Uskaltaisitko lähteä kummiksi: mitä kehitysmaan lapsen kummilta vaaditaan?

Kehitysmaan lapsen kummiksi ryhtyminen antaa kummille paitsi mahdollisuuden auttaa apua tarvitsevia, myös uusia elämyksiä. Intialaisen pojan kummina toimiva Virpi Koskue kuvailee kummiuttaan yhdeksi tavaksi saada jotain hyvää aikaan.

- Oma ajatukseni auttamisessa on se, että kukaan ei voi yksin pelastaa koko maailmaa, mutta on jo iso asia, jos pystyy auttamaan yhtä ihmistä. Kummitoiminnan kautta tulee autettua kummilapsen lisäksi myös hänen perhettään ja koko kyläyhteisöä, Koskue sanoo.

Ensimmäisen kerran Koskue ryhtyi kummiksi Suomen World Visionin perustamisen aikoihin 1980-luvulla. Hänen nykyinen kummilapsi on juuri 11 vuotta täyttänyt Tameshwari-poika, joka asuu Keski-Intian maaseudulla Rajnandgaonissa. Koskue saa tietoa kummilapsestaan tämän lähettämistä kirjeistä sekä raporteista, joissa kerrotaan sekä kummilapsen kasvusta ja kehityksestä että kummihankkeen edistymisestä. Etenkin Tameshwarin kirjeet luetaan huolella yhdessä Koskuen samanikäisen pojan kanssa.
- Poikani suhtautuu kummiuteeni hyvin positiivisesti ja kyselee Tameshwarin kuulumisia. Hän ihmetteli aikaisemmin, miksi Tameshwarin lähettämät piirustukset ovat niin eritasoisia kuin hänen omansa, ja selitin, että kynien käyttäminen on hänelle vielä aivan uusi asia.

Kummilapsen tapaaminen herkisti

Virpi Koskue kävi tapaamassa kummilastaan tämän kotikylässä, kun kummimatkaan tarjoutui tilaisuus. Hän kuvailee kummilasten tapaamishetkeä jännittäväksi ja herkäksi tilanteeksi, joka kuitenkin muuttui nopeasti reippaaksi yhdessä touhuamiseksi.
- Kun alkujännitys meni ohi, pääsimme tutustumaan toisiimme ja jutustelemaan tulkkien avustuksella. Tameshwari oli tunnistanut minut jo ennen varsinaista tapaamista valokuvan perusteella, ja tuli alun ujostelun jälkeen reippaasti syliini valokuvien ottamista varten.

Intiaa pidetään kehittyneenä ja kauniina maana, mutta siellä on paljon myös kurjuutta ja köyhyyttä. Naisten asema on kaukana tasa-arvoisesta, ja vain alle puolet heistä osaa lukea. Useimmilla lapsilla on kuitenkin mahdollisuus käydä koulua vaikka koululuokassa ei olekaan esimerkiksi pulpetteja, vaan ainoastaan liitutaulu ja opettajan pöytä.
- Vaikka olot ovat siellä kurjat, kylässä vallitsi positiivinen ja hyväntuulinen ilmapiiri. Oli liikuttavaa huomata, että heille oli jo iso asia saada koulurakennus, vaikka sen sisällä ei ollutkaan paljon mitään.

Kummi auttaa koko kylää

Kummius ei ole ainoastaan kummilapsen auttamista, vaan kummien kuukausittain maksamalla summalla autetaan myös koko kyläyhteisöä. Virpi Koskue pitää tärkeänä sitä, että apu kohdistetaan kestävään kehitykseen, ja sillä tuetaan yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa.
- Tameshwarin kotikylässä hanke oli vierailuni aikaan vasta aluillaan, mutta oli hienoa nähdä konkreettisesti, miten paljon siellä oli jo saatu aikaan. Vesihuoltoa oli parannettu, kouluja rakennettu ja kasvinviljelyä tehostettu. Näimme matkalla upeita peltoja ja ison, vihreän kasvimaan, Koskue kertoo.
- Myös terveydenhoitoon liittyviä asioita oli jo päästy toteuttamaan, ja paikallisille oli muun muassa annettu rokotteita, tehty terveystarkastuksia ja jaettu vitamiinitippoja.

Faktaa:

- Suomen World Visionin kummitoiminta alkoi Suomessa vuonna 1983.
- Kummiksi kehitysmaan lapselle voi ryhtyä kuka tahansa joko itsekseen tai perheen tai kaveriporukan kanssa.
- Myös erilaiset työ- ja harrastusryhmät tai yritykset voivat ottaa kummilapsen.
- Kummilapset valitaan köyhistä perheistä, ja he ovat yleensä kouluaan aloittelevia ja muuten tuen tarpeessa olevia lapsia.
- Kummiksi ryhtyvä saa kummipaketin, jossa on kummilapsen valokuva ja henkilötiedot, sekä myöhemmin kummilapselta kirjeen, jossa hän kertoo tarkemmin itsestään. Lisäksi kummille annetaan joka vuosi raportti lapsen kehityksestä sekä kummihankkeen etenemisestä.
- Kummihankkeissa edistetään lasten terveyttä ja ravitsemusta, luodaan edellytykset koulunkäynnille ja tuetaan perheiden elinkeinotoimintaa muun muassa koulutuksella. Tavoitteena on aina puuttua sekä köyhyyden ilmenemismuotoihin että sen syihin, ja saada yhteisössä aikaan pysyvä muutos parempaan.

Lisätietoja:


www.kummi.fi
Suomen World Vision
Krista Lamminen, tiedottaja
09 6818 3040