Suomen kannettava vastuunsa maailman lapsikuolleisuuden vähentämisessä

Presidentti Tarja Halonen vastaanotti tänään Pelastakaa Lasten ja Suomen World Visionin vetoomuksen maailman lasten terveyden puolesta. 3544 kansalaisen allekirjoittamassa vetoomuksessa vaaditaan Suomea nostamaan lapsikuolleisuuden vähentäminen yhdeksi kehityspolitiikkansa keskeiseksi tavoitteeksi.

Suomen ja muiden avunantajien tuki kehitysmaille lapsikuolleisuuden vähentämiseksi on tällä hetkellä täysin riittämätön. Maailman valtiot ovat sitoutuneet vähentämään alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuutta kahdella kolmanneksella vuoden 1990 tasosta vuoteen 2015 mennessä. Toteutus laahaa pahasti jäljessä, sillä lapsikuolleisuus on vähentynyt vasta vajaan kolmanneksen.

- Maailmassa menehtyy tänäkin vuonna lähes 8 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta, mikä on räikeä ihmisoikeuksien loukkaus. Suurin osa menehtyvistä lapsista voitaisiin pelastaa suhteellisen yksinkertaisin keinoin puhtaan veden, riittävän ravinnon ja perusterveydenhuollon avulla, muistuttaa Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Saukko.

Tällä hetkellä toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä maissa, joissa avun tarve on suurin. YK:n arvion mukaan sekä äitiys- että lapsikuolleisuuden vähentäminen maailman köyhimmissä maissa edellyttää 69 miljardin euron lisäpanostuksen vuosina 2011–2015. Myös Suomen tulisi kehitysyhteistyössään kohdistaa aiempaa enemmän tukea lasten ja äitien terveyteen.

- Suomen, muiden avunantajien ja kehitysmaiden hallitusten pitää myös vähentää eriarvoisuutta ja varmistaa, että myös köyhimmät naiset ja lapset saavat terveydenhoitoa, toteaa Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta. Esimerkiksi Ruandassa ja Burkina Fasossa lapsikuolleisuus on vähentynyt paremmin toimeentulevien perheiden piirissä, mutta noussut köyhimpien väestöryhmien sisällä, jatkaa Markkula-Kivisilta.

Maailmanyhteisön toimia lapsikuolleisuuden vähentämiseksi arvioidaan YK:n vuosituhattavoitteiden 10-vuotisseurantakokouksessa New Yorkissa 20.–22.9.2010. Pelastakaa Lapset ja Suomen World Vision toivovat, että Suomi osaltaan tukisi pyrkimyksiä sopia konkreettisista toimenpiteistä lasten eloonjäämisen varmistamiseksi.

Taustatietoa aiheesta


Lisätietoja:
Sami Lahdensuo, yhteiskuntasuhteiden päällikkö
Suomen World Vision
puh. 040 507 2852
sami.lahdensuo@worldvision.fi

Anu Juvonen, ohjelmasuunnittelija
Pelastakaa Lapset – Rädda Barnen
Puh. 050 433 1382
anu.juvonen@pelastakaalapset.fi


Älä pese käsiäsi (lapsen oikeudesta elämään) on Suomen World Visionin ja Pelastakaa Lasten toukokuussa 2010 käynnistämä kampanja, jonka tavoitteena on saada suomalaisten huomio kiinnittymään alle 5-vuotiaiden lasten turhiin kuolemiin. Nimien keruu kampanjan vetoomukseen jatkuu: www.äläpesekäsiäsi.fi

Pelastakaa Lapset ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka on osa maailman johtavaa riippumatonta lapsen oikeuksia ajavaa Save the Children -liikettä. www.pelastakaalapset.fi

Suomen World Vision on lasten elinoloja ja oikeuksia edistävä kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö ja osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä World Visionia. www.worldvision.fi