Puhdas vesi edistää ihmisoikeuksien toteutumista

YK:n yleiskokous on 28. heinäkuuta tunnustanut puhtaan juomaveden ja toimivan sanitaation ihmisoikeudeksi.

- Olemme iloisia siitä, että YK on huomioinut puhtaan veden ja sanitaation ihmisoikeudeksi. Puhdas vesi on elementtinä sellainen, ettei sen merkitystä ihmisoikeuksien toteutumisessa voida sivuuttaa. Se on elämän elinehto, sanoo Suomen World Visionin kehitysyhteistyöasiantuntija Juha Valta.

YK:n julkilausumassa toivottiin kansainvälisten organisaatioiden toimivan yhä vahvemmin sen puolesta, että kaikille maailman ihmisille voitaisiin taata puhdas juomavesi ja toimiva sanitaatio.

Suomen World Vision toimii osaltaan köyhien maiden vesitilanteen parantamiseksi ja puhdas vesi nähdään keskeisenä tekijänä muiden kehitystavoitteiden saavuttamisessa. Kaikissa Suomen World Visionin aluekehitysohjelmissa lasten elinoloja ja oikeuksia edistetäänkin vesihuollon osalta muun muassa kehittämällä vedenjakelua, jätevesien puhdistamista ja viemäröintiä.

- Maailman lasten terveysoloja pystyttäisiin parantamaan merkittävästi yksinkertaisesti puhtaan veden avulla. Jokaisen lapsen turvalliseen, tasapainoiseen ja terveeseen elämään kuulu ehdottomasti riittävä, päivittäinen ja puhdas käyttövesi. Siksi olemme panostaneet vesihuoltoon kehitysyhteistyöhankkeissamme eri puolilla maailmaa, Valta toteaa.

Ilman jokapäiväistä puhdasta vettä elää maailmassa noin 900 miljoonaa ihmistä ja ilmastonmuutoksen seurauksena määrän ennustetaan nousevan. Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivät eniten lapset. YK:n laskelmien mukaan joka minuutti kolme alle viisivuotiasta lasta kuolee kelvottomasta vedestä saatuihin tauteihin. YK:n suositusten mukaan jokaisella tulisi olla käytettävissään 20 litraa puhdasta vettä päivää kohti.


Lisätietoja:

Juha Valta
kehitysyhteistyöasiantuntija
Suomen World Vision
040 722 9344
juha.valta@worldvision.fi