Turisti kohtaa lasten kaltoinkohtelua usein

Lomamatkalta voi jäädä mieleen kadulla kerjäävä lapsi tai yökerhon edustalla työskentelevä teini-ikäinen. Lähes jokainen turisti on nähnyt lasten kaltoinkohtelua, kertoo World Visionin tuore raportti.


Viime vuonna yli 36 miljoonaa turistia matkusti Kaakkois-Aasiaan. World Visionin ja Western Sydney -yliopiston raporttia (The Child Safe Traveller) varten haastateltiin 268 Aasian-matkaajaa 39 eri maasta. Heistä 95 prosenttia kertoi kohdanneensa lapsia tilanteissa, jotka surettivat, syyllistivät tai huolestuttivat heitä.


Matkustajista 60 prosenttia oli nähnyt lapsia kaduilla kaupittelemassa tai kerjäämässä, 33 prosenttia oli kohdannut lapsia työskentelemässä turismibisneksessä kuten hotelleissa tai ravintoloissa ja 18 prosenttia kertoi nähneensä lapsia töissä yökerhoissa.


Kolme neljästä kyselyyn osallistuneesta tiesi, että runsaalla turismilla ja lasten kaltoinkohtelulla on yhteys. Harva kuitenkin mielsi esimerksi kadulla kerjääviä lapsia potentiaalisiksi uhreiksi.


– Raportti osoittaa, että turistit tarvitsevat lisätietoa lasten kaltoinkohtelun eri muodoista. Esimerkiksi rahan antaminen kerjääville lapsille oli huomattavasti vähäisempää niiden turistien keskuudessa, jotka olivat kuulleet lapsiystävällisestä turismista, sanoo ohjelmajohtaja Aarti Kapoor Australian World Visionista.


Kyselyyn osallistuneet toivoivat matkailubisneksen vaikuttajilta järeämpiä lastensuojelullisia toimia. He myös vaativat selkeitä toimintaohjeita tilanteisiin, joissa he kohtaavat paikallisia lapsia arveluttavissa tilanteissa.


– Turisteille saattaa olla todella vaikeaa olla auttamatta kerjääviä tai kaupustelevia lapsia. On kuitenkin hyvä muistaa, että annetut rahat valitettavasti hyvin harvoin päätyvät lapselle. Taustalla on usein aikuisia, jotka käyttävät hyväksi sekä lapsia että turistin kokemaa ahdistusta ja auttamishalua, sanoo lasten oikeuksien neuvonantaja Annette Gothóni Suomen World Visionista.


– Teemme työtä muuttaaksemme asenteita, arvoja, rakenteita ja lainsäädäntöjä, jotka vaikuttavat haitallisesti lasten elämään ja estävät heidän oikeuksiensa toteutumista. Ohjelmissamme toimivissa lasten ryhmissä lapset oppivat oikeuksistaan ja saavat rohkeutta tuoda esiin mielipiteitään. Lapset oppivat myös tukemaan toisiaan, Gothóni jatkaa.

Kuva: Annila Harris

Raportti lyhyesti: http://www.childsafetourism.org
Lisätietoja: lasten oikeuksien neuvonantaja Annette Gothóni, annette.gothoni@worldvision.fi, p. 096 818 3072, Suomen World Vision