Yksi askel eteen, kaksi taakse - muutos on kärsivällisyyslaji

Mahon yhteisö Nabuyogan alueella Ugandassa on hyvä esimerkki siitä, että joskus muutos tapahtuu yhteisöissä piinallisen hitaasti. Ihmisen elämänlaatu kyllä paranee, mutta välillä se vaatii useamman korjauskierroksen sekä rutkasti kärsivällisyyttä.

Mahon yhteisö Nabuyogan alueella Itä-Ugandassa, lähellä Tororon kaupunkia, asuu luonnonkauniilla seudulla Mpologoma-joen rannalla. Vettä riittää niin kalastukseen kuin maanviljelykseenkin, ja muutenkin yhteisöllä ovat kaikki menestyksen avaimet käsissään. Siitä huolimatta kaikki ei ole kohdallaan.

- Paikalliset hanketyöntekijät alkoivat toden teolla pistää merkille Mahon alueen ihmisten erityishaasteita pari vuotta sitten kun koko Nabuyogan ohjelma-alueella suoritettiin lasten ravitsemustilan mittaus. Terveydenhuoltohenkilökunta huomasi, että alueen 15:sta pahiten aliravitusta lapsesta 12 asui juuri Mahon alueella, kertoo Afrikan ohjelmista Suomen World Visionilla vastaava Maija Seppälä.

Ilmeni että suurin syy lasten alipainoon olivat erilaiset ripulitaudit, jotka vaivasivat joka kolmatta yhteisön lasta, ja jotka johtuivat likaisesta vedestä. Perheiden juomavesi haettiin samasta kohtaa Mpologoma-jokea, johon kalastamassa olevat miehet tekivät tarpeensa.

- Vessahygienia oli muutenkin yhteisössä rempallaan, sillä käymälöitä oli ainoastaan 15 ja taloja alueella satoja. Useat näistä ulkohuusseista olivat myös pois käytöstä luhistumisvaaran takia: niitä ei olut alun perinkään rakennettu kovin jykeviksi ja termiitit olivat syöneet niiden puiset osat, muistelee Seppälä.

Hygieniaongelmaa on lähdetty korjaamaan antamalla koulutusta veden keittämiseen ennen käyttöä, sekä rakentamalla käymälöitä, joiden perustukset on rakennettu betonista. Yhteisön muita isoja haasteita ovat muun muassa sukupuolten välinen epätasa-arvo sekä sitkeässä elävät uskomukset.

- Miesten tehtävänä on kalastaa ja myydä joesta nostetut kalat läheisessä kaupungissa. Usein miehet kuitenkin jäivät kaupunkiin viettämään aikaa ja syömään hyvin, eivätkä myynnistä saadut tulot koskaan päätyneet vaimojen ruokarahoiksi ja lasten koulumaksuihin. Tätä olemme pyrkineen kitkemään systemaattisella koulutustyöllä, sekä miehiltä miehille tapahtuvalla vertaisvalistuksella. Lisäksi alueella on myös malariaa. Terveysklinikalla kyllä jaetaan moskiittoverkkoja ennen ja jälkeen synnytyksen, mutta jostain syystä yhteisössä oli levinnyt uskomus, jonka mukaan verkot levittävät mukanaan luteita, joten sen sijaan että verkot suojaisivat lapsia malarialta olivat yhteisön miehet ottaneet verkot kalastuskäyttöön, kertoo Seppälä.

Yhteisön jäsenet kuuluvat eri etniseen ryhmään kuin muut Nabuyogan alueen asukkaat, ja heillä on myös oma kielensä, mikä hidastaa muutoksen juurruttamista yhteisöön. Hiljalleen Mahon asukkaat ovat kuitenkin alkaneet ymmärtää, kuinka isoja parannuksia pienilläkin muutoksilla on mahdollista saavuttaa. Yhteisö on hiljattain saanut oman naisedustajan paikallishallintoon, ja on nyt aktivoitumassa itse ajamaan erilaisia projekteja teiden ja aikoinaan porattujen mutta sittemmin laiminlyötyjen kaivojen kunnostamiseen. Alueelle koulutetut terveysvapaaehtoiset ovat alkaneet pyörittää neuvolatoimintaa, ja alueelta valitut esimerkkiperheet näyttävät tuttavilleen ja naapureilleen mallia siitä, miten esimerkiksi hygienia-, malaria- ja talousasiat olisi hyvä hoitaa niin, että koko perhe elää terveenä ja hyvinvoivana.