Santukissa lasten oikeudet tulevat tutuiksi kerhotoiminnan kautta

Kerhot ovat lasten kokoontumispaikkoja, ja niissä keskustellaan vaikeistakin asioista kuten lasten oikeuksista ja perheväkivallasta. ​

Suomen World Vision on tukenut Santukin alueohjelmaa Kambodzassa vuodesta 2017 lähtien. Parannamme Santukin alueella lasten elinoloja muun muassa lastensuojelun kautta: kyliin on perustettu lastenkerhoja, joissa lapset oppivat oikeuksistaan.

Lastenkerhojen toiminnassa on mukana 3349 lasta, joista yli puolet, 1717, on tyttöjä. Koulutamme siellä myös aikuisia tunnistamaan lastensuojelurikkomuksia ja raportoimaan niistä asiaan kuuluvalla vakavuudella. Kerhojen kautta 360 lasta saa myös tukiopetusta khmerin- ja englannin kielissä. Kerhojen vetäjinä ja suunnittelijoina toimivat paikalliset vapaaehtoiset nuoret.

Nuortenryhmissä jokaisella on oma paikkansa

Myös nuorille on perustettu omia ryhmiä, joissa heillä on selkeät ja tärkeät roolit, ja joihin heidän odotetaan osallistuvan säännöllisesti. Ryhmistä tunnistettaan nuoria, joiden johtajuutta vahvistetaan, ja joille annetaan lisäkoulutusta alueen lasten opettamista varten. Johtajakoulutuksen opetukseen osallistuu yhteensä 50 nuorta. Koulutukseen osallistuneet nuoret osaavat suunnitella opetustunteja ja tarjota päivittäistä opetusta lapsille.

Kummien tuella kerhot toimivat sadekaudellakin

Kerhojen perustamiseen ja ylläpitoon saatiin Suomen World Visionin kautta 21 000 euron yksityinen lahjoitus.

-Olen tyytyväinen vapaaehtoiseen opettamiseen, koska rakastan lapsiani ja unelmoin, että jokainen kylän lapsi suorittaisi ainakin perusopinnot ja saisi hyvän työn tulevaisuudessa, toteaa 27-vuotias Sun Ream, joka on suorittanut nuorten johtajakoulutuksen.

-Aiemmin kerhomme kokoontui taivasalla. Sadekaudella emme voineet järjestää kerhoa ollenkaan. World Visionin kummit auttoivat meitä hankkimaan rakennusmateriaaleja sekä opetusvälineitä. Me rakensimme itse katoksen. Olen lisäksi kouluttautunut lasten ohjaamiseen ja kohtaamiseen, lastenkerhonopettaja iloitsee.

Maaseutukerhot ovat tärkeä osa Santukin kehitysyhteistyötä

Ennen kerhon perustamista paikalliset työntekijämme tekivät läheistä yhteistyötä alueen asukkaiden, nuorten ja viranomaisten kanssa vahvistaakseen paikallista omistajuutta ja lasten huomioimista ja paikallista omistajuutta. Työntekijät myös yöpyivät alueen haavoittuvimpien perheiden luona, jotta lasten tarpeet tulisivat parhaiten kuulluksi. Kartoitusten pohjalta lastenkerhoista haluttiin tehdä helppopääsyisiä maaseudun kerhoja, jotka myös vahvistaisivat lasten vanhempien ymmärrystä lastensa koulutuksen tärkeydestä. Alueella tehdään läheistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kuten kunnanneuvoston, kunnan ja kylän johtajien sekä uskonnollisten johtajien kanssa lastenkerhojen ja leikkipaikkojen rakentamista varten. 

Lastenkerhoilla on jo todettu olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia niin lasten ja nuorten, yhteisön ja vanhempien kuin paikallisten viranomaistenkin toimintaan alueella. Muun muassa vanhempien käsitys koulunkäynnin tärkeydestä on vahvistunut kerhotoiminnan myötä. Lisäksi yksi alueen kymmenestä kerhosta on saanut paikallishallinnolta merkittävän tuen toiminnalleen, sillä hallinto on palkannut sinne opettajan ja ylentänyt kerhon esikouluksi. Asukkaat lobbaavat, jotta tämä tapahtuisi myös muissa kerhoissa, jolloin kerhotoiminnan jatkuminen Santukissa olisi taattu paikallisten toimesta.