World Vision saa tunnustusta Maailman ruokaohjelmalta (WFP)

YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (World Food Programme, WFP) nimeää vuosikertomuksessaan 2005 World Visionin yhdeksi parhaimmista kumppaneistaan sekä terveydenhuollon, koulutuksen ja yleisen ruoanjakelun ohjelmissaan että ruoan toimituksen kokonaismäärässä.

Vuosikertomuksesta ilmenee, että World Vision toimitti perille vuonna 2005 kokonaisuudessaan 276 000 tonnia Maailman ruokaohjelman ruokaa. World Vision teki yhteistyötä Maailman ruokaohjelman kanssa terveydenhoidon osalta 16 maassa ja toimi 15 maassa kumppanina koulutuksen edistämisessä, jota Maailman ruokaohjelma tukee kouluruokailuohjelmansa kautta.

Kansainvälinen World Vision oli Maailman ruokaohjelman kumppanina kaikkiaan 29 maassa, eli useammassa kuin mikään muu kansainvälinen kehitysyhteistyöjärjestö. Tämän lisäksi World Visionin työntekijät tekivät yhteistyötä Maailman ruokaohjelman kanssa 35 maassa, mikä on toiseksi eniten, kansainvälisen Caritas-järjestön jälkeen, kaikista Maailman ruokaohjelman kanssa yhteistyötä tekevistä kansalaisjärjestöistä.

Vuosikertomuksen mukaan vuonna 2005 Maailman ruokaohjelman ruoka-apua sai 96,7 miljoonaa ihmistä yhteensä 82 eri maassa. Maailman ruokaohjelma oli mukana 230 yhteistyöprojektissa, mikä on 6% edellisvuotta enemmän, ja sillä oli kumppaneinaan 260 kansainvälistä ja 2010 paikallista kansalaisjärjestöä.

Maailman ruokaohjelma katsoo kumppanuuksien olevan erottamaton osa avustusohjelmaansa, ja pitää paikallisia ja kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä tärkeänä osana sen käytännön työtä esimerkiksi Nigerian tulvissa. Raportissa todetaan myös, että Maailman ruokaohjelma olisi paremmin voinut reagoida myös Etelä-Aasian maanjäristyksiin, jos aikaisessa vaiheessa useampi kansalaisjärjestö olisi tullut mukaan avustustoimiin.

Osia Maailman ruokaohjelman vuosikertomuksesta 2005 on julkisesti nähtävillä internet-sivulla osoitteessa www.wfp.org.