi useiksi kuukausiksi kerrallaan. Pojilta puuttuu näin kasvuvuosina kunnollisen ja läsnä olevan miehen malli, ja kaverit ja päihteet alkavat helposti kiinnostamaan teini-isiä perhe-elämää enemmän, Gothóni sanoo.

World Vision korostaa, että tyttöjen oikeuksien edistäminen on tärkeää. Samaan aikaan tulisi kuitenkin huomioida myös poikien tarpeet. Tyttöjen aseman painottaminen on johtanut siihen, että pojille on vaikeampaa löytää omaa kummia.

– Uudet tukijamme haluavat usein ryhtyä nimenomaan tytön kummiksi. Tyttöihin verrattuna meillä on 20–30 prosenttia enemmän poikia ilman omaa suomalaista tukijaa.  Yli 10-vuotiaalle pojalle on käytännössä mahdotonta löytää omaa kummia, sanoo Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Antturi.

– Toki pojatkin hyötyvät tyttöjen kummeista, sillä kummituki käytetään parantamaan kaikkien yhteisön lasten asemaa. Oman kummin löytyminen on kuitenkin aina vahva viesti lapselle. Se kertoo, että juuri minä olen jollekin aikuiselle erityisen tärkeä. Kummilapsia ja heidän perheidensä tilannetta myös seurataan säännöllisesti esimerkiksi terveydentilan ja toimeentulon osalta, joten kummilapset saavat konkreettisestikin hyvät lähtökohdat elämälleen, Antturi sanoo.

Lisätiedot:

Ohjelmajohtaja Annette Gothóni, Suomen Wolrd Vision
+358 40 5950 892 
annette.gothoni@worldvision.fi


Toiminnanjohtaja Tiina Antturi, Suomen World Vision
+358 40 585 3147
tiina.antturi@worldvision.fi