Puhdasta juomavettä maailman lapsille

YK:n kansainvälistä maailman vesipäivää vietetään 22.3. ja teemana tänä vuonna on selviytyminen puhtaan veden puutteesta. Teemalla halutaan korostaa puhtaan veden niukkuuden merkitystä maailmanlaajuisesti. Lisäksi halutaan nostaa esille kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön tarvetta, jotta niukat vesivarat saataisiin käyttöön kestävällä, tehokkaalla ja oikeudenmukaisella tavalla.

Yhä suurempi määrä maailman alueita ja ihmisiä kärsii välittömästä veden puutteesta. Pahin tilanne on maailman kuivimmilla alueilla kuten Lähi-Idässä ja Afrikassa, ja monilla alueilla Kiinassa ja Intiassa. Kuivilla alueilla asuu yhteensä yli 2 miljardia ihmistä, joista suuri osa köyhyysrajan alapuolella.

Puhtaan veden turvaaminen on yksi tärkeimmistä Suomen World Visionin aluekehityksen lähtökohdista. Puhdas juomavesi ja hygienian paraneminen voi jopa puolittaa lapsikuolleisuuden. Niinpä aluekehityshankkeissa suojataan jo käytössä olevia ja etsitään uusia puhtaan veden lähteitä, ja järjestetään alueen vedensaanti turvallisista vesilähteistä.

Puhdasta vettä Kenian Meibekiin

Tällä hetkellä tärkein ja suurin Suomen World Visionin rahoittama puhtaan veden projekti on käynnissä Kenian Meibekissä, jossa puhtaan juomaveden puute on suuri ongelma. Suurin osa alueen asukkaista kävelee jopa 10 km päivittäin saadakseen juomavettä ja päivässä vedenhakuun käytetään keskimäärin viisi tuntia. Vedenhaku on lähinnä naisten ja lasten vastuulla. Tämän takia osa lapsista joutuu jäämään pois koulusta, ja perheiden maapalstat tuottavat huonosti.

World Vision on yhdessä alueen asukkaiden kanssa tehnyt laajamittaisen suunnitelman vesiverkoston rakentamisesta, jotta puhdas vesi saataisiin viereiseltä padolta vietyä vesiputkia pitkin Meibekin alueen jokaiseen kylään. Valmis verkosto tulee olemaan yli 40 kilometriä pitkä ja sen rakentaminen on aloitettu helmikuussa 2007.

Tavoitteena on vuoden sisällä saada valmiiksi 5 km runkoputkea ja tankki, josta vettä on tarkoitus jakaa edelleen ohuempia vesijohtoja pitkin laajalle alueelle. Toistaiseksi runkoputkeen tarvittavaa teräksistä vesiputkea on hankittu noin 3 kilometrin matkalle, ja sitä tarvitaan välittömästi lisää vielä noin 2 kilometriä.

      

Sinäkin voit auttaa!

Yksi metri Meibekissä tarvittavaa teräksistä vesiputkea maksaa 18 euroa. Voit auttaa Meibekin lapsia ja perheitä ostamalla sinulle sopivan määrän vesiputkea. Anna lahjoituksesi Suomen World Visionille tilille 800013-1821725 viitenumerolla 3803. Kaikki huhtikuun loppuun mennessä tulleet lahjoitukset käytetään Meibekin vesiputken hankintaan.


Osta lahjakaupasta metri vesiputkea Meibekiin                                      
 Lue lisää Meibekin aluekehityshankkeesta
 Lue lisää maailman vesipäivästä


Lisätietoja:
Suomen World Vision Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@worldvision.fi
(09) 681 8300