Raportti: lapsikuolleisuuden vähentäminen edellyttää haavoittuvimpien lasten auttamista

Lapsikuolleisuus on globaalisti laskussa: alle 5-vuotiaita lapsia kuolee nyt puolet vähemmän kuin vuonna 1990. Positiivinen kehitys ei kuitenkaan jatku toivotusti, jos tukea ja toimenpiteitä ei kohdisteta kaikkein hankalimmissa oloissa eläville lapsille ja perheille, kertoo World Visionin tuore Stop at Nothing -raportti.

Tällä hetkellä arvioidaan, että noin 17 000 alle 5-vuotiasta kuolee joka päivä, ja 400 miljoonaa elää äärimmäisessä köyhyydessä.

– Emme ole onnistuneet tavoittamaan niitä lapsia, jotka ovat kaikkein köyhimpiä tai esimerkiksi niitä, jotka elävät ilman syntymätodistusta tilastojen ulkopuolella. Ryhmään kuuluvat myös vähemmistöt, pakolaiset sekä vammaiset lapset, sanoo Suomen World Visionin vt. toiminnanjohtaja Anne Pönni.

Tämä pätee esimerkiksi Intiaan, missä asuu melkein kolmannes maailman rekisteröimättömistä lapsista. Maassa elää ainakin 71 miljoonaa lasta, jotka ovat väestörekistereiden ja samalla usein terveyspalveluiden ulottumattomissa.

Lähes 750 000 intialaislasta menehtyy vuosittain jo ensimmäisen elinkuukautensa aikana. Monet jäisivät henkiin, jos he syntyisivät turvallisemmissa olosuhteissa: vain noin puolet intialaisäideistä synnyttää koulutetun avustajan läsnä ollessa, ja erot rikkaiden ja köyhien välillä ovat valtavia.

YK:n johdolla suunnitellaan parhaillaan uusia yhteisiä kehitystavoitteita vuoden 2015 jälkeiselle ajalle. Perusterveydenhuolto kaikille lapsille, parempi ravitsemus ja syntymärekisteröinti ovat keskeisiä keinoja vähentää lapsikuolleisuutta.

– Jos pystymme nyt päättämään riittävän kunnianhimoisista tavoitteista, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa maailma, jossa yksikään lapsi ei enää menehdy ehkäistävissä oleviin syihin, Pönni sanoo.

World Visionin tuore raportti Stop at Nothing. What it will take to end preventable child deaths analysoi lapsikuolleisuuden vähenemistä eri maissa. Raportti on osa World Visionin maailmanlaajuista Child Health Now -kampanjaa, jonka tavoitteena on kiinnittää päättäjien huomio lapsikuolleisuuteen ja yleisimpiin ja samalla ehkäistävissä oleviin kuolinsyihin. www.childhealthnow.org

Lisätiedot:

Anne Pönni
vt. toiminnanjohtaja
Suomen World Vision
050 366 1707
anne.ponni@worldvision.fi

Anna Pollari
tiedottaja
Suomen World Vision
040 515 4592
anna.pollari@worldvision.fi

kuva: Alyssa Bistonath / World Vision (Delhi, Intia)