Suomalaiset yritykset pelastavat maailmaa liiketoiminnalla

World Visionin tuottamassa Weconomy Start -ohjelmassa suomalaiset yritykset kehittävät hyvinvointi-innovaatioita köyhien yhteisöjen kanssa Intiassa ja Sri Lankassa.

Globaalin innovaatio-ohjelman toinen kierros, Weconomy Start 2014 käynnistyy tammikuussa. Uusien osallistujien haku on parhaillaan käynnissä. Ohjelmaan voivat hakea yritykset, jotka suunnittelevat vastuullista liiketoimintaa *BOP-markkinoille. ”Esimerkiksi energia-, vesi-, sanitaatio- ja ICT-alojen yrityksillä on paljon tarjottavaa vähävaraisille markkinoille, sanoo Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Saukko. ”Köyhyyttä vähentävät innovaatiot eivät kuitenkaan ole toimialasta kiinni”, Saukko jatkaa.


Weconomy Start 2013 -kokemuksia: 
Toimivimmat innovaatiot syntyvät yhdessä käyttäjien kanssa

Weconomy Start 2013, innovaatio-ohjelman ”pilottikierros” on meneillään. Biolan, Ekokriha-konsortio, Palmroth Consulting ja Kouvolan seudun ammattiopisto (Biosampo FREES -vientikoulutusohjelma) jalostavat ohjelmassa vastuullisia liiketoimintamalleja yhdessä ratkaisujensa loppukäyttäjien, intialaisten tai srilankalaisten köyhien ihmisten kanssa. ”Uskon, että toimivimmat innovaatiot syntyvät yhteisluomisen menetelmillä niissä ympäristöissä, joissa uusia ratkaisuja tullaan käyttämään”, toteaa Suomen World Visionin innovaatiojohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi. ”Tämä pätee erityisesti BOP-markkinoilla, joilla toimintaympäristöt ovat niin haastavia”, Mäntyniemi jatkaa.

”Weconomy Startissa innovaatioyhteistyö paikallisten yhteisön jäsenten kanssa antoi ainutlaatuisella tavalla uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen", kertoi Susanna Palmroth, joka kehittää yrityksensä Palmroth Consultingin liikelahjakonseptia yhdessä intialaisten käsityöläisnaisten kanssa. ”Paikalliset ihmiset, joiden kanssa työskentelen, ovat todella motivoituneita oppimaan uutta”, Palmroth jatkaa.

Biolan kehittää Sri Lankassa kompostointiratkaisuja sanitaation ja orgaanisen viljelyn haasteisiin. ”World Visionin laajat verkostot ovat avanneet yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiimme. Paikallisten yhteisöjen kanssa työskentely ja heidän tarpeisiinsa tutustuminen on antanut monia uusia ajatuksia liiketoimintakonseptimme kehittämiseen ”, sanoi Biolanin tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell.

Ekokriha kehittää ScanConcept-rakentamismallilleen liiketoimintakonseptia Sri Lankassa. Neljän yrityksen ryhmä vie alueelle osaamista, jonka tarkoituksena on parantaa köyhien yhteisöjen elinoloja mm. edistämällä työllistymistä. "World Visionin läsnäolon avulla olemme onnistuneet rakentamaan luottamuksellisia liikesuhteita meille tärkeiden tahojen kanssa. Samalla ymmärryksemme paikallisesta ekosysteemistä on lisääntynyt. Meillä on nyt hyvät edellytykset muokata kestävän kehityksen konseptiamme paikallisiin oloihin sopivaksi yhdessä srilankalaisten kanssa”, kuvailee projektipäällikkö Reetta Nevala kokemuksiaan kenttämatkalta.

Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) BioSampo FREES -hankkeessa kehitetään vientikouluekosysteemiä Sri Lankassa. ”Olemme neuvotelleet toimintamallista srilankalaisten energia-alan toimijoiden, ammatillisten oppilaitosten ja viranomaisten kanssa. Yhteistyö on edennyt suotuisasti lämpimässä ja innostuneessa ilmapiirissä. Paikalliset ihmiset ovat helposti lähestyttäviä ja World Visionin henkilökunta aktiivista. Parhaillaan haemme EU-kumppanuuksia ja selvitämme rahoituskanavia”, kertoo projektivastaava Tomi Höök hankkeen etenemisestä.

Lisätietoja: worldvision.fi/yrityksille/weconomy-start

Innovaatiojohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi, Suomen World Vision, p. 040 528 0560, juha-erkki.mantyniemi@worldvision.fi

Viestintä: Nina Hyyppä, Newborn Media, p. 040 577 5790, nihyyppa@gmail.com


Weconomy Start on Suomen World Visionin globaali innovaatio-ohjelma suomalaisille yrityksille, jotka etsivät kasvun vauhditusta neljän miljardin ihmisen *BOP-markkinoilta (Base of the Pyramid), joihin lasketaan alle viisi euroa päivässä ansaitsevat ihmiset. Aalto-yliopisto ja Finpro ovat mukana kehittämässä ja toteuttamassa ohjelmaa.

Suomen World Vision on lasten elinoloja ja oikeuksia edistävä kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö ja itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä World Visionia, joka toimii lähes 100 maassa 45 000 työntekijän voimin. worldvision.fi