Ulkoministeriö kasvatti tukeaan Suomen World Visionin kehitysyhteistyölle

Suomen ulkoasiainministeriö on myöntänyt Suomen World Visionille rahoituksen kehitysyhteistyöhön seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Ohjelmakaudelle 2015–2017 myönnettiin yhteensä 16,5 miljoonaa euroa. Rahoitus kasvoi edellisestä ohjelmakaudesta 19 prosenttia.

Suomen World Visionin kehitysyhteistyöohjelman tavoitteena on kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnin pysyvä paraneminen. Ohjelmaa toteutetaan kuudessa maassa: Keniassa, Ugandassa, Intiassa, Sri Lankassa, Kolumbiassa sekä Perussa.

– Kaikki toimintamme suunnitellaan ja resurssit kohdennetaan lasten aseman parantamiseen ja heidän oikeuksiensa tukemiseen, sanoo Miikka Niskanen, Suomen World Visionin ohjelmajohtaja.

Työn keskiössä säilyvät ravitsemus, puhdas vesi, terveys ja koulutus. Uuden ohjelmakauden erityisiä painopisteitä ovat lapsen oikeudet ja lasten suojelu, sukupuolten tasa-arvo, elinkeinomahdollisuuksien kehittäminen ja nuorisotyöllisyys sekä ilmasto ja ympäristö.

– Tärkeä toimintamalli tavoitteisiin pääsemisessä on kansalaisvaikuttaminen. Annamme ihmisille tietoa ja työkaluja, joilla he voivat vaatia heille kuuluvia oikeuksia ja palveluita sekä seurata kotiseutunsa päättäjien vastuullisuutta. Kansalaisvaikuttamisella on saatu aikaan hienoja tuloksia kuten parannuksia opetukseen ja terveydenhuoltoon. Tätä toimintamallia vahvistetaan ohjelmakaudella entisestään, Niskanen kertoo.

Kehitysmaiden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan myös uusia innovaatioita sekä lisää entistä monipuolisempia kumppanuuksia.

– Näemme, että uusien yhteistyömallien luominen, kuten esimerkiksi Weconomy Start innovaatio-ohjelmamme, on perusta erityisesti taloudellisen kehityksen edistämiselle kohdealueillamme. Uudenlainen yhteistyö suomalaisten yksityissektorin toimijoiden kanssa tuo lisää keinoja yhteisöjen voimaantumiseen, elinkeinojen monipuolistamiseen, nuorison ammatillisen kehityksen edistämiseen sekä ympäristöstä huolehtimiseen.

Suomen World Vision on perustettu 1983 ja se on saanut ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroja hankkeilleen vuodesta 1985. Vuodesta 2003 alkaen järjestö on ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö. Ulkoasiainministeriön tuki kattaa hieman alle puolet toiminnan rahoituksesta. Loput saadaan kummeilta ja muilta yksityisiltä tukijoilta sekä yritysyhteistyökumppaneilta.

Lisätiedot:

Miikka Niskanen
ohjelmajohtaja
Suomen World Vision
043 211 3187
miikka.niskanen@worldvision.fi

Suomen World Vision on lasten elinoloja ja oikeuksia edistävä kristillishumanitaarinen kehitysyhteistyöjärjestö ja itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä. Kansainvälisesti World Visionin avun piirissä on 120 miljoonaa ihmistä. worldvision.fi